TMMOB Maden Mühendisleri Odası

DAİMİ NEZARETÇİ / TEKNİK ELEMAN ATAMALARI VE YTK İŞLMELERİ İÇİN ONLİNE YAPILACAK İŞLEMLERE DAİR BİLGİLENDİRME

HABER
Güncellenme Zamanı: 16.03.2020 18:49:28
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 18.09.2020 Son Güncelleme: 28.09.2020 21:31:30

Dünya Sağlık Örgütü 12 Mart 2020 tarihinde, 11 Mart itibarıyla 114 ülkede 118 bin vakanın görüldüğü ve 4.291 kişinin hayatını kaybettiği Covid-19 virüsünün neden olduğu salgını “Pandemi” olarak ilan etti. Yapılan açıklamada "Binlerce kişinin hastanelerde yaşam mücadelesi” verdiği, “Önümüzdeki günler ve haftalarda vaka ve ölüm sayılarının artmasını beklediklerini”, "Virüsün yayılma hızı, ciddiyeti ve yetkililerin gerekli önlemleri almaması bizi alarm seviyesine getirdi”, "Bu nedenle Covid-19'u pandemik bir hastalık ilan ediyoruz” denilmiştir.

Salgın konusunda yaşanacak gelişmeler ve resmi makamlar tarafından yapılacak bilgilendirmeler doğrultusunda salgın kontrol altına alındığında yapılacak ikinci bir duyuruya kadar Odamız tarafından yapılan belgelendirme işlemleri (Daimi Nezaretçi ve Teknik Eleman atamaları, SMMH belgesi verilmesi, YTK ve Büro Tescil İşlemleri) zorunlu olmadıkça internet üzerinden elektronik posta yoluyla aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.

ELEKTRONİK ORTAMDA BELGE ALMA YÖNTEMİNE DAİR BİLGİLENDİRME

Daimi Nezaretçi İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1- Daimi nezaretçi atamalarında ataması gerçekleştirilecek üyeye SMM Belgesi verilecektir. Bunun için üyenin SMM belgesi başvuru formu doldurmuş olması gerekmektedir.

2- Hizmet sözleşmesinde işverenin imzasının olması esastır. Sözleşmenin ruhsat sahibi ve/veya işveren adına vekaletnameye istinaden imzalanmış olması durumunda; imzalayan kişinin vekaletname ile açık bir şekilde "sözleşme imzalama yetkisine" sahip kılınmış olması gerekmektedir. Eğer hizmet sözleşmesi imzalama yetkisi vekaletname ile değil şirket yönetim kurulu kararına istinaden verilmiş ise ilgili kararının sureti başvuru esnasında sunulacaktır.

3- Atama, rödovans sözleşmesi veya alt işverenlik sözleşmesine istinaden yapılıyorsa bu sözleşmenin bir suretinin Oda`ya sunulması gerekmektedir.

4- Daimi nezaretçi görevlendirme bildirimi (Daimi Nezaretçi Atama Formu)

5- Daimi nezaretçi ataması Büyükşehir Belediyesi sınırlarında bulunan I (a) grubu ruhsatlar için yapılıyorsa, görevlendirme bildirimi (Daimi Nezaretçi Atama Formu) "Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı"na hitaben hazırlanacaktır.

6- Daimi nezaretçi ataması Büyükşehir Belediyesi sınırlarında olmayan I (a) grubu ruhsatlar için yapılıyorsa, görevlendirme bildirimi (Daimi Nezaretçi Atama Formu) olarak "İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği"ne hitaben hazırlanacaktır.

7- Bilgi Formu (Daimi Nezaretçi için)

8- İşe giriş bildirgesi

9- İşveren ile imzalanan hizmet sözleşmesi

10- Mühendisin imza sirküleri

11- Ödeme dekontu

12- Aynı daimi nezaretçinin, aynı ruhsat sahibi ve/veya işverenin farklı bir ruhsat sahasına atanması durumunda, yukarıda belirtilen iş ve işlemler tekrar yapılacaktır.

İlgili belgelerin elektronik ortamda uye@maden.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Aidat borçlarınızı 0312 425 10 80 dahili telefondan öğrenebilirsiniz.

