ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI KONUK DEFTERİ ENGLISH MADENBİS ÜYE GİRİŞİ TMMOB

21 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA
 

e-KÜTÜPHANE
ADANA ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE ZONGULDAK ŞUBE BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ İL TEMSİLCİLİKLERİ GENÇ MADENCİ
Mobil Uygulaması
 

» ÇALIŞMA PROGRAMI

YÖNETİM KURULU İÇERİĞİ

30.03.2016

I. SUNUŞ

Maden Mühendisleri Odası; 1954 yılından itibaren süregelen deneyim ve birikimle yürüttüğü çalışmalarını, yıllardır doğruları, doğru bildiklerini çekinmeden açıklayan, kamusal çıkarları her daim gözeten bir anlayışla sürdürmüştür. Çalışmalarına dün olduğu gibi bugün de aynı anlayışla yılgınlığa kapılmadan devam edecektir. Yeni çalışma döneminde genel durum saptamalarının ilerisine geçilerek, sorunlara çözüm üreten anlayış bir benimsenmiştir.

Küresel politikaların neden olduğu, savaşlar, işgaller, katliamlar, sömürü, işsizlik, açlık, yoksulluk ve yolsuzluk düzeni yaşadığımız sürece damgasını vurmuştur. Başta ABD olmak üzere küresel sermaye geliştirdiği neo-liberal politikalar ve uygulamalarla, hiçbir ulusal kural ve sınırlama ile karşılaşmayacağı küresel bir sömürü ortamı yaratmak için dünyayı ve ulus devletleri dün olduğu gibi bugünde yeniden şekillendirmeye devam etmektedir.

Uluslararası finans kuruluşları politikalarının etkisiz kaldığı, küresel kapitalizm programlarına entegre olmayan ülkeler dünya ticaretinden dışlanmakta, ülke coğrafyalarının parçalanması için etnik farklılıklar körüklenmekte, dünya halkları birbirine kırdırılmaktadır. Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında yürütülen ve Arap Baharı olarak adlandırılan süreç bunun son örneğidir. Tunus`ta iktidar değişimi ile başlayan süreç kısa sürede tüm Ortadoğu`ya yayıldı ve son olarak sınırlarımıza kadar dayanarak Suriye`ye ulaştı. Büyük Ortadoğu Projesinin amacı Orta Doğu ve İran`dan hareketle Kafkasya ve Afganistan üzerinden Orta Asya`ya ulaşan geniş bir coğrafyada başta enerji kaynakları ve enerji koridoru olmak üzere bütün bölgeyi ve pazarlarını denetim altına almaktır. Ancak bu proje kapsamında ülkemiz uluslararası düzlemde bir savaşa ulusal düzlemde ise kardeş kavgasına sürüklenmektedir.

Dünya bir taraftan özellikle metropol ülkelerinde 2008 yılında ortaya çıkan ekonomik kriz sonrasında uygulanan politikaların etkili olup olmadığını tartışırken, diğer taraftan Afganistan, Irak, Suriye, Filistin, Yemen ve Ukrayna gibi ülkelerdeki çatışmalı ortam, Çin ekonomisindeki daralma, Yunanistan, Mısır ve Türkiye`de yaşanan ekonomik ve siyasi gerilimler, ciddi bir belirsizlik ve güvensizlik ortamının hala sürdüğünü ortaya koymaktadır. Bu belirsizlik ortamında yaşadığımız krizler ve bu krizlerin yarattığı yeni krizler sürdürülmekte olan vekalet savaşının daha da büyüyeceğini göstermektedir. Suriye`de; Amerikan emperyalizmi ve Avrupa Birliği ülkelerinin işbirlikçi Suudi Arabistan, Katar, Türkiye v.b. ülkeleriyle birlikte sürdürdüğü egemenlik mücadelesine Rusya, Çin ve İran`ın da  müdahil olması Ortadoğu sorununu tekrar gündeme getirmiştir. Dünya halklarının bu kirli savaşın durdurulması için verdiği çabayı ve mücadeleyi Cenevre görüşmeleri adı altında yapılan oyalama görüşmeleriyle örtbas etmeye çalışan yukarıda da belirttiğimiz ileri kapitalist ülkeler sorunu çözmek yerine daha da karmaşık hale getirerek vekalet savaşlarının sürdürülmesini hedeflemektedir.

AKP hükümeti tarafından komşularla sıfır sorun adı altında ortaya konulan Yeni Osmanlıcılık politikası ne yazık ki ülkemizi sıfır komşu durumuna itmiştir. Rusya`ya ait savaş uçağının Suriye`de düşürülmesi ile Rusya tarafından AKP iktidarına karşı alınan tutum, uygulanan ambargo iyice yalnızlaşan AKP hükümetinin tekrar Siyonist İsrail hükümeti ile ilişkiye geçmesini sağlamıştır. Bu süreçler AKP hükümetinin tekçi tek adam politikasının AKP dışında kimseyi düşünmediğini bizlere bir kez daha göstermiştir.

AKP iktidarının esas olarak Gezi eylemleri ile başlayan, 17 ve 25 Aralık yolsuzluk operasyonları ile birlikte ivme kazanan düşüşleri son olarak ta 7 Haziran seçim ve sonuçları ile bir çözülme sürecine girmiştir. Ancak iktidarlarını sürdürmenin, düşledikleri otoriter ve baskıcı rejimi kurmanın yolunun yeniden tek başına iktidardan geçtiğini bilen AKP ülkeyi terör ve katliamlar ortamında yeniden seçime götürerek kan ve göz yaşı üzerinden iktidarını sürdürmeyi başarmıştır.

AKP iktidarları sırasında ülkemiz katliamlardan kurtulamadı. 7 Haziran seçimleri öncesinde 5 Haziranda Diyarbakır`da düzenlenen mitinge konulan bomba ile 4, 20 Temmuzda Suruç`ta canlı bomba eylemiyle 33 genç fidanımızı kaybettik. Ülkemiz bilinçli olarak bir savaş ortamına çekildi. Birliğimizin de içinde bulunduğu Emek ve Demokrasi Güçleri bu savaş ortamının durdurulması için ülkemiz genelinde bir barış çağrısı yaptı. Bu barış çağrısı ülkemiz barışsever kamuoyunda geniş bir yankı buldu ve 10 Ekim günü on binlerce barışsever Ankara Gar`ındaki BARIŞ ve DEMOKRASİ mitinginde barış haykırmak için bir araya gelirken barış karşıtlarının haince düzenledikleri iki canlı bomba eylemi ile barış mitingi kana bulandı ve 101 canımızı daha kaybettik. Ancak Paris ve Sultanahmet saldırıları ile devam eden katliamlar 17 Şubat ve 13 Mart Ankara katliamları ile barışseverlerin daha çok bedeller ödeyecğini göstermiş ancak bu durum barışseverleri yıldırmamıştır, yıldıramayacaktır.

Bilim insanlarının ülkedeki çatışmazlık ortamının sonlandırılmasıyla Kürt halkına yönelik açılan savaşa karşı barışın tesis edilmesi için "bu suça ortak olmayacağız" adı altında yaptıkları çağrıya başta AKP hükümeti ve yandaşları pervasızca saldırmıştır.

Halkın haber alma hakkı kapsamında gazetecilerin yaptıkları haberleri ajanlık olarak değerlendiren AKP, iktidarı basın emekçilerini cezaevlerine atarak her alandaki baskı ve yıldırma politikalarını sürdürmektedir. Barış ve demokratikleşme halen ekmek, su, aş gibi en temel ihtiyaçtır.

AKP tarafından Kürt ve Türk halklarının birlikte bir arada eşit koşullarda yaşayabileceği bir Türkiye ile sonuçlanacağı iddia edilerek başaltılan  çözüm süreci ve çatışmazlık dönemi tekçi AKP zihniyetinin "artık Kürt sorunu bitmiştir", "Kürt sorunu diye bir sorun kalmamıştır", "bizim işimize yaramayacaksa ne âlemi var devam etmenin" gibi söylemlerle yine AKP tarafından bitirilmiştir. Başından beri murat edilenin Kürt halkı ile demokrasi, barış ve kardeşlik içinde birlikte ve bir arada, eşit biçimde yaşama arzusu olmadığı, yapılmak istenenin dinsel ve mezhepsel bir kimliğe dayalı olarak, hamilik, ağabeylik, sultanlık arzusuyla, Ortadoğu`da tesis edilmek istenen Yeni Osmanlı projesi ile Kürt halkının haklarını yok sayma ve asimilasyonun devamı olduğu anlaşılmıştır. Halen devam eden çatışmalı ortama biran önce son verilmeli, barış ortamı sağlanmalı ve müzakereye başlanmalıdır.

Hukuk tanımazlık her alanda artarak devam etmektedir. ülkenin Cumhurbaşkanı işine gelince "mevzuat şöyledir böyledir" deyip yeri geldiği zaman "koyun mevzuatı bir kenara" söylemiyle "Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımıyorum, saygı da duymuyorum" diyebilmektedir. Gidişat insan haklarının en büyük güvencelerinden birisi olarak işlevselliği olması gereken idari mahkemeleri de kapatmaya kadar gidecek demektir. Ki bu Osmanlıcılıktan da öte bir şeydir.  Mustafa Kemal Atatürk`ün miras olarak  halkımıza bıraktığı arazi üzerine kaçak saray kurup, "sıkıysa gelsin mahkemeniz beni buradan çıkarsın" diyen işte bu zihniyettir.

