TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    51. TEKNİK NEZARETÇİ EĞİTİMİ (12.04.2010 - 17.04.2010)

      SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

05.06.2004 gün ve 25483 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5177 sayılı kanun ile değişik 3213 sayılı Maden Kanunu‘nun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 112 inci maddesi gereği hazırlanan Teknik Nezaretçi Eğitiminin 51. si 12-17 Nisan 2010  tarihleri arasında Odamız 50. Yıl Eğitim Salonlarında düzenlenmiştir.

Güncellenme Zamanı: 19.04.2010 21:35:39