İlgili belgelerin tamamlanması ile üyeye Oda Sicil Belgesi verilecek olup Oda Sicil Belgesi Ücreti 50 TL, SMMH belgesi ücreti 190 TL’dir. Ödemelere ilişkin aşağıda yapılan açıklamalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Ödemlere ilişkin, makbuz fotokopisinin de ilgili belgelere ile eklenerek gönderilmesi gerekmektedir. "sözleşme imzalama yetkisine" sahip olduğu açıkça yazılacaktır.

IBAN NUMARLARIMIZ

Aidat ödemeleri ve diğer ödemler Merkez, Şube ve Temsilciliklerimiz ile aşağıdaki hesap numaralarına yapılabilir.

 • Elden TMMOB Maden Mühendisleri Odası Merkez, Şube ve Temsilciliklerine,
 • TR65 0001 0016 8339 0090 3150 04 no.lu Ziraat Bankası Başkent Şubesine,
 • 86665 no.lu Posta Çeki hesabına,
 • TR430006400000142130008120 no.lu Türkiye İş Bankası Meşrutiyet Şubesi’ ne yatırılabilir. (Şube Kodu:4213)
 • Kredi kartı ile aidat ödeme formunu (MAIL-ORDER) doldurup Odamıza fakslanarak (0312 417 52 90)


Teknik Eleman Atama Evrakı İşlemleri

1- Teknik Eleman atama görevlendirme formu,

2- Bilgi formu,

3- SGK işe girişi,

4- Mühendisin imza beyannamesi,

gerekmektedir.

İlgili belgelerin tamamlanması ile ilgili üye/üyelere Oda Sicil Belgesi verilecek olup, Oda Sicil Belgesi Ücreti 50 TL’dir. Ödemelere ilişkin aşağıda yapılan açıklamalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Ödemlere ilişkin, makbuz fotokopisinin de ilgili belgelere ile eklenerek gönderilmesi gerekmektedir.

İlgili belgelerin elektronik ortamda uye@maden.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Aidat borçlarınızı 0312 425 10 80 telefondan öğrenebilirsiniz.


IBAN NUMARLARIMIZ

Aidat ödemeleri ve diğer ödemler Merkez, Şube ve Temsilciliklerimiz ile aşağıdaki hesap numaralarına yapılabilir.

 • Elden TMMOB Maden Mühendisleri Odası Merkez, Şube ve Temsilciliklerine,
 • TR65 0001 0016 8339 0090 3150 04 no.lu Ziraat Bankası Başkent Şubesine,
 • 86665 no.lu Posta Çeki hesabına,
 • TR430006400000142130008120 no.lu Türkiye İş Bankası Meşrutiyet Şubesi’ ne yatırılabilir. (Şube Kodu:4213)
 • Kredi kartı ile aidat ödeme formunu (MAIL-ORDER) doldurup Odamıza fakslanarak (0312 417 52 90)


Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri (SMMH) Belgesi İşlemleri

SMM belgesi verilebilmesi için;

1- Üyenin TMMOB veya Oda tarafından herhangi bir mesleki kısıtlamaya uğramamış olması,

2- Üyenin Odaya kayıtlı olması,

3- Üyenin aidat borcu bulunmaması,

4- Hizmet sözleşmesinin Odaya sunulmuş olması,

5- Sözleşme ile belirlenen ücretin Oda tarafından belirlenen asgari ücretin altında olmaması,

6- Oda tarafından belirlenen SMM belgesi tescil harcının ödenmiş olması,

7- Son altı ay içerisinde düzenlenmiş noter onaylı imza sirküleri, şahsen doldurulup imzalanmış taahhütname ve SMM belgesi başvuru formunun teslim edilmiş olması,

8-  Sosyal Güvenlik Kurumu işe giriş bildirgesi ile hizmet döküm cetvelinin bir örneğinin sunulması,

9-  Son ay bordrosunun bir örneğinin sunulması, (İşe yeni girilmiş ise istenemeyecektir)

gerekmektedir.