Ülkemizi uçuruma sürükleyen 13 yıllık AKP iktidarı yaptığı icraatlarla ilk önce laik ve sosyal devlet anlayışını yok etmiş, cumhuriyet değerlerini tartışmaya açarak itibarsızlaştırmaya çalışmış ve ülkenin kurumlarını AKP teşkilatları haline dönüştürmüştür. Hiçbir muhalif sese tahammül edemeyen AKP iktidarının tüm Anayasal kurumları bir bir ele geçirme çalışmaları devam etmiş ve sıra TMMOB`ye ve Odalarımıza gelmiştir.

AKP iktidara geldiği günden bu güne kadar, devlet olanaklarını kullanarak seçimlerine müdahale ettiği halde ele geçiremediği TMMOB`ye bağlı Meslek Odalarını yasal düzenlemelerle ele geçirmeye çalışmaktadır. Kuruldukları günden bu yana iktidarların karar ve tasarruflarını toplumsal yarar ve mesleki fayda süzgecinden geçiren, mesleki-bilimsel doğruları dayanak alarak muhalif tavrını ülkenin en karanlık dönemlerinde bile sergilemekten geri durmayan TMMOB ve bağlı Meslek Odaları, AKP iktidarının topyekûn saldırı dalgasının önde gelen hedeflerinden biridir. Halkımız ve üyelerimiz tarafından bunun nedeni çok iyi bilinmektedir. Bilinmesini isteriz ki, TMMOB ve bağlı Odaları AKP iktidarının üzerinde kurduğu baskıya, mesleki dayanışma ilişkisi geliştirerek, geleneksel mücadeleci ruhumuzu diri tutarak ve en zor şartlarda kararlılığımızı sergileyerek direnecektir.

Dünyada yaşanan ve gelişen küreselleşme politikalarının yıkıcı sonuçları ülkemize de aynen yansımaktadır. Ülkemiz, 24 Ocak kararları ile başlayan ve 12 Eylül darbesiyle alt yapısı oluşturulan küresel uyum programları ile emperyalist tekellerin ve uluslararası sermayenin çıkarları doğrultusunda yeniden şekillendirilmektedir. Son 30 yıllık süreç içerisinde sosyal devlet anlayışı terk edilerek devletin ulusal ekonomiyi yönlendirme işlevine son verilmiştir. Sanayileşmeden vazgeçilerek kaynaklar katma değer ve istihdam yaratmayan finans ve hizmet sektörlerine aktarılmıştır.

Küresel sermayenin istekleri doğrultusunda yaşanan süreçte ülkemizde uygulanan politikalar sonucunda sanayi yerine rant ve sermaye ekonomisini esas alan, üretimi, yatırımı dışlayan bu ve benzeri küreselleşmeci politikalar sonucunda krizler birbirini izlemiş, ülkemiz iç ve dış borç batağına sürüklenmiştir. Yıllardır yapılmakta olan bütçelerin büyük bir kısmı savaş, faiz ve dış borç ödemelerine ayrılmakta, halkımızın en temel ihtiyaçları olan eğitim ve sağlık harcamalarına yeterli kaynak ayrılmamaktadır. Yaşanan ekonomik krizlerin bedeli çalışanlara ödetilmiş, gelir dağılımındaki eşitsizlik büyümüş, refah seviyesi düşmüş, işsizlik artmış, yoksulluk kronikleşmiştir. Yıllardır üretimden kopuk, ranta ve sıcak para girişine bağımlı olarak şekillenen ülke ekonomisi iflas noktasındadır.

Bütçelerde yatırıma ve eğitime komik paylar ayıran siyasi iktidarlar sanayiden vazgeçerek biz mühendisleri gözden çıkardıkları gibi uyguladıkları yanlış eğitim politikaları sonucu mühendislik eğitiminin kalitesini de gün geçtikçe düşürmektedir. Kamu kaynakları ve yetişmiş akademik personel özel üniversitelere ve vakıf üniversitelerine kaydırılarak devlet üniversiteleri işlevsizleştirilmekte ve niteliksizleştirilmektedir. Eğitimin kalitesinin düşmesi mesleki hizmetlerin kalitesini de düşürmekte, büyük projelerde yabancı mühendisler çalıştırılarak kendi mühendislerimiz ve mühendislik kuruluşlarımız dışlanmaktadır.

Dünya ve ülke gündemindeki bu uygulamalardan toplumun tüm katmanları ile birlikte sektörümüz ve mesleğimiz de etkilenmiş, daralmaya ve durgunlaşmaya başlayan sektörümüz 2012 Haziran Genelgesi ile adeta gerileme dönemine girmiştir. Büyümenin yüzde 3`lerin altına indiği 2014 yılı sektörümüz açısından küçülme ile sonuçlanmakla kalmamış olup yaşanan Soma ve Ermenek faciaları nedeniyle mesleğimiz, meslektaşlarımız ve birlikte ürettiğimiz maden emekçileri için acılarla dolu bir yıl olmuştur.

Ülkemize dayatılan küresel politikalar nedeniyle yaşanan gelişmeler sektörümüz ve mesleğimiz açısından değerlendirildiğinde durumun oldukça vahim olduğu kolayca görülebilecektir.

•Küresel politikaların ilk aşaması olan özelleştirme uygulamaları nedeniyle sektörümüzün öncü kuruluşlarından KBİ, TDÇİ, Çin-Kur ve Çitosan gibi devasa kuruluşlar  yok edilmiştir.
•TKİ, TTK ve Etibank gibi kuruluşlara ait pek çok işletmenin özelleştirildiği veya özelleştirmek için kapatıldığı, bununla da yetinilmeyip taşeronlaştırma ve rödevans yöntemiyle içlerinin boşaltıldığı;
•Elde kalanların kanunlar hiçe sayılarak siyasi iktidar ve yandaşlarına peşkeş çekildiği,
•MTA ve MİGEM gibi kuruluşların işlevlerinden uzaklaştırılarak etkisizleştirildiği,
•Yanlış enerji planlamaları ve yatırımlarının ülkemiz açısından önemli stratejik sorunlara yol açarak ülke sanayisinin olduğu gibi madenciliğimizin de ithalat ekonomisine bağımlı hale geldiği;.
•Ülkemizde sömürge madenciliğinin pervasızca uygulandığı,
•Meslektaşlarımızın üretimden alınarak, soyutlanarak pasifize edildiği,
•Maden mühendisliği alanında istihdam sorununun artarak devam ettiği,
•Siyasi, gerici ve şoven kadrolaşmanın pervasızca sürdürüldüğü,
•Üniversitelerde çağdaş, yurtsever, devrimci, demokrat, laik kadroların ve öğrencilerin her türlü baskı ve şiddete maruz kaldığı,
•Emekçilerin sendikasızlaştırılığı ve sosyal güvenliksizleştirildikleri,
açıkça görülebilmektedir.

Bu nedenlerle, dünyada, ülkemizde ve sektörümüzde yaşanan bu politikalar ve gelişmeler ışığında TMMOB Maden Mühendisleri Odası çalışmalarını, 60 yılı aşkın tarihinde 44 yıldır  iktidarda bulunan Çağdaş Maden Mühendisleri geleneğine sahip çıkarak gelecek dönemde de, dünyamızda ve ülkemizde pek çoğu meslek alanlarımızı ve meslektaşlarımızı doğrudan etkileyen olumsuz gelişmelerin olumluya çevrilebilmesi, mesleğin ve meslektaşın geliştirilmesi ve korunması, ülkemizin demokratikleşmesi, kalkınması ve sanayileşmesi, halkımızın çağdaş ve mutlu bir yaşam sürmesi için üzerine düşen görevleri yerine getirecek, bir mesleki demokratik kitle örgütü olarak, çağdaş, yurtsever, devrimci ve demokrat ideolojiyi esas alan temel ilkesi, demokratik katılımcı çalışma anlayışıyla sadece örgütlü üyesinden aldığı güçle ve örgütümüzün kendi iç dinamikleri ve hukukuyla oluşturulan gelenek ve ilkelere sahip çıkarak çalışmalarını sürdürecektir.

