TMMOB Maden Mühendisleri Odası

MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ`NÜ (MAPEG) MADEN MÜHENDİSLERİNİN COVİD-19 SALGINI İLE İLGİLİ OLARAK TALEPLERİNİ DİKKATE ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ

BASIN AÇIKLAMASI
Güncellenme Zamanı: 31.03.2020 17:39:26
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 31.03.2020 Son Güncelleme: 31.03.2020 21:45:52

MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ’NÜ (MAPEG)
MADEN MÜHENDİSLERİNİN COVİD-19 SALGINI İLE İLGİLİ OLARAK TALEPLERİNİ DİKKATE ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Tüm Dünyayı ve ülkemizi etkileyen “Covid-19” salgını ile ilgili mücadele kapsamında her geçen gün yeni tedbirler ve genelgeler uygulamaya geçirilmektedir.  Dünya da ve ülkemizde salgının ne kadar devam edeceği belirsizliğini korumaktadır. Her sektörü derinden olumsuz olarak etkileyen salgınla ilgili madencilik sektörü de payına düşeni almaktadır. Madencilik sektöründe çalışan üyelerimiz maden sahalarında mühendis, daimi nezaretçi, teknik eleman veya Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiliklerde (YTK) mühendislik hizmeti vermektedirler.

28 Şubat 2019 tarihinde çıkarılan 3213 sayılı kanunla değişik 7164 Sayılı torba yasa ile TMMOB Maden Mühendisleri Odasının tüm itirazlarına rağmen üyelerimizin daimi nezaretçi beyanları ile proje, arama ve işletme faaliyet raporu beyanlarından dolayı cezai sorumluluklar getirilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütünün pandemi ilan etmesi nedeniyle tüm dünyada 2020 yılı içinde yapılması planlanan organizasyonlar ve yasal yükümlülüklerde süreli/süresiz ertelemelere gidilmiştir.  Ülkemizde de pek çok kamu kurumu işverenlerin yasal hükümlülüklerini herhangi bir cezai şarta bağlamadan ertelemiştir.

Maden mühendislerinin maden sahalarında yapacağı beyanlar veya hazırlayacakları Arama Faaliyet Raporu, İşletme Faaliyet Raporu, İşletme Projesi, Temdit Projesi, Daimi Nezaretçi Defteri beyanları Covid-19 salgını nedeniyle çıkarılan genelgeler nedeniyle maden sahalarına ulaşılamaması veya gerekli olan araştırmaların yapılamamasından dolayı süresi içinde verilemeyecek veya eksik beyanlar ile verilecektir. Bu durumda ise cezai müeyyide ile karşı karşıya kalabileceklerdir

26.03.2020 tarih 31080 (mükerrer) resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Kanunun 15. Maddesinin ve yürürlük maddesi olan 52. maddesi gereği 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere; 3213 sayılı Maden Kanununun  2020 yılı içerisinde süreli olarak yapılması gereken işlemlerin kanunda geçen sürelere bakılmaksızın 2020 yılı sonuna kadar ertelenmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü genelge yayınlamaları için göreve çağırıyoruz.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
31 Mart 2020, Ankara

Okunma Sayısı: 880