İlgili belgelerin elektronik ortamda uye@maden.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri (SMMH) Belgesi Ücreti 190 TL olup. Ödemelere ilişkin aşağıda yapılan açıklamalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Ödemlere ilişkin, makbuz fotokopisinin de ilgili belgelere ile eklenerek gönderilmesi gerekmektedir.

 İlgili belgelerin elektronik ortamda uye@maden.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Aidat borçlarınızı 0312 425 10 80 numaralı telefondan öğrenebilirsiniz.


 IBAN NUMARLARIMIZ

Aidat ödemeleri ve diğer ödemler Merkez, Şube ve Temsilciliklerimiz ile aşağıdaki hesap numaralarına yapılabilir.

 • Elden TMMOB Maden Mühendisleri Odası Merkez, Şube ve Temsilciliklerine,
 • TR65 0001 0016 8339 0090 3150 04 no.lu Ziraat Bankası Başkent Şubesine,
 • 86665 no.lu Posta Çeki hesabına,
 • TR430006400000142130008120 no.lu Türkiye İş Bankası Meşrutiyet Şubesi’ ne yatırılabilir. (Şube Kodu:4213)
 • Kredi kartı ile aidat ödeme formunu (MAIL-ORDER) doldurup Odamıza fakslanarak (0312 417 52 90)


Büro Tescil Belgesi (BTB) İşlemleri

1- SMM belgesi sahibi en az bir maden mühendisinin şirket ortağı olması (Şirket ortağı maden Mühendisi adına SMM belgesi düzenlenecektir),

2- Oda tarafından belirlenen BTB tescil harcının yatırılmış olması,

3- İlgili maden mühendisine ait son altı ay içerisinde düzenlenmiş noter onaylı imza sirküleri, taahhütname ve BTB başvuru formunun ilgili maden mühendisi tarafından doldurulup imzalanmış olması.

4- Vergi levhası sureti ile şirket ana sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin veya noter onaylı suretinin verilmesi,

5- Şirket bünyesinde ücretli olarak çalışan maden mühendisi ve/veya maden mühendisleri varsa, ilgili mühendis ve/veya mühendislerle imzalanan, iş koşullarını ve çalışma şartlarını düzenleyen hizmet sözleşmesinin sunularak, maden mühendisi ve/veya maden mühendislerine verilen ücretin, Oda tarafından belirlenen asgari standartların altında olmadığının belgelenmesi. (İlgili mühendis ve/veya mühendisler de SMM belgesine sahip olacaktır)

gerekmektedir.

İlgili belgelerin elektronik ortamda uye@maden.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Büro Tescil Belgesi Ücreti 600 TL, Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri (SMMH) Belgesi Ücreti 190 TL olup. Ödemelere ilişkin aşağıda yapılan açıklamalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Ödemlere ilişkin, makbuz fotokopisinin de ilgili belgelere ile eklenerek gönderilmesi gerekmektedir.

 İlgili belgelerin elektronik ortamda uye@maden.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Aidat borçlarınızı 0312 425 10 80 numaralı telefondan öğrenebilirsiniz.


IBAN NUMARLARIMIZ

Aidat ödemeleri ve diğer ödemler Merkez, Şube ve Temsilciliklerimiz ile aşağıdaki hesap numaralarına yapılabilir.

 • Elden TMMOB Maden Mühendisleri Odası Merkez, Şube ve Temsilciliklerine,
 • TR65 0001 0016 8339 0090 3150 04 no.lu Ziraat Bankası Başkent Şubesine,
 • 86665 no.lu Posta Çeki hesabına,
 • TR430006400000142130008120 no.lu Türkiye İş Bankası Meşrutiyet Şubesi’ ne yatırılabilir. (Şube Kodu:4213)
 • Kredi kartı ile aidat ödeme formunu (MAIL-ORDER) doldurup Odamıza fakslanarak (0312 417 52 90)


Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik (YTK) Ortağı Maden Mühendisi İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

YTK`da ortak maden mühendisine SMM Belgesi düzenlenecek olup;

1- Üyenin TMMOB veya Oda tarafından herhangi bir mesleki kısıtlamaya uğramamış olması,

2- Üyenin Odaya kayıtlı olması,

3- Üyenin aidat borcu bulunmaması,

4-  Oda tarafından belirlenen SMM belgesi tescil harcının ödenmiş olması,

5- Son altı ay içerisinde düzenlenmiş noter onaylı imza sirküleri, şahsen doldurulup imzalanmış taahhütname ve SMM belgesi başvuru formunun teslim edilmiş olması, yeterli olup. Ayrıca üyeye BTB düzenlenecektir.