Maden Mühendisleri Odası;

•Oda çalışma ilkeleri ışığında, birlikte karar alma, birlikte üretme ve birlikte yönetme anlayışı ile mesleğin geliştirilmesi ve korunması, üreten, sanayileşen, demokratik bir Türkiye ve üzerinde insanların barış ve mutluluk içerisinde yaşayacağı bir dünya için mücadeleye,
•Emperyalist işgallere, doğal kaynakların ve ulusal servetlerin talanına karşı durmayı ve ölüme karşı yaşamı, savaşa karşı barışı ve kardeşliği savunmaya,
•Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözüme kavuşturularak barış ortamının tesis edilmesine, kardeşlik ve dostluğun pekiştirilmesine yönelik çaba göstermeye,
•Her türlü ayrımcılığa ve farklılıkları nedeniyle insanların ötekileştirilmesine karşı çıkmaya,
•Ayrıştırmaya değil bütünleşmeye, farklılıklarımızın değil ortak yönlerimizin açığa çıkarılmasına, yaratılmaya çalışılan linç kültürüne karşı birlikte yaşamın savunulmasına,
•Bağımsız, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin gerçekleşmesi için öncelikle 1982 Anayasası`nın yürürlükten kaldırılması ve yerine, demokratik, katılımcı, çağdaş, çoğulcu, devleti değil insanı öne çıkaran, insan haklarına dayanan, hak ve özgürlükler temelinde yeni bir Anayasa hazırlanması konusunda başta madencilik olmak üzere üstüne düşen tüm çalışmaları yürütmeye,
•İş cinayetlerinin önlenmesi konusunda Odamız her türlü girişimi yapmaya, alınması gerekli önlemleri belirlemeye ve yetkilileri önlem alması konusunda uyarmaya,
•Örgütlenmenin ve hak arama yollarının önündeki tüm engellerin kaldırılması için çalışmalarını sürdürmeye,
devam edecektir.
Bu düşünce ve görüşler doğrultusunda Odamız;
•Ulusal bilim ve teknoloji politikaları temelinde insan ve doğal kaynaklarımızı üretime yönlendirecek bir kalkınma stratejisini,
•Rant ekonomisinin yerine, planlı, üretim ve istihdama, dengeli kalkınmaya dayalı bir ekonomi anlayışını,
•Özelleştirmelerin, rödevansın ve taşeronlaşmanın durdurulması; küreselleşme politikaları ile parçalanan kurumların yeniden birleştirilmesi, kamusal alanların titizlikle korunmasını,
•Yeraltı kaynakları ve doğal zenginliklerin halkımızın yararına üretilmesini,
•Başta madencilik olmak üzere bütün sektörlerde ulusal politikalar ve stratejik planlar belirlenmesini,
•İnsandan, emekten ve yaşamdan yana bir üretim ve sanayileşme politikası, toplumsal bir proje çerçevesinde tüm ilişkilerin yeniden düzenlenmesini,
•Enerji sektöründeki arz talep dengesi dikkate alınarak enerji üretiminin yerli ve yenilenebilir kaynaklar öncelikli politikaların uygulanmasını,
•Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının hayata geçirilmesini, parasız eğitim ve sağlık hizmetinin tüm halkımıza uygulanmasını,
•Eğitimin, yaşamın her alanında bir bütün olarak ele alınıp halkımızın çıkarları doğrultusunda yeniden düzenlenmesi, üniversitelerde bilimsel ve yönetsel özerklik sağlanmasını,
•İşsiz üyelerimize iş olanaklarının sağlanması, iş güvencesinden yoksun, ilkel çalışma koşulları içinde görev yapmaya çalışan meslektaşlarımızın durumlarının iyileştirilmesi, mühendislerin çalışma koşullarının düzeltilmesi, insan onuruna yakışır ve emeğinin karşılığı bir ücret politikası uygulaması için mücadeleyi,
•TMMOB Maden Mühendisleri Odası 45. dönem Merkez ve Şube Yönetim Kurulları ve diğer birimlerimiz; emekten, bağımsızlıktan, demokrasiden, barıştan, laik ve sosyal hukuk devletinden, kamu yararından yana görüşleri, önerileri, uyarıları ve eleştirileri ile üyelerinin ve genel olarak çalışanların hak arama ve insanca bir yaşam elde etme mücadelesinin gereğini yerine getirmeyi,
amaçlamaktadır.

II. ÇALIŞMA İLKELERİMİZ

1. Oda Çalışmalarına İlişkin İlkeler
-Odamız çalışmalarını halktan, emekten, demokratikleşmeden yana, anti-faşist, anti-emperyalist, yurtsever, devrimci ve demokrat bir anlayışla yürütecektir.
-Odamız çalışmalarında, üyenin ve sektörün sorunlarının ülke ve toplum sorunlarından ayrılmayacağı temel ilke kabul edilecektir.
-Odamız tarafından gerçekleştirilecek olan bilimsel etkinlikler kamu yararına sahip çıkan bir anlayış içerisinde yapılacaktır.
-Odamız, çalışmalarında sermaye ve yandaşı kuruluşlar yerine demokratikleşmeden, insan haklarından, sosyal adaletten ve emekten yana örgütler ve sivil toplum örgütleri ile sürekli ilişkiler içerisinde olacaktır.
-Odamız, ülke gündemine müdahil olarak ekonomik, demokratik, siyasal ve toplumsal haklar için mücadele edecektir.

2. Odanın Bağımsızlığına İlişkin İlkeler
-Odamızın kurumsal ilişkilerinde bağımsızlık ilkesinden taviz verilmeyecektir. Odamızın kamu yararlarını korumak ilkesinden veya çalışma programlarından, çalışma ilkelerinden ödün vermeye zorlayacak hiçbir ilişkiye girilmeyecektir.
-Siyasi partiler ile diğer kurum ve kuruluşlarla geliştirilecek ilişkilerde Odamızın bağımsızlık ilkesinden taviz verilmeyecektir.
-Oda organlarında yer alan herkes, bu organların herhangi bir siyasi veya kariyerist çalışmada basamak olarak kullanılmayacağını bilecek ve uygulayacaktır.

3. Karar Alma Süreçlerine İlişkin İlkeler
-Odanın tüm kararları demokratik merkeziyetçilik ilkesi anlayışıyla alınacak ve yaşama geçirilecektir.
-Oda örgütünün en küçük biriminin üye olduğu kabul edilerek alınacak kararların oluşumunda katılım ve tüm görüşlerin dikkate alınması esas olacaktır.
-Karar alma süreçleri İşyeri Temsilcilikleri, İlçe-İl-Bölge Temsilcilikleri, Şube Danışma Kurulları, Şube Yönetimleri, Merkez Danışma Kurulu ve Oda Yönetim Kurulu olarak kabul edilecektir.
-Tanımlanan bu süreçten geçerek demokratik işleyişe uygun alınan merkezi kararların örgüt tarafından uygulanması esas olacaktır.

4. Oda Yönetimine İlişkin İlkeler
-Oda yönetim çalışmaları yukarıda belirtilen ilkelere uygun olacaktır.
-Oda yönetimi yönetmeliklerimize uygun olarak yürütülecektir.
-Oda yönetimi şube, il ve işyeri temsilcilikleri ile yatay ve dikey ilişki içerisinde olacaktır.
-Oda yönetiminde katılımın sağlanması esas olacaktır.
-Oda yönetiminde kararlar oy çokluğu yerine oybirliğinin koşulları aranarak alınacaktır.
-Oda yönetimi asil ve yedek üyelerin katılımı ile sağlanacaktır.

5. Mesleki Etkinliklerin Yürütülmesine İlişkin İlkeler
-Odanın temel görevlerinin başında meslek alanının düzenlenmesi, mesleğin uygulanmasına yönelik iyileştirmelerin yapılması geldiğinden meslek alanına ilişkin gelişmelerin ve yeniliklerin izlenmesi, üyenin bu gelişmelerden yararlanmasının sağlanması temel hedef olacaktır.
-Mühendislik mesleğine sahip olanların ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, mesleğin genel çıkarlara uygun gelişmesini sağlamak, meslektaşların birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlük ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak esas olacaktır.
-Mühendislik eğitiminin iyileştirilmesine yönelik girişimlerde bulunarak mesleğin gelişmesine katkıda bulunmak esas olacaktır.

6. Oda Bütçesinin Oluşumuna ve Uygulanmasına İlişkin Bakışımız
-Oda bütçesinin uygulanmasında "Merkezi Bütçe" kavramı esas alınacaktır. Ayrıca birimlerin eşit gelişmesini sağlayıcı, etkinlikler bazında yardımlaşma ve dayanışma esas olacaktır.
-Gelirleri öncelikle üye ödentileri ve üyelere bağımlı olan bir örgüt yaratılması amaçlanacaktır. Üye ödentilerinin toplanmasının, Oda Merkezi`ne aktarımların ve birlik payının düzenli ödenmesinin örgütlülüğün en temel gereği olarak kabul edilecektir.
-Oda faaliyetleri ticari kaygıyla gerçekleştirilmez. Yayımlanacak kitaplar, e-kitaplar, dergiler, bültenler, düzenlenecek eğitimleri, mühendislik mesleğinin geliştirilmesine ve uygulama alanlarına yönelik kurs ve seminerler kar amaçlı yapılmayacaktır.

III. ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI
Çalışma yaşamının her geçen gün daha da esnekleştirildiği, kuralsızlaştırıldığı, çalışanların örgütlenmesinin önüne birçok engelin çıkarıldığı, mevcut örgütlenmelerin dağıtılmaya ve parçalanmaya çalışıldığı sıkıntılı ve sancılı bir dönemden geçmekteyiz. Bu tespitten hareketle örgütlenme Oda ve Şube yönetimleri ile temsilcilerinin asli görevi olacak ve örgütlenme çalışmaları artırılarak devam ettirilecektir. 

1. Oda – Üye İlişkileri 
Örgütlenme çalışmaları üye üzerinden başlayarak, işyeri, ilçe-il-bölge temsilcilikleri ve şubeler şeklinde yapılacaktır.

Üye-örgüt ilişkileri üyenin sorunları üzerinden yine üyenin kendi talep ve yöntemleriyle çözüme ulaştırılacaktır. Tüm üyeler ile temasa geçilerek üyelerle birlikte çözüm odaklı bir yaklaşım sergilenecektir.

