TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ARMUTCUK, KOZLU, KARADON, ŞİRVAN, SOMA, ERMENEK… ÖLÜMLER SÜRÜYOR SİYASİ İKTİDAR SEYREDİYOR UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ

BASIN AÇIKLAMASI
Güncellenme Zamanı: 17.05.2020 02:29:21
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 17.05.2020 Son Güncelleme: 17.05.2020 12:02:03

Armutcuk(1983), Kozlu(1983), Yeni Çeltek(1983), Kozlu(1987), Yeni Çeltek (1990), Kozlu (1992), Söke (1993), Mengen (1997), Aşkale(2003), Kangal (2002), Ermenek (2003), Bayat (2004), Küre (2004), Gediz (2005), Dursunbey(2006), Kemalpaşa(2009),  Dursunbey(2010), Karadon (2010),Keşan (2011), Elbistan (2011), Kozlu (2013), Soma(2014),  Ermenek(2014), Şırnak (2015), Şirvan (2016),  Antalya (2017), Milas (2019), Soma (2020) ONLARCA FACİA YÜZLERCE ÖLÜM,  UNUTMAYACAĞIZ UNUTTURMAYACAĞIZ. UNUTURSAK KALBİMİZ KURUSUN.

Basın ve Kamuoyuna

ARMUTCUK, KOZLU, KARADON, ŞİRVAN, SOMA, ERMENEK…
ÖLÜMLER SÜRÜYOR SİYASİ İKTİDAR SEYREDİYOR
UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ

2010 ve 2014 yıllarının Mayıs ayı ülkemiz madencilik tarihine acılarla dolu bir ay olarak geçmiştir. 13 Mayıs 2014`de ülkemiz tarihinin en büyük faciası olan Soma Faciası gerçekleşmiş ve 5`i maden mühendisi meslektaşımız olmak üzere 301 maden emekçisi, 17 Mayıs 2010 tarihinde ise Zonguldak/Karadon`da gerçekleşen faciada aralarında 2 maden mühendisi meslektaşımız olmak üzere 30 maden emekçisi grizu patlaması nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Bu faciaların ardından gelen Ermenek ve Şirvan faciaları maalesef ki yaşanan ölümlerin devam edeceğinin en önemli göstergesidir.

Karadon, Soma ve Ermenek facialarında hayatını kaybeden maden emekçilerinin nezdinde iş kazalarında yaşamını kaybeden tüm emekçileri saygıyla anıyor yakınlarına ve halkımıza bir kez daha başsağlığı diliyoruz.

Karadon Grizu Patlamasının ceza davası yerel mahkemede görüşülmüş olup taşeron firma yetkilileri ile müessese yetkilisi kamu görevlilerine 5 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmiştir. Davada ceza alanların mahkumiyetleri Yargıtay tarafından 29 Nisan 2016 tarihinde onanmış ve yerel mahkemede yargılanarak beraat eden 2 maden mühendisi içinse aleyhte bozularak yeniden yargılanmalarına karar verilmiştir. Dava halen devam etmektedir.

Ancak Odamız komisyonlarında yer alan bilim insanları ile konunun uzmanı meslektaşlarımız tarafından hazırlanan bilimsel raporlarda da belirtildiği üzere bu tip faciaların asıl nedeni 1980’li yıllardan itibaren ülkemizde uygulanan neo-liberal politikaların sonuçları olan özelleştirme, taşeronlaştırma, kuralsızlaştırma, esnekleştirme ve denetimsizleştirme politikalarıdır. Aslında bu faciaların gerçek sorumluları bu davalarda yargılanan maden mühendisi meslektaşlarımız değil, söz konusu politikaları ülkemizde yaşama geçirenler ve savunanlardır.

Karadon ve Soma Facialarından sonra TBMM’de komisyonlar kurulmuş, araştırmalar yapılmış, siyasi iktidar tarafından sözler verilmiştir. Ancak ölümler son bulmak yerine artarak devam etmiştir. Karadon Faciasından iki yıl sonra 30 Haziran 2012 tarihinde 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Yasası yürürlüğe girmiş, bundan iki yıl sonra 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma Faciası meydana gelmiştir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile ölümlerin azalacağı, yaşanan sorunların çözüleceği vaat edilmesine rağmen yasanın çıkmasından sonra ülkemizde iş kazalarında ki ölüm oranında % 500 oranında artış olmuş ve ülkemizde her yıl beş Soma Faciası kadar ölümler yaşanmaya devam etmiştir. Durum madencilik sektörü içinde farklı değildir. Sektörümüzde de her yıl ortalama olarak 65 ölüm yaşanmakta ve her beş yılda bir Soma Faciası kadar ölüm görülmektedir.

Madencilik sektörü, doğası gereği önemli riskler içeren ve bu nedenle bilgi, deneyim, uzmanlık ve sürekli denetim gerektiren dünyanın en tehlikeli iş koludur. Özellikle yeraltı kömür madenciliği, işçi sayısı başına düşen kaza ve ölüm sıralamasında bütün sektörlerin başında yer almaktadır.

Ancak sektörde yaşanan faciaların önlenmesi için geçen yıllara rağmen hala ne “Maden Kanunu”nda ne de “İş Güvenliği Kanunu”nda gerekli ve yeterli düzenlemeler yapılmamıştır. Ne yazık ki hazırladığı raporlarla kamuoyu önünde hak ettiği saygınlığa rağmen Odamızın görüşleri ısrarla dikkate alınmamaktadır.

Madencilik sektörü, içerdiği riskler ve tehlikeler nedeniyle daha yakından izlenmeli, değerlendirilmeli ve kaza önleme çalışmalarına daha fazla ağırlık verilmelidir. Bu düşüncelerle iş cinayetlerinin önlenmesi için yetkilileri bir kez daha gerekli önlemleri almaya ve göreve davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Unutmayacağız, Unutturmayacağız…
Unutursak Kalbimiz Kurusun.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
17 Mayıs 2020, Ankara

Okunma Sayısı: 96