TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Danıştaya Yapılan Saldırı

BASIN AÇIKLAMASI
ZONGULDAK
Yayına Giriş: 24.05.2006 Son Güncelleme: 24.10.2008 14:56:59

BU SALDIRI DEMOKRASİYE, LAİKLİĞE, YARGI VE YARGIÇ BAĞIMSIZLIĞINA KARŞI YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR.

17 Mayıs günü, yani dün sabah saatlerinde Danıştay 2. Dairesi toplantı halinde iken yapılan hain saldırı sonucu kurul üyesi Mustafa Yücel ÖZBİLGİN hayatını yitirmiş, başkan ve üç üye de yaralanmıştır.

Bir süredir ülkemizde demokratik kuruluşlara, basın yayın organlarına, anayasal kurumlara karşı sözlü ve fiili saldırıların arttığı, silahlı saldırıya dönüştüğü görülmektedir. Ülkemiz bir kaos, şiddet ve çatışma ortamına doğru çekilmek istenmektedir. Toplum kutuplaştırılmaya, parçalanmaya çalışılmaktadır.

Danıştay 2. Dairesine yapılan saldırı tesadüfi ve münferit bir olay olmayıp, planlı sürecin bir halkasıdır. Dün Cumhuriyet Gazetesi‘ne, bugün Danıştay‘a saldıranlar bu karanlık tertipleri yapan aynı zihniyetin ürünüdürler.

Bu saldırının Danıştay 2. Dairesine yapılmış olması da, bu Dairenin kararları ile özellikle bu Dairenin bir kısım "basın" organı tarafından hedef haline getirilmesinden kaynaklanmaktadır. Yüksek yargı organlarının son dönemde yıpratılmasının da bu saldırıyı düzenleyenleri cesaretlendirdiği görüşündeyiz. Mesai saatleri içinde Devletin en yüksek yargı organlarından birinin Dairesinin tüm üyelerine karşı saldırı yapılmasında cesaretin ve gücün nereden alındığının düşünülmesi gerekmektedir.

Bu saldırı ile başta anayasal düzen olmak üzere, demokrasi, insan hakları, laiklik, yargı ve yargıç bağımsızlığı hedef alınmıştır. Bu eylemle toplumun tüm katmanları sindirilmeye ve şiddetin egemen olduğu bir ortam yaratılmaya çalışılmaktadır.

Başta siyasal iktidar olmak üzere herkes kendi özeleştirisini yaparak anayasal yetki ve sorumluluklarını yerine getirmelidir. Kamu düzenini sağlamakla görevli devletin tüm sorumlu, yetkili kişi ve makamlardan bu olayı en ince ayrıntılarına kadar soruşturarak, saldırının arka planını açığa çıkartılmasını bekliyoruz. Bu sağlanmadığı takdirde yeni saldırıların önüne geçilemeyecek, ülkemiz bir kaos ve kamplaşma ortamına hızla sürüklenecektir.

Bu saldırı aynı zamanda yargıcı, savcısı ve avukatıyla yargının tüm unsurlarına yapılmış bir saldırıdır. Hukuk devleti olmanın gereği; devletin hukuka ve hukukun üstünlüğüne dayanmasıdır. Siyasi kaygılarla devletin temel kurumlarının yıpratılması kimseye yarar sağlamayacaktır.  Unutulmamalıdır ki, hukuk ve hukukçular herkese lazımdır.

Bu karanlık tertipleri boşa çıkarmak, bu çatışma ortamına dur demek, özgür, eşit, demokratik bir Türkiye‘de bir arada yaşamı savunmak,  bir görev olarak önümüzde durmaktadır.Zonguldak Demokrasi Platformu olarak, Danıştay 2. Dairesine yapılan vahim saldırıyı ve saldırıyı yapan zihniyeti kınıyor, saldırganları ve azmettirenleri lanetliyoruz.

Ulusumuza, Danıştay‘ın, başkan, üye ve çalışanları ile tüm yargı mensuplarına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi bildiriyor, yaralanan yargıçlara acil şifalar diliyoruz.

                                                                                                                                   18.05.2006                                                  
Zonguldak Demokrasi Platformu adına            
Av. Semra DERBENT PARİM   


ZONGULDAK BAROSU, GENEL MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI, TMMOB (MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ZONGULDAK ŞUBESİ, MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ZONGULDAK ŞUBESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ZONGULDAK TEMSİLCİLİĞİ, MİMARLAR ODASI ZONGULDAK TEMSİLCİLİĞİ, JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ZONGULDAK TEMSİLCİLİĞİ, ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ZONG. TEMSİLCİLİĞİ), ZONGULDAK TABİP ODASI, KESK (EĞİTİM-SEN, SES, TARIM ORKAM-SEN, ESM, HABER-SEN, TÜM-BEL-SEN, BES, BTS), ESNAF VE SANATKAR ODALARI BİRLİĞİ,  BELEDİYE İŞ SENDİKASI, SAĞLIK İŞ SENDİKASI, DİSK GENEL İŞ, ADD ZONGULDAK ŞUBESİ, ZOKEV, MÜHENDİS MİMARLAR DERNEĞİ, ZONGULDAK MADEN MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ, ZONGULDAK MADEN TEKNİKERLERİ DERNEĞİ GENEL MERKEZİ, MEMURLAR DERNEĞİ, TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ, KİLİMLİ HALKEVİ, ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ,  CHP, DSP, İP, ÖDP, SHP

Okunma Sayısı: 3143