Maden Mühendisliği Bölümünü bitiren genç mühendislerin tamamının Odamıza üye olması temel amacımız olacaktır. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın Odaya üye olma zorunluluğunun olmamasına rağmen kamuda çalışan üyelerin odaya üye olmaları konusunda çalışmalar sürdürülecektir. Siyasi iktidarın gündeminde olan TMMOB Yasası Tasarısı dikkate alınarak yeni örgütlenme modeli üzerinde hazırlıklar ve çalışmalar yapılacaktır.

Uygulanan politikalara bağlı olarak diğer meslek disiplinlerinde de varolan ve artan işsizlik, üyelerimizin en büyük problemi olmaya devam etmektedir. Meslek alanımızı ilgilendiren tüm yasal düzenlemelerde gerekli değişikliklerin yapılmasına çaba harcanarak, üyelerimizin çalışma alanını genişletecek ve istihdama katkı koyacak her türlü girişimlerde bulunulmaya devam edilecektir.

Mesleğimizde de istihdamı daraltan, işsizliği artıran özelleştirme, kapatma ve küçültmelere karşı durarak, kamu kaynaklarının merkezi planlamayla toplumsal ihtiyaçlar için kullanılmasını, üretim ve istihdam yaratacak yatırımların yapılması savunularak hayata geçirilmesine çalışılacaktır.

Üyelerimizin çalışma yaşamlarında karşılaşacakları mesleki sorunlarda hukuksal destek verilmeye devam edilecektir.

Aidat borcu olmayan üyelerimize "Yıllık Ferdi Kaza Sigortası" uygulamasına devam edilecek olup "Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası" konusunda 44. Dönemde başlatılan çalışmalara devam edilerek yaşama geçirilmesi sağlanacak, yapılan çalışmalar üyelerimizin bilgisine sunulacak ve gelen talepler doğrultusunda anlaşmalar yapılması için çalışmalar yapılacaktır.

Oda-üye ilişkilerinin geliştirilmesi için başta işyerleri ve üyelerin çalışma bölgelerinde olmak üzere mesleki ve toplumsal sorunların tartışıldığı, deneyimlerin paylaşıldığı oda örgütlülüğünü geliştirici toplantılar yapılacaktır. Oda-üye ilişkilerinde tüm iletişim kanalları daha etkin kullanılacaktır.


1.1 Ücretli Çalışan Üyeler
Ücretli çalışan üyelerimizin kamuda, özel sektörde ve daimi nezaretçi olarak çalışmakta oldukları bilinmektedir. Geçmişten günümüze kadar olan sorunları düşük ücret, iş güvencesi, fazla çalışma süreleri ve sosyal haklardaki eksiklikler gibi bilinmekle birlikte daha da ağırlaşarak devam etmektedir. Bu nedenle asgari ücret tarifesinin ve SMMH Yönetmeliğimizin titizlikle uygulanması için gerekli çalışmalar özenle yürütülecektir. Buradan hareketle bu üyelerimizin sorunlarına yönelik çalışmalar üyelerimizle birlikte ele alınacak ve oluşturulan çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi için Odamız olanakları seferber edilecektir.

43. Dönemde yürürlüğe giren SGK-TMMOB Mühendisler İçin Asgari Ücret İşbirliği Protokolünün yaygınlaşarak yaşama geçmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK Başkanlığı düzeyinde çalışmalar Oda bünyesinde kurulacak Asgari Ücret Çalışma Grubunun çalışmalarıyla artırılarak devam ettirilecektir.

1.2. Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri ( SMMH )
Her sektörde olduğu gibi madencilik sektöründe de reel bir gelişme sağlanamamıştır. Özellikle küçük maden işletmelerine hizmet veren büro sahipleri, hizmetlerinin karşılığını alamadıkları gibi küçük işletmelerin çalışmalarından çok çabuk etkilenmektedir. Bunun yanına büro sahiplerinin kendi aralarındaki haksız rekabette eklenince sorun içinden çıkılmaz bir hal almaktadır.

Bu sorunlara ek olarak Maden Kanununda yapılan değişiklikler ile Teknik Nezaretçiliğin yürürülükten kaldırılarak Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiliklerin kurulması yaşanan sorunların artmasına yol açacaktır. YTK`lar hakkında Anayasa Mahkemesi`ne açılmış olan davanın takibi sağlanmakla kalmayacak bu konuda hazırlıkları tamamlanmış olan ilgili yönetmeliğe karşı gerekli hukuki mücadele de yürütülecektir.

Bu alanda yaşanan ve yaşanacak olan sorunların çözümü için geçmişte olduğu gibi bu dönemde de gerekli çalışmalar yürütülecektir. Bu amaçla 44. Dönem Çalışma Programında yer alan ancak Maden Kanununda yapılan değişiklikler nedeniyle tüm hazırlıkları tamamlanmasına rağmen yapılamayan SMMH Çalıştayı düzenlenecektir.

1.3. İşsiz Üyeler
İşsiz üyelerimizle ilişkiler geliştirilmeye çalışılacaktır. İşsiz üyelerin sorunları ve beklentileri üzerine birlikte çözüm yollarının aranacağı, dolayısı ile bu üyelerin de içinde bulunacağı ve oda örgütlülüğünü geliştirici işsiz üyeler çalışma grubu oluşturulacaktır. Burada üretilen çözüm önerilerinin yaşama geçirilmesi için girişimlerde bulunulacaktır.

Mesleğin ve meslektaşlarımızın çalıştığı kurum ve kuruluşları için genç meslektaşlarımız ile meslek sohbetleri ve toplantıları düzenlenecektir.

Meslek alanlarımızın geliştirilmesi amacıyla bir çalıştay gerçekleştirilecektir.

1.4 Kadın Üyeler
Kadın üyelerimiz; öğrencilik, iş arama, uzmanlık alanı seçimi, vasfa uygun istihdam, ücretlendirme, mesleki gelişim ve çalışma yaşamı süreçlerinde erkek meslektaşlarından farklı sorunlarla karşılaşmakta, mesleğin kendi sorunlarından ayrı, cinsiyetçi anlayışların kaynaklık ettiği özgül sorunlar da yaşamaktadır. Odamız; kadına cinsiyeti nedeniyle uygulanan her türlü olumsuz davranış ve politikalara karşı mücadele etmek, pozitif ayrımcı politikalara destek olmak amacıyla bir çalışma grubu oluşturacaktır.

1.5. Genç Madenci-Öğrenci Üyeler
Genç Madenci çalışması; bilimsel, ekonomik, demokratik ve özerk üniversite kavramı çerçevesinde sürdürülmekte olup, 4 öğrenci kurultayı yapılmıştır. Genel Kurul kararı ile bu alandaki çalışmalara yönelik usul ve esasların belirlenmesi çalışması Yönetim Kurulumuza verilmiştir. Bu alanda edinilen deneyimler kullanılarak, maden mühendisliği öğrencilerinin sorunlarının çözümüne destek olunacaktır.

Genç Madenci örgütlülüğündeki çalışmaların aşağıdan yukarıya demokratik, yukarıdan aşağıya merkezi bir çalışmayla yürütülmesine devam edilecektir. Merkezde ve Şubelerimizdeki öğrenci üyelerimiz kendi bünyelerinde çalışma grubu oluşturulacak ve koordineli çalışmalar yapacaklardır. Oda örgütlülüğümüzün geliştirilmesi kapsamında öğrenci üye sayısının arttırılması, staj imkânlarının seferber edilmesi, teknik gezilerin ve meslek sohbetlerinin organize edilmesi sağlanacaktır.

Odamız Genç Madenci Komisyonları, mühendislik öğrencilerinin, mühendislik eğitiminin, üniversitelerin ve ülkemizin yaşadığı sorunları tartışmak, bu sorunların çözümü için politikalar üretmek ve kamuoyu yaratmak amacıyla Genç Madenci Öğrenci Kurultayı veya Yaz Eğitim Kampı yapılacaktır.

Odamızın Genç Madencilere ilişkin 2 temel amacı olacaktır.
1-Öğrencilerin, Odayı tanıması ve kendi örgütleri olduğunu hissetmesi,
2-Öğrencilerin gelecekteki yöneticilerimiz olarak yetiştirilmesi,

2. Genel Merkez-Şube-Temsilcilik İlişkileri
Örgütlülüğün yerel düzeyde yayılarak oda temsiliyetinin ve etkinliğinin artırılması gerekli olduğundan önümüzdeki dönemde ülke, sektör ve oda örgütlülüğü süreçlerini oda örgütlülüğü ve tabanında değerlendirmek koşuluyla şube ve temsilciliklerin artırılması ve merkez ile olan iletişimin geliştirilmesi sağlanacaktır. Şubelerimizin yapısının daha da etkin ve güçlü olabilmesi, işlevselliklerinin artırılması için verilen destek sürdürülecektir.

Zonguldak, İstanbul, İzmir ,Adana ve Diyarbakır şubelerimizin mevcut yapısının daha etkin ve güçlü olabilmesi için paylaşım, dayanışma ve karşılıklı destek bir bütünlük içerisinde sürdürülecektir.

Demokratik merkeziyetçi yapımızla, şubelerimizde üretilen bilgi ve belgelerin tüm meslektaşlarımıza ve madencilik sektörüne ulaştırılmasında örgüt içi demokrasi ilkelerine uyulacaktır. İletişimin olanakları kullanılarak alınan kararların ortaklaştırılması ve uygulanması sağlanacaktır.

