TMMOB Maden Mühendisleri Odası

6. YILINDA ERMENEK`TE HAYATINI KAYBEDEN MADEN EMEKÇİLERİNİ SAYGI İLE ANIYORUZ. UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!

BASIN AÇIKLAMASI
Güncellenme Zamanı: 27.10.2020 15:24:38
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 27.10.2020 Son Güncelleme: 27.10.2020 15:37:30

6. YILINDA ERMENEK`TE HAYATINI KAYBEDEN MADEN EMEKÇİLERİNİ SAYGI İLE ANIYORUZ.
UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!

28 Ekim 2014 tarihinde Karaman İli Ermenek İlçesinde özel sektör tarafından rödovans usulüyle üretim yapılan bir yeraltı kömür ocağında meydana gelen facia sonucu 18 maden emekçisi sular altında kalarak hayatını kaybetmiştir.

Hayatını kaybeden maden emekçilerini saygı ile anıyor yakınlarına tekrar başsağlığı diliyoruz.

Madencilik alanında facialarla dolu 2014 yılının ardından; siyasi iktidar tarafından yine bir şeyler yapılıyormuş gibi gösterilmiş, ancak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerde iş cinayetlerini engelleyecek kayda değer önlemler alınmamıştır.

Odamız tarafından 6 yıl önce yapılan “Soma Faciası milat olsun, ölümler dursun” çağrısı dikkate alınıp gereği yapılmamış ve sonrasında Ermenek faciası yaşanmıştır.

Ermenek Faciasından da ders çıkarılmamış, Şirvan ve Şırnak’ta ölümler yaşanmıştır.

Soma ve Ermenek facialarından sonra yüzlerce maden emekçisi iş kazaları-cinayetleri nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Yaşananlar göstermektedir ki alınan önlemler yeterli olmayıp ölümler devam etmektedir. Bu facialara neden olan uygulamalar ülkemiz madencilik sektöründe kaldırılmak bir yana artarak devam etmektedir.

Ne yazık ki; Ölümler sürmekte iktidar seyretmektedir.

Maden emekçisinin çilesi bunlarla da bitmiyor. 6 yıl önce ölmeyen maden mühendisleri bugün ya cezaevindeler, ya da diğer maden emekçileri gibi ücretlerini ve yasal haklarını alamadıkları için açlığa ve yoksulluğa mahkûm edilmektedirler.

Maden emekçileri Ermenek’te patronların insafına terk edilmiş durumdadır ve patron lütfederse ücret ve sosyal haklarını alabilmektedirler. Gasp edilen ücretlerini alabilmek için her iki yılda bir hak mücadelesi yürütmekte, bu mücadele sırasında her türlü engelleme, şiddet ve baskıya maruz kalmaktadırlar. Onları ölüme mahkûm edenlere, haklarını gasp edenlere ise hiç kimse ses çıkarmamaktadır.

Ne yazık ki; Maden emekçileri açlığa terk edilmekte, hükümet seyretmektedir.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak facianın yaşandığı günden itibaren sorumluların ortaya çıkarılması ve hak ettikleri cezaları alması için sürecin takipçisi olduk. Bugün de Ermenek’te yasal haklarını almak için aylardır direnen üyemizin ve maden emekçilerinin hak arama mücadelesinin takipçisi olacağız.

Facianın yaşandığı gün Odamız tarafından yapılan incelemeler sonucunda benzeri faciaların yaşanmaması ve ölümlerin son bulması için aşağıda belirtilen önlemlerin alınması gerekliliğini kamuoyu ile bir kez daha paylaşıyoruz.

• Rödovans ve taşeronlaşma uygulamaları acilen iptal edilmelidir.

• Madenlerimiz; kamu yararı öncelikli olarak, mühendislik bilim ve tekniğinden yararlanılarak, havza madenciliğine uygun olarak planlanmalı ve işletilmelidir.

• Ucuz işgücüne dayalı ve örgütlenmeyi engelleyen çalışma anlayışı terk edilmelidir.

• İSG‘ye ilişkin yapılan düzenlemelerde üniversiteler, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarının görüşleri alınmalı, ulusal düzeyde karar alma mekanizmasında çoğunluğu emek örgütlerinin oluşturduğu Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kurumu kurulmalıdır.

• Bundan önce olduğu gibi "gerekenler yapılacaktır" gerekçesinin arkasına sığınılmadan gerçek sorumlular belirlenmeli, maden mühendisleri, daimi nezaretçiler ve diğer çalışanlar günah keçisi olarak seçilmemelidir.

Defalarca söyledik bir kez daha söylüyoruz!..

Yaşanan ve yaşanacak ölümlerin sorumlusu maden mühendisleri, iş güvenliği uzmanları ve daimi nezaretçiler değil mevzuatın ve bilimin gerektirdiği önlemleri almayanlar ile maden mevzuatını yapboz tahtasına çeviren siyasi iktidar ve liyakatsız bürokratlardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
28 Ekim 2020, Ankara

Okunma Sayısı: 107