TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ`NİN YANINDAYIZ

BASIN AÇIKLAMASI
Güncellenme Zamanı: 04.05.2019 22:55:30
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 04.05.2019 Son Güncelleme: 05.05.2019 13:51:37

BARIŞTAN, ÖZGÜRLÜKTEN, EŞİTLİKTEN, ADALETTEN VE DEMOKRASİDEN YANAYIZ
TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ`NİN YANINDAYIZ


Anayasal bir kuruluş olan Türk Tabipler Birliği`nin (TTB) tabiplik mesleğinin bir gereği olarak mesleğin ve meslektaşların sorunlarını ülke sorunlarından ayırt etmeden ülke sorunlarına, demokrasiye, özgürlüğe ve barışa sahip çıkması öncelikli ve yasal görevidir.

Ayrıca TTB Merkez Konseyi üyelerinin bu değerlere sahip çıkması ve bu konularda açıklamalarda bulunması düşünce özgürlüğü kapsamında olup en temel demokratik haktır.

TTB Merkez Konseyi üyelerinin bu demokratik haklarını kullanmaları üzerine açılan davanın karar duruşmasında TMMOB ile birlikte TTB`nin yanında yer aldık.

Ancak mahkeme kabul edilemez bir karara imza atarak barışı, özgürlüğü, eşitliği ve demokrasiyi savunan TTB Merkez Konsey üyelerine aksi bir yönde "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan ikişer kez on ay hapis cezası vermiştir.

Evrensel değerlere sahip çıkan, hekimlik mesleğinin bir gereği olan yaşama ve yaşatma hakkını savunan TTB`nin yanında olacağımızı bir kez daha belirtmek istiyoruz.

TTB Yalnız değildir.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
3 Mayıs 2019, Ankara

Okunma Sayısı: 115