İşyeri temsilciliklerimiz, çalıştıkları işyerleri ile Odamız arasında önemli bir bağı oluşturmaktadır. Bu bağı daha da güçlendirmek, üyelerin Oda çalışmalarına katkılarını sağlamak, işyerlerinde üyelerimizin karşılaştıkları sorunlara zaman geçirmeden taraf olmak, temsilciliklerimiz sayesinde daha etkin olabilmektedir. Halen; 50 İl temsilciliği, 12 İlçe temsilciliği, 54 İşyeri Temsilciliği, ve 17 Maden Mühendisliği Bölümü Öğrenci Temsilciliği bulunmaktadır. Siyasi iktidarın gündeminde olan TMMOB Yasa Tasarısı da dikkate alınarak gelişen ve büyüyen Odamız, mevcut temsilciliklerine ek olarak, şartlara ve ihtiyaçlara göre yeni temsilcilikler ile birlikte bölge temsilciliklerinin sayıları artırılacaktır. Temsilciklerin yapısı siyasi iktidarı TMMOB Yasa Tasarısı dikkate alınarak şekillendirilecektir.

Birincisi 44. dönemde Afyon`da gerçekleştirilmiş olan ülke düzeyinde ki tüm temsilcilerimizin katılımının sağlanmasının amaçlandığı "Temsilciler Toplantısı" geleneksel hale getirilerek bu dönemde de gerçekleştirilecektir.

3. TMMOB ve Diğer Odalarla İlişkiler
Üst örgütümüz olan TMMOB ve bağlı odalar ile olan ilişkilerde temel ilke işbirliği ve dayanışma içersinde kamu yararının savunulması olacaktır. TMMOB çatısı altında birlik ve bütünlüğün gözetilmesi, TMMOB örgütlülüğünün daha ileriye taşıma arayışı ve Odamızın üzerine düşen görev ve sorumluluklar bu çerçevede yürütülecektir.

Örgütlü ve birlik olmanın bilincinde olan Odamız toplumsal yararları gözeterek kendi meslek alanlarını savunmasından ödün vermeksizin diğer meslek odaları ile sürekli işbirliği arayışı içerisinde olacaktır. TMMOB`nin yerel örgütleri olan İKK‘ larında olabildiğince güçlü bir şekilde yer alınabilmesine önem verilecektir. Ayrıca diğer odalarımızın TMMOB adına düzenledikleri kongre, kurultay ve sempozyumlara katılım sağlanarak destek verilecektir. TMMOB`ye olan maddi yükümlülüğümüz aksatılmadan yerine getirilecektir. Meslek alanlarından dolayı diğer Odalarla yaşanılan sorunlar öncelikle TMMOB içerisinde çözüme kavuşturulmaya çalışılacaktır. Bu ilişkilerin tamamında Oda tüzel kişiliğinin ve örgütlülüğünün saygınlığının korunması esas olacaktır.

4.Üniversiteler ile İlişkiler
Üniversiteler, toplumsal aydınlanmanın ve bilimsel gelişmenin kurumsallaşmış yapılarıdır. Odasız Üniversite, Üniversitesiz de Oda olmaz gerçeğinden hareketle Üniversitede görevli meslektaşlarımızla ilişkilerimiz güçlendirilecektir.

Başta Maden Mühendisliği Bölümleri olmak üzere tüm üniversiteler ile bilimsel ve teknik işbirliğini daha da güçlendirmek hedeflerimiz içinde olacaktır.

Maden Mühendisliği Bölümleri işyeri temsilcilerinin, öğrenci-Oda ilişkilerinde daha etkin görev alması sağlanacaktır.

Her yönetim döneminde ülke düzeyindeki tüm maden mühendisliği bölüm başkanlarının katılımının sağlandığı bir toplantı yapılacak ve bu toplantılarda üniversitelerin Maden Mühendisliği programlarının, eğitim olanaklarının ve öğretim elemanı sayılarının ve uzmanlıklarının ve öğrenci kontenjanlarının değerlendirilmesi ile Maden Mühendisliği eğitiminin durumu tartışılarak çıkan sonuçlar ve alınan kararlar ilgili kurum ve kuruluşlara taşınacaktır.

Bu kapsamda 10. Maden Mühendisliği Eğitim Çalıştayı yapılacaktır. Yapılacak çalıştaylarda Maden Mühendisliği Eğitim Programlarının günün ihtiyaçları temelinde yeniden oluşturulmasına ve uygulanmasına yönelik çabalar yoğunlaştırılarak öncelikle "İş Güvenliği, Madencilik ve Çevre, Sondaj, Yeraltı Kazıları ve Zemin Mekaniği"  vb. gibi derslerin zorunlu ders programlarına konulması için girişimler sürdürülecektir.
Mesleki eğitimde eksiklikleri ve sorunları ortaya koyacak bu araştırmalar, yakın gelecekte karşımıza çıkacak unvansız mezuniyet, lisans, yetkinlik, uzmanlık vb. tartışmalara bilgi sağlayacağı gibi, üniversiteler arasındaki eğitim farklılıklarını ve eksiklikleri de ortaya çıkaracaktır.

Odamız; maden mühendislerinin meslek alanını daraltan anlayışları, mesleğin çalışma alanlarından yeni disiplinler yaratma uygulamalarını doğru bulmamaktadır. Ancak YÖK tarafından yapılan düzenlemeler sonucu kurulan ve TMMOB örgütlülüğü içerisinde Odamız çatısı altında örgütlenen Cevher Hazırlama Mühendislerinin mesleki gelişimleri ve sorunlarının çözümüne yönelik gerekli çalışmaların yürütülmesine başlanacaktır.

5. Oda – Demokratik Kitle Örgütleri İlişkileri
Odamızın, madencilik sektörü ya da farklı alanlardaki sivil toplum örgütleri ile olan ilişkilerinde temel nokta, küçük grup çıkarlarından uzak durulması ve kamu yararının hedeflenmesi olacaktır. Söz konusu ilişkiler, Odamızın yıllardan beri süregelen ilke ve geleneklerine ve özellikle bağımsız, demokratik yapısına uygun olacaktır.

5.1. Oda - Sendika ve Emek Örgütleri İlişkileri
Emekten ve halktan yana Demokratik Kitle Örgütleri ve Sendikalarla olan ilişkiler bu dönemde geliştirilmekle birlikte kurumsallaşması yönünde gerekli çabalar harcanacaktır.

Kamu çalışanlarının sendikal mücadelelerine destek olunarak; bu konudaki girişim ve çalışmaların üyelere duyurulması ile birlikte dayanışma çağrısı yapılarak; siyasal ya da başka nedenlerle haksızlığa uğrayan kamu çalışanı meslektaşlarımızın haklarının savunulmasında kendilerine yardımcı olunacaktır.

Özelde meslek alanlarımızla ilgili Dev-Maden Sen, GMİS, T.Maden İş ve ESM ile genelde sendikalarla, Barolar, TTB vb. örgütlerle birlikte özelleştirmelere, taşeronlaştırmaya, esnekleştirmeye, kuralsızlaştırmaya ve denetimsizleştirmeye  karşı, bizlere dayatılan ve kamunun talanı anlamına gelen yasal düzenlemelere, ekonomik demokratik ve özlük haklarımızın daraltılmasına karşı ortak etkinlikler yapılması için çalışılacaktır.

5.2. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkiler
Meslek alanlarımızla ilgili konularda ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile ilişkilerin geliştirilmesi ve kalıcılaştırılması çalışmaları yürütülecektir.

Bu amaçla;

45. Dönemde de Oda Yönetim Kurulu tarafından Bakanlık, kurum ve kuruluşlarının ziyaretlerinin sürekliliği sağlanacaktır. Bu ziyaretler kapsamında özellikle gerçekleştirmiş olduğumuz Kongre, Kurultay ve Sempozyumlara aktif katılımın sağlanması konusunda çalışmalar yürütülecektir. Ayrıca karşılıklı görüş alışverişleri yapılarak;

-Oda görüşlerinin kurum ve kuruluşlara aktarılması,
-Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlardaki üyelerimizin uzmanlık alanlarına göre birikimlerinin Odaya aktarılması,
-Meslek alanlarımız ile ilgili çıkan yasalar, yönetmelikler vb. konularda ortak çalışmalar yürütülerek Oda görüşlerimizin aktarılması,
-Meslek alanlarımızla ilgili konularda ilgili bakanlık ve kuruluşlarda oluşturulan teknik komiteler ve çalışma gruplarında aktif bir şekilde yer alınması sağlanacaktır..

Madencilik sektörünün önemli kamu kuruluşları olan MTA, MİGEM, ETİ MADEN, TKİ, TTK, BOREN, EÜAŞ, DSİ, TCK, Mahalli İdareler ve İlgili Bakanlıklar ile madenciliğin gelişimi ve üyelerimizin istihdamı konularında bilgi alış-verişi yapılacak, meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü ve meslek alanlarımızla ilgili olarak bu kuruluşlarla olan ilişkiler sürdürülecektir.

Maden Kanunu ve yönetmelikleri ile ilgili değişiklikler ve uygulamalar konusundaki çalışmalarımız devam edecektir.

