TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    10. TEKNİK NEZARETÇİLİK EĞİTİM SEMİNERİ (07.09.2005 - 11.09.2005)

      MMO 50.YIL EĞİTİM SALONU-İMO GÜNEY ÖZCEBE SALONU

 

05.06.2004 gün ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5177 sayılı Kanun ile değişik 3213 sayılı Maden Kanunu’nun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 112 üncü maddesi gereği hazırlanan Teknik Nezaretçi Eğitiminin onuncusu 07-11 Eylül 2005 tarihleri arasında Ankara’da Odamız 50. Yıl Eğitim Salonu ile İMO Güney Özcebe Salonunda yapılmıştır.

Teknik Nezaretçilik yapacak meslektaşlarımızı ilgilendiren; İş Hukuku, Maden Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, İşletme Projelerinin Hazırlanması ve Maden İşletmeleri Çalışma Prensipleri ile ilgili konular MİGEM, TKİ, TTK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından işlenmiştir.

Konularında deneyimli ve uzman eğitmenler tarafından sunulan derslerde, kursiyerlere hukuki ve teknik gerekli bilgiler ile sektörümüzde yaşanan önemli ve çarpıcı olaylarda dersler esnasında aktarılmakta olup, Teknik Nezaretçilik yaparken nelere dikkat etmeleri, eğitim süresince gösterilmiştir..Beş gün süren eğitim,son ders saatinde yapılan sınavla sona ermiştir.

Seminere; 59‘u işsiz, 29‘u çeşitli firma ve kuruluşlarda çalışan  toplam 88 üyemiz katılmıştır.

 

 

Güncellenme Zamanı: 24.02.2006 17:26:53

Güncellenme Zamanı: 24.02.2006 17:27:48
Güncellenme Zamanı: 24.02.2006 17:28:32
Güncellenme Zamanı: 24.02.2006 17:29:14
Güncellenme Zamanı: 24.02.2006 17:30:02
Güncellenme Zamanı: 24.02.2006 17:30:47