6- YTK`lara, YTK`nın ruhsat sahipleri ile imzalamış olduğu ve/veya imzalayacağı sözleşmelerin bir nüshasını Odaya ibraz etmesi gerektiği hususu bildirilecektir.

İlgili belgelerin tamamlanması ile ilgili üye/üyelere Oda Sicil Belgesi verilecek olup, Oda Sicil Belgesi Ücreti 50 TL’dir. Ödemelere ilişkin aşağıda yapılan açıklamalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Ödemlere ilişkin, makbuz fotokopisinin de ilgili belgelere ile eklenerek gönderilmesi gerekmektedir.  

İlgili belgelerin elektronik ortamda uye@maden.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Aidat borçlarınızı 0312 425 10 80 numaralı telefondan öğrenebilirsiniz.


IBAN NUMARLARIMIZ

Aidat ödemeleri ve diğer ödemler Merkez, Şube ve Temsilciliklerimiz ile aşağıdaki hesap numaralarına yapılabilir.

 • Elden TMMOB Maden Mühendisleri Odası Merkez, Şube ve Temsilciliklerine,
 • TR65 0001 0016 8339 0090 3150 04 no.lu Ziraat Bankası Başkent Şubesine,
 • 86665 no.lu Posta Çeki hesabına,
 • TR430006400000142130008120 no.lu Türkiye İş Bankası Meşrutiyet Şubesi’ ne yatırılabilir. (Şube Kodu:4213)
 • Kredi kartı ile aidat ödeme formunu (MAIL-ORDER) doldurup Odamıza fakslanarak (0312 417 52 90)


YTK`da Çalışan Maden Mühendis İşlemleri

YTK`da Çalışan Maden Mühendisi için Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri (SMMH) Belgesi İşlemlerinde belirtilen belgeler ile SMMH Belgesi düzenlenecektir. Ayrıca YTK ile imzalanmış olan hizmet sözleşmesi istenecektir. Hizmet sözleşmesinde işverenin imzasının olması esastır. Sözleşme işveren adına imzalanmışsa imzalayan kişiye ait vekaletname istenecek ve bu vekaletnamede kişinin "sözleşme imzalama yetkisine" sahip olduğu açıkça yazılacaktır.

İlgili belgelerin elektronik ortamda uye@maden.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Aidat borçlarınızı 0312 425 10 80 numaralı telefondan öğrenebilirsiniz.


IBAN NUMARLARIMIZ

Aidat ödemeleri ve diğer ödemler Merkez, Şube ve Temsilciliklerimiz ile aşağıdaki hesap numaralarına yapılabilir.

 • Elden TMMOB Maden Mühendisleri Odası Merkez, Şube ve Temsilciliklerine,
 • TR65 0001 0016 8339 0090 3150 04 no.lu Ziraat Bankası Başkent Şubesine,
 • 86665 no.lu Posta Çeki hesabına,
 • TR430006400000142130008120 no.lu Türkiye İş Bankası Meşrutiyet Şubesi’ ne yatırılabilir. (Şube Kodu:4213)
 • Kredi kartı ile aidat ödeme formunu (MAIL-ORDER) doldurup Odamıza fakslanarak (0312 417 52 90)


Kredi Kartı ile Aidat Ödeme Formu' nu buradan indirebilirsiniz.

Kredi kartı ile aidat ödeme durumunda taksitlendirme yalnızca Türkiye İş Bankası kredi kartı, Garanti Bankası Bonus özellikli kredi kartı ve diğer bankaların Bonus özellikli kredi kartlarına yapılmaktadır. Diğer banka kartlarına tek çekim uygulanmaktadır.

Gönderimlerde makbuz fotokopisi eklenmelidir.

Okunma Sayısı: 5304