Madenlerde iş kazalarının önlenmesi amacıyla İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine yönelik olarak başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm taraflarla ortak çalışmalar sürdürülecektir.

Patlayıcı maddelerin denetim mekanizmaları içerisinde Odamızın da yer alması için İçişleri Bakanlığı nezdinde sürdürülen çalışmalara devam edilecektir.

Düzenlenecek olan her türlü etkinlikte sektörümüzde faaliyet gösteren özel sektörden destek alınmasına ve üyelerimizin çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaya devam edilecektir.

IV. ODA VE BÜRO ÇALIŞMALARI
1.Örgüt İçi Eğitim

Oda çalışmalarında karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi amacıyla yöneticilerimiz ve çalışanlarımız için örgüt içi eğitim programları düzenlenecektir. Bu amaçla dönem içerisinde ihtiyaçlara göre belirlenecek konularda;
-Oda Onur ve Denetleme Kurulu Üyelerine
-Oda/Şube Yönetim Kurulu Üyelerine, Şube Denetçilerine ve Temsilcilere
-Teknik Görevlilerimize
-Büro Görevlilerimize
-Muhasebe Görevlilerimize
-SEM Eğiticilerimize
-SEM Sorumlularımıza
yönelik kurs ve seminerler düzenlenecektir. Kurumsal kimliğimizi geliştirecek ve aynı zamanda Oda belge düzenleme esaslarını da içeren bir Eğitim El Kitapçığı hazırlanacaktır.

2. SMMH / Büro Tescil ve Vize Çalışmaları
Mesleki uygulama standartlarının oluşturulmasına bağlı olarak mesleki denetim hizmeti verilmesinde mesleğimizin her ürünü için etkin bir denetim gerçekleştirilmelidir. Mesleki denetimin temel amacı kamu yararı ve bilimsel–teknik kriterler çerçevesinde ürünlerin hazırlanması, haksız rekabetin önlenmesi ile bilimsel ve toplumsal boyutta kamuoyunda mesleğimizin hak ettiği yere gelmesinin sağlanmasıdır.

Odamızca SMMH belgesi ve Daimi Nezaretçilik belgelerinin verilmesi ve yenilenmesi işlemleri gelecek dönemde de ilgili yönetmeliklerimiz çerçevesinde yapılarak diploma ticareti ve genç mühendislerin sömürüsünün önlenmesi için gerekli çalışmalar taviz verilmeden yapılacaktır.

Diploma ticareti ve genç mühendislerin sömürüsünün önlenmesi için gerekli mevzuat çalışması SGK Müfettişleri Derneği, İş Müfettişleri Derneği, Maliye Müfettişleri Derneği, Barolar Birliği ve TÜRMOB gibi örgütler ile işbirliği içerisinde yapılarak Odamıza karşı açılacak davalarda mağdur olmamak için gerekli önlemler alınacaktır.

SMMH belgeli üyelerimiz tarafından düzenlenen proje ve raporların vize işlemlerinin eksiksiz ve gecikmesiz olarak yapılabilmesi ve bu kapsamda çalışan üyelerimiz ile ilişkilerimizin geliştirilmesi ve bu alandaki örgütlülüğümüzün artırılması için MİGEM içerisinde bir İrtibat Bürosu kurulabilmesi için talepte bulunulacaktır.

V. MESLEKİ ÇALIŞMALAR
Mesleki ve bilimsel çalışmalar, Odamızın en önemli etkinliklerinden biri olmaya devam edecektir. Sürekli Eğitim Merkezi`nin kurumsallaşması ve eğitim çalışmalarını geliştirerek yaygınlaştırması önceliğimiz olup, bu yönde çalışmalar çeşitlendirilerek sürdürülecektir.

İletişimde ve mesleki-bilimsel bilgi aktarımında önemli bir araç olan web sitemizin kullanımı, bu dönemde de etkin olarak sürdürülecektir. Mesleki ve bilimsel çalışmalarda "Oda Bilim Kurulu" ndan doğrudan katkı alınacaktır.

Odamız tarafından gerçekleştirilen kongre, sempozyum, çalıştay ve eğitimlerin tüm üyelerimize ücretsiz olarak ulaştırılabilmesi için uzaktan eğitim sisteminin kurulması çalışmalarına başlanacaktır.

1.  Kongre, Kurultay, Sempozyum, Seminer ve Çalıştaylar
Ülke ve meslek/meslektaş sorunlarının tartışılması, çözüm önerilerinin ortaya çıkarılması, bilginin erişilebilme ve yaygınlaştırma olanaklarının yaratılması, bilim ve teknolojinin halkın kullanımına sunulmasının araçlarının yaratılması amacıyla periyodik olarak her dönem düzenlediğimiz kongre, kurultay, sempozyum gibi etkinliklerin gerçekleştirilmesine bu dönem de önem verilecektir.
Gerçekleştireceğimiz her bir etkinlikte; Oda Yönetim Kurulu`ndan sorumlu üyelerin bulunması ve çalışmaların sorumlu Oda Yönetim Kurulu Üyesi tarafından sürekli olarak izlenmesi ve raporlanması sağlanacaktır. Birbirini tekrar eden etkinlikler yerine, içeriği daha zengin etkinlikler gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. Etkinlik konularına ilişkin Odamızın yürüttüğü çalışmalar ve konu hakkında Odamız görüşleri kamuoyuna duyurulacaktır.

45. Dönemde Aşağıda Belirtilen Etkinlikler Gerçekleştirilecektir.

1-  Kömür ve Enerji Çalıştayı / Zonguldak
2-  20.Kömür Kongresi / Zonguldak
3-  10. Maden Mühendisliği Eğitimi Çalıştayı / Adana
4-  VII. Delme-Patlatma Sempozyumu / Ankara
5-  SMMH Çalıştayı / Ankara
6-  10. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu / Eskişehir
7-  5. Öğrenci Kurultayı / Ankara
8-  Maden Mühendislerinin Çalışma Alanları Çalıştayı / İstanbul
9-  VII. Kırmataş Sempozyumu / Kütahya
10-Türkiye 25. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi / Antalya
11-Mezopotamya Doğal Kaynaklar Sempozyumu / Diyarbakır
12-Uluslararası İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu / Adana
13-4. Ulaşımda Yeraltı Kazıları Sempozyumu / İstanbul
14-VI. Uluslararası Maden Makinaları Kongresi / İzmir
15-MERSEM Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi / Antalya
16-Sondaj Sempozyumu / Ankara
17-Cevher Hazırlama Mühendisliği Çalıştayı İstanbul
18-İş Kazaları ve Cezai Sorumluluk Çalıştayı Antalya

2. Mesleki Eğitim Çalışmaları
Günümüzde bilim, teknoloji ve mühendislik uygulama alanlarında meydana gelen hızlı değişim süreci, örgün eğitim kurumlarında verilen eğitimin zaman içinde yetersiz kalmasına yol açmaktadır.
Bireyin hem kendi gelişimini sağlaması, hem de üretim sürecinde aktif bir rol alarak toplumsal gelişmeye yardımcı olabilmesi için sürekli eğitim bir zorunluluk haline gelmiştir.

Bu kapsamda sahadan gelen bilgiler ışığında Odamızda, üyelerinin meslek alanlarındaki gereksinim ve taleplerini göz önünde bulundurarak uzmanlık alanlarımızla ilgili merkezi olarak yürütülen meslek içi eğitim programları geliştirilerek ve şubelere de taşınarak devam ettirilecektir.

Sürekli Eğitim Merkezi`nin kurumsallaşması ve eğitim çalışmalarını geliştirerek yaygınlaştırması önemli bir gerçeğimiz olup, bu yönde çalışmalar çeşitlendirilerek sürdürülecektir.

Mesleki çalışmaları arttırmayı ve SEM kapsamında meslek içi eğitimi çeşitlendirerek meslektaşlarımızın yetkinleşmesi ve mesleki gelişimi hedeflenmektedir. SEM kapsamında yürütülen kurs ve eğitimler nicelik ve nitelik olarak geliştirilecektir.

Mesleki ve bilimsel çalışmalar 45. dönemde de, Odamızın en önemli etkinliklerinden olmaya devam edecektir.

Oda Web Sitesi‘nin, gerek iletişimde gerekse mesleki ve bilimsel bilgi aktarımında etkin bir araç olarak kullanımı, bu dönemde de artırılarak devam edecektir.

Mesleki ve bilimsel çalışmalarda etkinliğin artırılması bakımından "Oda Bilim Kurulu" veri tabanı oluşturulmuş olup bu dönemde çeşitli Oda etkinliklerinde söz konusu veri tabanından doğrudan katkı alınacaktır.

