TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ERMENEK FACİASINDA HAYATINI KAYBEDEN 18 MADEN EMEKÇİSİNİ SAYGI İLE ANIYORUZ

BASIN AÇIKLAMASI
Güncellenme Zamanı: 28.10.2019 09:39:55
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 28.10.2019 Son Güncelleme: 07.11.2019 17:34:29

ERMENEK FACİASINDA HAYATINI KAYBEDEN 18 MADEN EMEKÇİSİNİ SAYGI İLE ANIYORUZ

Beş yıl önce Soma Faciasından sadece 4 ay 15 gün sonra 28 Ekim 2014 tarihinde Ermenek`te özel sektör tarafından rodövans usulüyle üretim yapılan yeraltı kömür ocağında 18 maden işçisi su altında kalarak hayatını kaybetmiştir.

Yaşamını kaybeden maden emekçilerini saygı ile anıyor yakınlarına tekrar başsağlığı diliyoruz.

Facianın yaşandığı gün Odamız tarafından yapılan incelemeler sonucunda benzeri faciaların yaşanmaması ve ölümlerin son bulması için aşağıda belirtilen önlemlerin alınması gerekliliği kamuoyu ile bir kez daha paylaşılmaktadır.

-Rodövans ve taşeronlaşma uygulamaları acilen iptal edilmelidir.
-Madenlerimiz; kamu yararı öncelikli olarak, mühendislik bilim ve tekniğinden yararlanılarak, havza madenciliğine uygun olarak planlanmalı ve işletilmelidir.
-Ucuz işgücüne dayalı ve örgütlenmeyi engelleyen çalışma anlayışı terk edilmelidir.
-İSG‘ye ilişkin kararların alınmasında, üniversiteler, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarının görüşleri alınmalı, ulusal düzeyde karar alma mekanizmasında çoğunluğu emek örgütlerinin oluşturduğu Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kurumu kurulmalıdır.
-Bundan önce olduğu gibi "gerekenler yapılacaktır" gerekçesinin arkasına sığınılmadan gerçek sorumlular belirlenmeli, maden mühendisleri, daimi nezaretçiler ve diğer çalışanlar günah keçisi olarak seçilmemelidir.

Ancak ne yazık ki bu nedenler ve uygulamalar ülkemiz madencilik sektöründe kaldırılmak bir yana artarak devam etmektedir.

Madencilik alanında facialarla dolu 2014 yılının ardından; siyasi iktidar tarafından yine bir şeyler yapılıyormuş gibi gösterilmiş, ETKB ile AÇSHB tarafından yapılan düzenlemelerde iş cinayetlerini engelleyecek kayda değer önlemler alınmamıştır.

Hatta İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında yapılan değişiklikler adeta devletin bu alandaki eksikliğinin ve yetersizliğinin bir itirafıdır.

Havza madenciliği bazı alanlarda gerçekleştiriliyormuş gibi gösterilmeye çalışılırken TKİ ve TTK`ya ait sahaların parçalanarak devredilmesi, iş kanununda yer alan asıl işveren güvencesinin yok edilmesi devam eden nedenlerin en önemli göstergesidir.

Soma ve Ermenek facialarından sonra yüzlerce maden emekçisi iş cinayetleri nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Yaşananlar göstermektedir ki alınan önlemler yeterli olmayıp ölümler devam etmektedir.

Defalarca söyledik bir kez daha söylüyoruz. Yaşanan ve yaşanacak ölümlerin sorumlusu maden mühendisleri, iş güvenliği uzmanları ve daimi nezaretçiler değil mevzuatın ve bilimin gerektirdiği önlemleri almayanlar ile maden mevzuatını yapboz tahtasına çeviren siyasi iktidar ve liyakatsız bürokratlardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU
28 Ekim 2019, Ankara

Okunma Sayısı: 152