TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU MÜHENDİS İSTİHDAMINDA YETERLİ KONTENJANI AYIRMALIDIR

BASIN AÇIKLAMASI
Güncellenme Zamanı: 09.11.2020 16:55:07
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 09.11.2020 Son Güncelleme: 09.11.2020 17:17:11

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU MADEN MÜHENDİSLİĞİNİ ENERJİ HAMMADDELERİNİN ÜRETİMİNDE VE ZENGİNLEŞTİRİLMESİNDE ÖNEMLİ BİR MESLEK DİSİPLİNİ OLARAK GÖRMELİ VE MÜHENDİS İSTİHDAMINDA YETERLİ KONTENJANI AYIRMALIDIR.

EPDK tarafından 02 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan ilanda 30 enerji uzman yardımcısı istihdam edileceği duyurulmuştur. İlan incelendiğinde, istihdam edilecek  30 uzman yardımcısı arasında maden mühendisliği bölümüne kontenjan ayırılmadığı görülmektedir.

2018 yılı içerisindeki birincil enerji ithalatında ithal kömür ve kok % 22,9 ile çok yüksek bir orana sahiptir. Ayrıca ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanmasında birincil enerji tüketimi olarak yerli kömürün oranı  %11,5’e ithal kömür oranı ise %17’ye ulaşmıştır. Kömür ithalatının her geçen gün arttığı bir süreçte özellikle taş kömürü başta yerli kaynaklardan üretimde istikrarlı olarak düşüş yaşandığı açıktır. Kamu kurumları tarafından hazırlanan sektör raporlarında mevcut rakamlardan da görüleceği üzere maden mühendisliği meslek disiplini içerisinde üretilen ve zenginleştirilen enerji hammaddelerinde ülke çok büyük oranda dışa bağlı hale gelmiştir.

 İktidar yetkilileri, enerji ile ilgili demeçlerinde yerli kaynaklara öncelik veren bir enerji politikasını benimsediklerini dile getirseler de ülkenin linyit ve taş kömürü gibi güncel olarak en önemli enerji hammaddesi rezervlerinin üretimi ve zenginleştirilmesi konularında uzman meslek disiplinleri olan   maden ve cevher hazırlama mühendislerine yeterli sayıda kontenjan ayırılmamıştır. Maden  mühendislerine kontenjan ayırmayan EPDK’nın ilanından da görüldüğü üzere iktidarın ülkenin enerji politikası hakkındaki söylemleri ile kamu kurumlarının istihdam politikası arasında bir çelişki olduğu anlaşılmaktadır.

 Maden mühendisleri liyakat esasları ve kurumların personel temini ile ilgili yönetmelikler çerçevesinde istihdam edildikleri takdirde madencilik bilim ve tekniğinin ışığında çalıştıkları kurumlara çok büyük artı değerler katacaklardır. Maden mühendislerinin meslek disiplini dahilinde büyük katkı sağlayabilmeleri ve bilgi birikimlerini kamunun hizmetine sunabilmeleri amacıyla EPDK ve madenciliği direkt veya dolaylı olarak ilgilendiren tüm kamu kurumlarının yeterli sayıda maden mühendisi istihdamını sağlamaları ve dolayısıyla personel alım ilanlarında maden mühendisliği bölümüne yer vermeleri  alanlarında  uzmanlaşmış bu kamu kurumlarının teknik açıdan nitelikli insan kaynağını  koruyabilmeleri ve geliştirebilmeleri açısından ciddi önem arz etmektedir.

 

Saygılarımızla.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

9 Kasım 2020, Ankara

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 199