TMMOB Maden Mühendisleri Odası

PLANSIZ PROGRAMSIZ BELİRLENEN KONTENJANLARIN SONUCUNDA TABELADAN İBARET BÖLÜMLER ve İŞSİZLER ORDUSUNA YENİ NEFERLER

BASIN AÇIKLAMASI
Güncellenme Zamanı: 02.09.2020 18:08:37
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 02.09.2020 Son Güncelleme: 04.09.2020 11:11:35

PLANSIZ PROGRAMSIZ BELİRLENEN KONTENJANLARIN SONUCUNDA TABELADAN İBARET BÖLÜMLER ve İŞSİZLER ORDUSUNA YENİ NEFERLER

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından 2020-2021 eğitim-öğretim yılına ait kontenjanlar geçtiğimiz günlerde açıklanmıştır. 2018 yılında 548, 2019 yılında 578 olan maden mühendisliği ve cevher hazırlama mühendisliği bölümü kontenjanı bu sene 500 olarak belirlenmiştir. Bu yıl mevcut maden mühendisliği bölümlerinden birçoğu ÖSYM’nin tercih rehberinde bile yer almazken tercih rehberinde yer alan 13 maden mühendisliği bölümünden sadece 3 tanesi kontenjanlarını tamamıyla doldurmuş olup diğer bölümlerin kontenjanlarının çoğu tercih edilmediğinden dolayı boş kalmıştır. Geçen sene hatırlanacağı üzere 578 maden mühendisliği ve cevher hazırlama mühendisliği bölümü kontenjanının sadece 341’i öğrenciler tarafından tercih edilirken bu sene ise   500 kontenjanın sadece 349’una öğrenci yerleştirilebilmiştir. Rakamlara bakıldığında geçen yıl maden mühendisliği ve cevher hazırlama mühendisliği bölümleri için belirlenen kontenjanın yalnızca %59’u öğrenciler tarafından tercih edilirken bu yılda yerleşme oranı %69,8 olmuştur. 

Kontenjanların önemli bir kısmının boş kalması ve tercih edilmemesi son yıllarda görmeye alışık olduğumuz bir tablodur ve bu tablo bir kere daha kamunun ve özel sektörün ihtiyacı olan maden mühendisi sayısı ile ilgili herhangi bir ön çalışma yapılmadan ve toplumun ihtiyacının doğru şekilde analiz edilmeden kontenjan sayılarının belirlendiğini göstermiştir.

Odamız, yıllardır düzenli olarak gerçekleştirdiği eğitim çalıştaylarında, maden mühendisliği bölümü kontenjanların plansız ve programsız bir biçimde belirlenmesinin sakıncalarının daima altını çizerek bu konuda gerekli saha çalışmalarının ve araştırmaların yapılarak kontenjanların tespit edilmesi hususunda siyasal iktidarlara ve YÖK’e gerekli uyarılarda bulunmuştur. Tüm uyarılarımıza ve gayretlerimize rağmen yeni eğitim-öğretim yılında da gerçekçi olmayan bir kontenjan miktarı belirlenmiştir. Son yıllarda %40’dan fazlası boş kalan kontenjanların siyasal iktidar başta olmak üzere yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından doğru değerlendirilmediği veya siyasi hesaplarla mevcut yanlıştan vazgeçilmediği anlaşılmaktadır. Sanayiyi, üniversiteleri ve meslek odalarını sürece dahil etmeden, siyasi hesaplarla ve bilgisizce belirlenen kontenjanların, işsizler ordusuna yeni neferler kazandırmaktan ve tabeladan ibaret öğrencisiz bölümler yaratmaktan başka işe yaramayacağı açıktır.

Her ne kadar Maden Mühendisleri Odası “Her maden sahasında işletmenin kapasitesi göz önünde bulundurularak yeterli miktarda maden mühendisi istihdam edilmelidir” ilkesi ile yıllarca sürdürdüğü mücadele sonucunda istihdam konusunda ciddi kazanımlar elde etmiş olsa da işsizlik tüm meslek grupları gibi maden mühendisliği alanında da Türkiye gerçekliği içerisinde büyük bir sorun teşkil etmektedir.

Kontenjanların siyasi hesaplarla ve bilgisizce belirlenmesi sonucunda sorun her geçen yıl daha da büyümektedir.  Maden mühendisliği bölümlerinden kontenjanları büyük oranda boş kalan ve gerek teknolojik gerekse eğitim kadrosu açısından yetersiz olanlar; mevcut akademik ve idari personel mağdur edilmeden kapatılmalı, gelecekte sanayi, meslek odaları ve üniversitelerle birlikte yapılacak çalışmalar neticesinde ortaya çıkan sonuçlar ışığında bölümlerin kontenjanları belirlenmelidir.  Hali hazırda ülkenin en önemli kaynağı, genç nüfusun ağırlıklı olduğu insan kaynağıdır. Mevcut iktidarların siyasi popülizmi bir kenara bırakarak doğru planlamalar ve politikalar ile hareket etmesi gerekmektedir.

İşsizler ordusuna yeni neferler katılmasın!

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
4 Eylül 2020, Ankara

Okunma Sayısı: 431