45. Dönemde SEM`de Yapılacak Eğitimler
1-  Daimi Nezaretçi Eğitimi
2-  Bilirkişilik /Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimi
3-  Sorumlu Müdürlük Eğitimi
4-  Madencilikte Bilgisayar Uygulamaları Eğitimi
5-  Jeotermal Enerji Araştırmaları Eğitimi
6-  Sondaj Uygulamaları Eğitimi
7-  Tünel Metro Uygulamaları Eğitimi
8-  Maden Projeleri Yönetimi Eğitimi
9-  Delme Patlatma Eğitimi
10-Maden İşletmelerinde İş Güvenliği ve Risk Yönetimi Eğitimi
11-Uygulamalı Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi
12-Patlayıcı Madde Ateşleyici  Eğitimi
13-Madencilik Sektöründe ÇED Yönetimi ve Madencilik Projelerinde Uygulanması Eğitimi
14-Eğiticilerin Eğitimi
15-İşyerleri Sağlık ve Güvenlik Dökümanı Hazırlanması Eğitimi
16-Mesleki Eğitimler
17-Örgüt İçi Yönetim Eğitimi
18-Madencilik Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Eğitimi
19-İş Güvenliği Seminerleri

3. Çalışma Grupları
Üyelerimizin oda karar süreçlerine katılımı ile oda görüş ve değerlendirmelerinin verimli bir şekilde oluşturulmasına yönelik önemli araçlardan biri de komisyonlardır. Oda birimlerimizde mesleki ve diğer konulara yönelik çalışma alanları başlıkları altında süreli ve sürekli komisyonlar kurulmasına özel bir önem verilecektir.

Çalışma Grupları, çalışmalarının dönem sonunda çalışma raporu ile üyelerimize aktarılması sağlanacak, ihtiyaç duyulduğunda süreli komisyonlar kurulup Oda görüşleri ve raporlarının oluşturulması konusunda çalışmalar yapılacaktır. Oda çalışmalarının daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla Şubelerimiz ve Oda Merkezimizde uzmanlık alanlarımıza ilişkin süreli ve sürekli komisyonlarımızın oluşturulması sağlanacaktır.

45. Dönemde Odamızda Kurulacak Çalışma Grupları
• Dergi  Yayın Kurulu
• Bülten Yayın Kurulu
• Genç Madenci Çalışma Grubu
• SEM Çalışma Grubu
• Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Çalışma Grubu
• Delme Patlatma Çalışma Grubu
• Enerji ve Kömür Çalışma Grubu
• SMMH Çalışma Grubu
• İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Çalışma Grubu
• Çalışma Yaşamı ve İstihdam Çalışma Grubu
• Asgari Ücret Çalışma Grubu
• Mevzuat Çalışma Grubu
• Maden Kanunu Çalışma Grubu
• Kömür Kanunu Çalışma Grubu
• Kadın Çalışma Grubu

4. Oda Web Sayfası
Odamız Resmi Web Sayfası teknolojik yenilikler göz önüne alınarak yenilenmiş, 2009 Ekim ayından itibaren yeni arayüzü ile hizmet vermeye başlamıştır. 44. Dönemde Odamızın web sitesi android sisteme uyarlanmıştır. Bu dönemde de sitemizin web alanı üzerindeki tanıtımına önem verilecek ve android sisteminde kullanılmasıyla daha üst sıralarda yer alması için gerekli yapıların düzenlenmesi sağlanacaktır. Web sitelerimizde ihtiyaca göre zamanla güncelleme ve bölüm düzenleme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilecektir.

Madencilik Bülteni`nin ve Madencilik Dergisi`nin site üzerinde ulaşılır olması, söz konusu yayınların bu yolla çok geniş bir kitleye ulaşmasını sağlamaktadır. Bu dönemde de, Madencilik Dergisinin, Madencilik Bülteninin ve Odanın tüm yayınlarının web sitesi üzerinden herkese açık olması uygulamasına devam edilecektir.

Odamızda kullanılan bilgisayar teknolojileri günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek düzeydedir. Tüm üyelik hizmetleri bilgisayarlar aracılığıyla hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Oda web sitesi üzerinden, Maden Mühendisleri Odası Bilgi Sistemi (MADENBİS) yazılımı aracılığıyla tüm üyelerimize bir kullanıcı şifresi verilmektedir. Üyelerimiz bu şifre ile kendi bilgilerini denetleyebilme, güncelleme, borç sorgulama ve borcunu ödeyebilme olanağına sahip olmuştur. MADENBİS Uygulaması geliştirilerek sürdürülecek ve programın kullanımı konusunda üyelerimize gerekli teknik desteğin verilmesine devam edilecektir. Ayrıca internet üzerinden kredi kartıyla aidat, eğitim ve belge ücreti ödeme veya on-line kitap satışı yapılabilmesi için gerekli altyapı geliştirilecektir. Üyelerimizin ürettikleri mühendislik hizmetlerini e-imza ile internet sitemizden mesleki denetime sunabilmeleri için çalışma yapılacaktır.

Odamız ve bağlı şubelerin aynı ağ sistemi içine alınması ve veri paylaşımının en üst düzeyde sağlanması için gerekli araştırmalar yapılıp, çalışmalara başlanacaktır.

Oda merkezinde elektronik bilgi ve dokümantasyon arşivinin oluşturulması ve bilgisayar ağıyla bu arşivden şubelerin de yararlanmasının sağlanmasına yönelik altyapının oluşturulması için çalışmalar yapılacaktır.

5. KİTAP ve YAYIN  HİZMETLERİ
Odamız, 45. Çalışma Döneminde de bilimi ve tekniğin toplum yararına sunulmasını; mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sürekli gelişimlerinin sağlanmasını; üreten, sanayileşen ve demokratikleşen bir ülkenin yaratılmasını temel hedef alarak yayın faaliyetlerini geliştirerek sürdürecektir. Odamız kendi meslek alanlarından ve ülke gerçeklerinden yola çıkarak yaptığı çalışmalarda ortaya çıkan bilgi birikimini derleyerek, yine onlarca yayını üyelerimizin ve toplumun kullanımına sunacaktır.
Bu kapsamda Odamız yayın çalışmaları; kitaplar, süreli yayınlar, kütüphane ve arşiv olarak üç dalda sürdürülecektir. Bu dönemde, meslektaşlarımızın ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak yeni yayınların Odamıza kazandırılması hedeflenmekte olup, çalışmaların yeni önerilerle geliştirilmesi ve güncellenmesi planlanmaktadır.

5.1.Madencilik Dergisi
Odamızca uzun yıllardan beri yayınlanan "Madencilik Dergisi"nin ülkemiz madencilik sektöründe bilimsel ve teknik bilginin aktarımı ve paylaşımına yönelik rolü ve önemi bilinmektedir. Normal periyodunda yayımlanan "Madencilik Dergisi"nin, uluslararası endeksler tarafından taranması için çalışmalara devam edilecektir.

Nitelikli ve güvenilir bir yayın çalışmasını sürdürebilmesinin en önemli koşullarından biri olan yazı akışının kesintisiz olarak sürmesi için çaba gösterilecektir. Özellikle, seçici ve kaliteden ödün vermeyen "kısa sürede değerlendirme–hızlı yayımlama" politikası uygulanacak ve dergiye gelen bilimsel yazı sayısının arttırılmasını sağlayacak bir anlayış hayata geçirilecektir.

5.2.Madencilik Bülteni
Madencilik Bülteni, Oda ile üye arasındaki en önemli iletişim ve örgütleme aracıdır. Üyenin sahipleneceği zengin içerikli bir seviyeye çıkarılmasına olan ihtiyaç her dönem olduğu gibi bu dönemde de önemli görevlerden biridir. Bunu sağlamanın yolu, üye desteğinden geçtiğinin bilinciyle, Madencilik Bülteni için üye desteği önemli önceliklerimiz arasında yer alacaktır.

Dönem içerisinde özel dosyalar içerecek Madencilik Bülteninin hazırlanmasında şube ve temsilcilikler ile öğrenci üyelerin de etkin katılımları sağlanacaktır. Bültenin elektronik kopyasının Oda web sitesi üzerinde yayınlanmasına devam edilecektir.

45.Dönemde Madencilik Bülteni içerisinde, Oda örgütlülüğünü geliştirici mesleki,  hukuksal, toplumsal, ekonomik ve tarihsel içerikli görüş ve düşüncelerin yer alması teşvik edilecek, güncel sorunlara yönelik özel gündemli sayılar çıkarılacak ve böylelikle Madencilik Bülteni‘nin daha geniş bir okuyucu kitlesi tarafından takip edilmesi sağlanacaktır.

Dönem içerisinde bülteninin basılarak dağıtımı yerine elektronik ortamda üyelere ulaştırılması tartışmaya açılarak karara bağlanacaktır.

5.3. Yeni Yayınlar
Kongre, kurultay ve sempozyum etkinlikleri kitaplarının yanı sıra komisyonlar ve uzman üyelerimiz aracılığıyla hazırlanan teknik kitapların, Oda yayını olarak basılması çalışmalarına devam edilecektir. Yeni basımı yapılacak kitapların Odamız ve şubelerimizle yürütülecek koordineli çalışmalar sonucunda ve bilim kurulu onayı ve aracılığıyla yayımlanmasına önem verilecektir.

Odamızın ihtiyacı olan kitapların basımı merkezi olarak, şubelerimizden ve uzman üyelerimizden gelecek önerilerle gerçekleştirilecektir. Kitap seçim ve yayın komisyonu kurularak, çalışmalar komisyon aracılığıyla yürütülecektir.

Meslek alanlarımıza giren ve değişik sektörleri kapsayan konularda oluşturulacak yeni Oda raporları ile geçmiş dönemlerde yayınlanan Oda görüş ve raporlarının güncellenerek basımı geçekleştirilecektir.

