TMMOB Maden Mühendisleri Odası

COVİD-19 SALGINININ TÜM ÜLKEYİ ETKİLEMESİ NEDENİYLE İŞ GÜVENLİĞİ İÇİN ZORUNLU FAALİYETLER DIŞINDA TÜM MADEN İŞLETMELERİNDE ÜRETİM DURDURULMALIDIR

BASIN AÇIKLAMASI
Güncellenme Zamanı: 31.03.2020 16:39:50
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 31.03.2020 Son Güncelleme: 31.03.2020 17:25:56

Covid-19 Salgınının Tüm Ülkeyi Etkilemesi Nedeniyle İş Güvenliği İçin Zorunlu Faaliyetler Dışında
Tüm Maden İşletmelerinde Üretim Durdurulmalıdır

Dünya Sağlık Örgütü 12 Mart 2020 tarihinde, 11 Mart itibarıyla 114 ülkede 118 bin vakanın görüldüğü ve 4.291 kişinin hayatını kaybettiği Covid-19 virüsünün neden olduğu salgını “Pandemi” olarak ilan etmiştir. Yapılan açıklamada "Binlerce kişinin hastanelerde yaşam mücadelesi” verdiği, “Önümüzdeki günler ve haftalarda vaka ve ölüm sayılarının artmasını beklediklerini”, "Virüsün yayılma hızı, ciddiyeti ve yetkililerin gerekli önlemleri almaması bizi alarm seviyesine getirdi”, "Bu nedenle Covid-19'u pandemik bir hastalık ilan ediyoruz” denilmiştir.

Gelinen süreçte 30 Mart 2020 itibariyle küresel salgın 180’den fazla ülkeye yayılmış 770 binden fazla insana bulaşmış ve 36.938 kişinin ölümüne neden olmuştur. İlk vakanın 10 Mart 2020 tarihinde görüldüğü ülkemizde salgın hastalık 20 gün içerisinde 10.827 kişiyi etkilerken, 168 kişinin ölümüne neden olmuştur. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre ülkemizin tamamına yayılan salgın ne yazık ki madenciliğin yapıldığı il ve ilçelere de yayılmış ve maden işçilerini de etkilemeye başlamıştır.

Vakaların ve ölümlerin artış hızı dikkatlice incelendiğinde salgının ve ölümlerin artarak devam edeceği anlaşılmaktadır. Zonguldak ilindeki vakaların artması nedeniyle Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) yönetimi tarafından 30 Mart 2020 saat 24.00 itibariyle tüm işletmelerinde kömür üretimi zorunlu işler dışında durdurulmuştur. Ancak ülkemizin pek çok yerinde başta yeraltı maden işletmeleri olmak üzere binlerce maden emekçisinin çalıştığı maden işletmelerinde sadece hijyenik sağlık önlemleri alınarak üretime devam edilmektedir.

Kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak kamusal hizmet sorumluluğumuz gereği Covid-19 salgınına karşı daha önce sunduğumuz görüş ve önerilerimizi kamuoyu ile tekrar paylaşıyor ve tüm yetkilileri acilen sorumlu davranmaya davet ediyoruz.

Salgın konusunda yaşanacak sorunlara ilişkin olarak resmi makamlar tarafından sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı, toplum sağlığını olumsuz olarak etkileyebilecek sektörlerde işyerleri kapatılmıştır. Ancak başta yeraltı madenleri olmak üzere sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı madencilik sektöründe sadece bir kamu kurumu dışında hiçbir kamu ve özel sektör madencilik işletmelerinde üretim durdurulmamıştır.

Salgının ülkemizdeki artışı ve madenciliğin yapıldığı il ve ilçelerde ki artışı dikkate alındığında daha önceki açıklamalarımızda da belirtmiş olduğumuz üzere başta yeraltı maden işletmeleri olmak üzere tüm maden işletmelerinde üretim acilen durdurulmalı ve bu işletmelerde sadece güvenlik nedeniyle zorunlu faaliyetlere karantina şartları altında izin verilmelidir.

Bu süreçte 3213 sayılı maden kanununda yapılan son değişiklik ile işverenlere sağlanan destek maden emekçilerine de verilmeli ve işçilerin iş güvenceleri korunarak ücretleri kesintisiz bir şekilde işsizlik fonundan karşılanmalıdır.

Kamuoyu tarafından da bilindiği üzere Covid-19 salgını nedeniyle pek çok sektörde işyerleri ilgili bakanlıklar tarafından salgın sona erene kadar kapatılmıştır. Benzer şekilde aynı nedenlerden dolayı kamu ve özel sektöre ait maden işletmelerinde iş güvenliği için gerekli olan zorunlu faaliyetler dışında üretim salgın sona erene kadar Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından acilen durdurulmalıdır.

Saygılarımızla,

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
31 Mart 2020, Ankara

Okunma Sayısı: 366