ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI KONUK DEFTERİ ENGLISH MADENBİS ÜYE GİRİŞİ TMMOB

22 TEMMUZ 2017, CUMARTESİ
 

e-KÜTÜPHANE
ADANA ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE ZONGULDAK ŞUBE BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ İL TEMSİLCİLİKLERİ GENÇ MADENCİ
Mobil Uygulaması
 

» MESLEKİ MEVZUAT

MADEN KANUNUNDA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN - 2004

5995 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞİK 3213 SAYILI MADEN KANUNU

5177 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 3213 SAYILI MADEN KANUNU

MADEN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA VE TUZ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN

PETROL KANUNU (1), (2)

TAŞOCAKLARI NİZAMNAMESİ (MÜLGA)

TAŞOCAKLARI NİZAMNAMESİNE MÜZEYYEL KANUN

TAŞOCAKLARI MUAMELATININ TEDVİRİ VE VARİDATIN TAHSİLİNİN VİLAYET İDARE. AİT OLDUĞU HK. KANUN

BOR TUZLARI TRONA VE ASFALTİT MADENLERİ İLE NÜKLEER ENERJİ HAMMADDELERİNİN İŞLETİLMESİNİ, LİNYİT VE DEMİR SAHALARININ BAZILARININ İADESİNİ DÜZENLEYEN KANUN (1)

EREĞLİ HAVZA-İ FAHMİYESİNDEKİ MADEN AMELESİNİN HUKUKUNA MÜTEALİK KANUN

EREĞLİ KÖMÜR HAVZASINDAKİ OCAKLARIN DEVLETÇE İŞLETTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

TAŞKÖMÜRÜ HAVZASINDAKİ TAŞINMAZ MALLARIN İKTİBASINA DAİR KANUN

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI`NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HK. KANUN

MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT KANUNU (1)

ÇEVRE KANUNU

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI KURULMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MERA KANUNU

ORMAN KANUNU

MİLLİ PARKLAR KANUNU

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU

SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU

ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU

İŞ KANUNU ( DEĞİŞİKLER İŞLENDİ )

KAMULAŞTIRMA KANUNU

İMAR KANUNU

KIYI KANUNU

KADASTRO KANUNU

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

UMUMİ HIFZISIHHA KANUNU

TEBLİGAT KANUNU

BAZI MADEN HURDALARININ DIŞARI ÇIKARILMASININ YASAK EDİLMESİ VE SATIN ALINMASI HAKKINDA KANUN

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU

ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNU

ORMAN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

5177 SAYILI MADEN KANUNU DEĞİŞİKLİĞİNİN GEREKÇESİ

BELEDİYE KANUNU

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

TÜRK CEZA KANUNU

JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU

6592 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞİK 3213 SAYILI MADEN KANUNU

 

TAŞOCAKLARI TÜZÜĞÜ

PATLAYICI MADDELER TÜZÜĞÜ

 

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ (MÜLGA)

MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

FENNİ NEZARET YÖNETMELİGİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELİĞİ (MÜLGA)

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

HAVA KALİTESİNİN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE DÜZENİ PLANLARININ YAPILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BAŞBAKANLIK ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLÂTININ GÖREVLERİ, ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

MADEN VE TAŞOCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA TOZLA MÜCADELEYLE İLGİLİ YÖNETMELİK

DENİZ, GÖL VEYA NEHİR ALTINDA BULUNAN MADENLERDEKİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

MADEN TETKİK VE ARAMA ENSTİTÜSÜ GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ`NÜN YÖNETİM VE DENETİM ŞEKİLLERRİ İLE ÖRGÜTLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK(1)

GRİZULU OCAKLARDA ELEKTRİK ENERJİSİ KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

CEVHER İSTİHRACI YAPAN MADEN SAHALARI İÇİN İMALAT HARİTASI YÖNETMELİĞİ

MADENCİLİK FONU KREDİ YÖNETMELİĞİ

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN İHALE YÖNETMELİĞİ

EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI AMELE BİRLİĞİ BİRİKTİRME VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMELİĞİ

KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ

KARAYOLU GÜVENLİĞİ YÜKSEK KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİ

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ

SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ALEV SIZDIRMAZLIK TEST İSTASYONU YÖNETMELİĞİ

TURİZM BÖLGELERİ, TURİZM ALANLARI VE TURİZM MERKEZLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞTURULMASI, GÖREV VE YETKİLERİ İLE ÇALIŞMA ŞEKLİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

PATLAYICI MADDE ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİNİN VERİLMESİ

MADEN KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN 51 İNCİ MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADEN KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

İŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELEMANLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ

İŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELEMANLARIN GÖREV,

MADEN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ (MÜLGA)

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ

ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

AMBALAJ VE AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

ORMAN SAYILAN ALANLARDA VERİLECEK İZİNLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA VEYA İŞYERLERİNİN KAPATILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADENCİLİK FAALİYETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İŞYERI AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLIŞKIN YÖNETMELIKTE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK

YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 
 

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için http://www.yargitay.gov.tr veya http://www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

SAYFA ÜSTÜ
ANA SAYFA BU SAYFAYI ÖNER BU SAYFAYI YAZDIR
   

Şubeler:
»ADANA ŞUBE »DİYARBAKIR ŞUBE »İSTANBUL ŞUBE »İZMİR ŞUBE »ZONGULDAK ŞUBE
 
Bölge Temsilciği:
»SİVAS BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ 
 
İl Temsilcilikleri:
»ADANA-ALADAĞ »ADANA-POZANTI »ADIYAMAN »AFYONKARAHİSAR »AĞRI »AMASYA »ANTALYA »ARTVİN »AYDIN »BALIKESİR »BALIKESİR-DURSUNBEY »BARTIN »BARTIN-AMASRA »BATMAN »BİLECİK »BOLU »BURDUR »BURDUR-BUCAK »BURDUR-YEŞİLOVA »BURSA »ÇANAKKALE »ÇANAKKALE-ÇAN »ÇORUM »DENİZLİ »DÜZCE »EDİRNE »EDİRNE-KEŞAN »EDİRNE-UZUNKÖRÜ »ELAZIĞ »ERZİNCAN »ERZURUM »ESKİŞEHİR »GAZİANTEP »GİRESUN »GÜMÜŞHANE »HAKKARİ »HATAY »HATAY-İSKENDERUN »ISPARTA »KAHRAMANMARAŞ »KAHRAMANMARAŞ-ELBİSTAN »KARABÜK »KARAMAN »KASTAMONU »KAYSERİ »KIRIKKALE »KIRKLARELİ »KOCAELİ »KONYA »KONYA-ILGIN »KONYA-SEYDİŞEHİR »KÜTAHYA »KÜTAHYA-GEDİZ »KÜTAHYA-TAVŞANLI »MALATYA »MANİSA »MARDİN »MERSİN »MUĞLA »ORDU »OSMANİYE »RİZE »SAKARYA »SAMSUN »SİİRT »SİVAS-DİVRİĞİ »ŞANLIURFA »ŞIRNAK »TEKİRDAĞ »TRABZON »TUNCELİ »UŞAK »VAN »ZONGULDAK-KDZ.EREĞLİ  

   

COPYRIGHT © 2006-2017 TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

Selanik Caddesi No:19/4 KIZILAY / ANKARA
TEL: (+90) 312 425 10 80   FAKS:(+90) 312 417 52 90
Sürekli Eğitim Merkezi FAKS: (+90) 312 419 76 80

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.