5.4. E-Kütüphane
Merkez ve Şubelerimizin tamamında kütüphane hizmeti aktif hale getirilecektir. Bilimsel yayınlar ve sektöre ilişkin tez ve yayımlar temin edilerek araştırmacıların ve öğrencilerin hizmetine sunulacaktır.

Önümüzdeki çalışma döneminde Oda yayınlarımızın elektronik ortama aktarılması ve internet ortamında bulunan bazı madencilik ve mühendislik sitelerinde de yayınlanması konusunda çalışmalar yürütülecektir.

Madencilik ve yer bilimleri konularında dünya çapında önemli olan web of science, engineering village, science direct, earth sciences gibi sitelere odamızda üretilen bilimsel çalışmalar ve raporların gönderileceği gibi, şartların uygun olması durumunda bu sitelere üyelerimizin abone olabilmesi konusunda da girişimler başlatılacaktır. Ayrıca ücretsiz üyelik durumları bulunan Academia.edu ve resaerch gate gibi sitelere de odamızın ve üyelerimizin çalışmaları gönderileceği gibi, bu sitelerde yer alan madencilik, mühendislik ve yer bilimleri ile ilgili önemli kaynaklara da Odamız internet sitesi üzerinden link verilmesi planlanmaktadır.

Sektörümüzü ilgilendiren konularda yapılmış olan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ile diğer bilimsel çalışmaların temini ve yayınlanması konusunda çalışma olanakları araştırılacaktır.

6.ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Oda‘nın, gerek bilimsel ve teknik bilginin paylaşılması, gerekse ulusal ve evrensel meslek ilkeleri ve sorumlulukları temelinde uluslararası dayanışma amacıyla, diğer ülkelerin maden mühendisi örgütlenmeleriyle iletişim içerisinde bulunması önemlidir. Diğer ülkelerdeki mühendislik kuruluşlarıyla, maden mühendisliği birikimlerinin karşılıklı etkileşim içinde geliştirilmesi yönünde gereken çaba gösterilecektir.

45. Dönem içerisinde bu ilkeler kapsamında ILO ve ISSA Mining vb. kuruluşlar ile ortak işbirliği çalışmaları başlatılacak ve KTMMOB ve KYBMO ile başlatılmış olan ilişkiler artırılarak devam ettirilecektir.

7. SOSYAL ve KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
7.1. Söyleşi ve Paneller
Meslek alanlarımıza ve ülke gündemine ilişkin konularda, oda politika ve ilkelerine uygun konunun uzmanlarıyla tartışma platformları oluşturacak periyodik söyleşiler gerçekleştirilecektir.

7.2.Dünya Madenciler Günü
Odamız tarafından her yıl Aralık ayında düzenlenmekte olan Dünya Madenciler Günü kutlamalarının bu dönem daha kapsamlı ve yaygınlaştırılarak düzenlenmesi ile birlikte geniş katılımların sağlanacağı farklı düzenlemelerin ve etkinliklerin tartışılacağı platformlar oluşturulacaktır.

7.3.Gezi ve Aktiviteler
Üyelerin birbirleriyle ve Odayla olan ilişkilerini geliştirmek için ortak zaman ve mekan oluşturmak amacıyla teknik gezi, gezi ve piknik gibi aktiviteler geliştirilerek devam ettirilecektir.

7.4. Lokal
Oda-Üye ilişkisinin ve örgütlüğünün geliştirilmesi için açılmış olan lokal hizmetlerinin geliştirilmesi ve denetlenebilmesi için gerekli mekanizmalar oluşturularak üyelerimizin birbirleriyle ve aileleriyle birlikte ortak ve üretken zaman geçirilmesi sağlanacaktır.

8.MALİ İŞLEYİŞ
Odamızın mali politikalarında merkezi bütçe ve bütüncül kaynak planlama anlayışı gözetilmeye devam edilecek, Oda mali kaynaklarının kullanımı açıklık ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda, Oda örgütlülüğünün ve meslektaşlarımızın gelişmesine yönelik olarak titizlikle sürdürülecektir.

Mali işleyişimiz, Mali İşler Yönetmeliği ile bütçe uygulama esasları dahilinde sürdürülmeye devam edilecektir. Şube ve Temsilciliklerimizde mali işleyişteki farklı uygulamaların ortadan kaldırılmasına yönelik olarak saymanların eğitimi ve yılda en az bir kez saymanlar toplantısı yapılacaktır.

Bütçe programı çerçevesinde, şubelerimizin ve genel merkezin ihtiyaçlarının karşılanmasına çaba gösterilecektir. Genel Merkez ve Şubeler, gelir-gider belgelerini elektronik ortamda düzenlemeye devam edeceklerdir. Denetleme Kurulu, şube hesaplarını gerektiğinde yerinde de inceleyerek denetimlerini yapacaktır.

9.  HUKUKİ ÇALIŞMALAR
Odamızı, meslek disiplinlerimizi ve meslek mensuplarını ilgilendiren mevzuat düzenlemelerinde Odamızın ve üyelerimizin etkinliğinin sağlanması, Odamızca ya da Odamıza karşı açılan davaların en olumlu şekilde sonuçlandırılması amacıyla şubelerimizle koordinasyon içerisinde bu dönemde de çalışmalar ivmelendirilerek sürdürülecektir.

Dönem içerisinde;
-Odamızın açtığı, müdahil olduğumuz veya Odamıza karşı açılan ve kamu genelini ilgilendiren davalar hakkında bilgi akışının devam ettirilmesi sağlanacaktır.
-Odamızın taraf olduğu davaların bir dosyalama sistematiğine göre dosyalanması davaların karar örneklerinin arşivlenmesi sağlanacaktır.
-Meslek alanlarımızla ilgili mevzuat düzenlemelerinin sürekli takibi yapılarak, Odamızın müdahilliği konusunda çalışmaların yürütülmesi ve Oda görüşleri ile eğilimlerinin bu düzenlemelerde yer alması sağlanacaktır.
-Üyelerimizin ekonomik kriz, özelleştirmeler vb. nedenlerle maruz kaldığı hak kayıpları, konusunda hukuk birimimizce hukuki destek verilmesi konularında çalışmalar yürütülecektir.

SONUÇ
Bizler; ülkemizin demokratikleşme, bilim, teknoloji, sanayi, kalkınma ve istihdam politikalarında insanca yaşamı hedefleyerek, üyelerimizin ve kamuoyu duyarlılığının geliştirilmesi için; "birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme" anlayışıyla ortak hedefimiz olan "çağdaş, demokratik, üreten ve eşit paylaşan bir Türkiye" için "Daha etkin bir Meslek Odası" yaratma yolunda önemli adımlar atmaya devam edeceğiz.

Demokrasi geleneğimiz, çalışma anlayışımız, hep birlikte oluşturduğumuz ilkelerimiz, kurumsallığın, teknik altyapının ve örgütlülüğümüzün geliştirilmesinde yol göstericimiz olacaktır.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
45. Dönem Yönetim Kurulu
19-20 Mart 2016, Ankara

SAYFA ÜSTÜ
ANA SAYFA BU SAYFAYI ÖNER BU SAYFAYI YAZDIR
   

Şubeler:
»ADANA ŞUBE »DİYARBAKIR ŞUBE »İSTANBUL ŞUBE »İZMİR ŞUBE »ZONGULDAK ŞUBE
 
Bölge Temsilciği:
»SİVAS BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ 
 
İl Temsilcilikleri:
»ADANA-ALADAĞ »ADANA-POZANTI »ADIYAMAN »AFYONKARAHİSAR »AĞRI »AMASYA »ANTALYA »ARTVİN »AYDIN »BALIKESİR »BALIKESİR-DURSUNBEY »BARTIN »BARTIN-AMASRA »BATMAN »BİLECİK »BOLU »BURDUR »BURDUR-BUCAK »BURDUR-YEŞİLOVA »BURSA »ÇANAKKALE »ÇANAKKALE-ÇAN »ÇORUM »DENİZLİ »DÜZCE »EDİRNE »EDİRNE-KEŞAN »EDİRNE-UZUNKÖRÜ »ELAZIĞ »ERZİNCAN »ERZURUM »ESKİŞEHİR »GAZİANTEP »GİRESUN »GÜMÜŞHANE »HAKKARİ »HATAY »HATAY-İSKENDERUN »ISPARTA »KAHRAMANMARAŞ »KAHRAMANMARAŞ-ELBİSTAN »KARABÜK »KARAMAN »KASTAMONU »KAYSERİ »KIRIKKALE »KIRKLARELİ »KOCAELİ »KONYA »KONYA-ILGIN »KONYA-SEYDİŞEHİR »KÜTAHYA »KÜTAHYA-GEDİZ »KÜTAHYA-TAVŞANLI »MALATYA »MANİSA »MARDİN »MERSİN »MUĞLA »ORDU »OSMANİYE »RİZE »SAKARYA »SAMSUN »SİİRT »SİVAS-DİVRİĞİ »ŞANLIURFA »ŞIRNAK »TEKİRDAĞ »TRABZON »TUNCELİ »UŞAK »VAN »ZONGULDAK-KDZ.EREĞLİ  

   

COPYRIGHT © 2006-2018 TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

Selanik Caddesi No:19/4 KIZILAY / ANKARA
TEL: (+90) 312 425 10 80   FAKS:(+90) 312 417 52 90
Sürekli Eğitim Merkezi FAKS: (+90) 312 419 76 80

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.