TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ÜYELERİMİZLE BULUŞULDU

Güncellenme Zamanı: 08.04.2011 16:34:44
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 01.04.2011 Son Güncelleme: 10.04.2011 10:40:23

02 Nisan 2011 Cumartesi günü saat 13:00‘de üyelerimizle Akademik Odalar Birliği EMO Konferans salonunda üye toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya, Oda Başkanı Mehmet TORUN ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim YILMAZOĞLU katılmıştır.

Toplantıda Oda-üye ilişkileri değerlendirilmiş, Odamızın çalışmaları aktarılmış ve üyelerimizin talepleri alınmıştır.
Bu doğrultuda;
1- MİGEM tarafından işletme izin alanı belirlenirken proje çalışmasının ve mühendislik hesaplarının dikkate alınması,
2- 1(a) ve 2(a) grubu madenlerin Oda denetimleri yetkisinin İl temsilciliklerine verilmesi,
3- Maden projelerindeki ÇED uygulamalarında maden mühendisinin zorunluluğunun yazılı olarak belirtilmesi,
4- İl Özel İdare Müdürlüklerince yapılan maden işletme denetimlerinde maden mühendisi bulundurulmasının sağlanması
gibi konular önerilmiştir.

Toplantıya katılan üyelerimize teşekkür ederiz.

Okunma Sayısı: 3385