TMMOB Maden Mühendisleri Odası
TAŞKÖMÜRÜ HAVZASINDAKİ TAŞINMAZ MALLARIN İKTİBASINA DAİR KANUN

Resmi Gazete Tarihi: 19.06.1986
Resmi Gazete Sayısı:19139