TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ÜYELERİMİZİ 1 MAYIS`I ÇOŞKUYLA KUTLAMAYA ÇAĞIRIYORUZ

BASIN AÇIKLAMASI
Güncellenme Zamanı: 30.04.2019 21:27:35
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 30.04.2019 Son Güncelleme: 30.04.2019 21:46:54

1 MAYIS`TA DAYANIŞMA VE MÜCADELEYİ YÜKSELTİYORUZ
ÜYELERİMİZİ 1 MAYIS`I ÇOŞKUYLA KUTLAMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Ülkemizin içerisinde bulunduğu siyasal ortam, son yıllarda bütünüyle hukuk dışı bir hal almış, AKP toplumun geniş kesimleri ötekileştirerek toplumsal bir yarılmaya neden olmuştur. Toplum, artan oranda demokrasi talep ederken, AKP var olan kısmi demokratik hakları da yok saymış, keyfi, hukuksuz bir yönetim tarzını uygulamaya koymuştur. Bu dönemde hurafeler bilimsel özgür düşüncenin önüne geçmiş, adeta toplumsal bir çürüme sürecine girilmiştir.

Bu toplumsal çürümenin en temel sonuçlarından biri artan bireysel şiddet olgusudur. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri, istismar adı altında basitleştirilen çocuk tacizi ve tecavüzleri bu toplumsal çürümenin en yalın örnekleridir.

Diğer yandan, ülkemiz derin bir ekonomik kriz içerisindedir. Bu dönem işsizlik %13,5 düzeyine yükselmiş, 91 bin mühendis işsizlik sorunuyla yüz yüze kalmış, grevler ertelenmiş, ücretler ve sosyal haklarda önemli gerilemeler yaşanmış, iş cinayetleri hız kesmeden devam etmiş, artan enflasyon sonucu yoksulluk daha da derinleşmiştir.

Halkın geniş kesimleri açısından böylesi olumsuzlukların yaşandığı bir dönemde, 1 Mayıs`ta alanlara çıkılarak taleplerimizin dile getirilmesi hem bireysel hem de toplumsal bir görev olarak önümüzde durmaktadır. Bu çerçevede, tüm üyelerimizi, tüm meslektaşlarımızı 1 Mayıs`ta birlikte olmaya, taleplerimizi dile getirmeye 1 Mayıs alanlarına çağırıyoruz. 

Niçin 1 Mayıs`a çağırıyoruz?

-Krize karşı işimizi, emeğimizi ve haklarımızı savunmak için çağırıyoruz.

-Kadına yönelik şiddete, kadın cinayetlerine karşı çıkmak için çağırıyoruz,

-Çocuklar geleceğimizdir. Çocuklara karşı artan cinsel taciz ve tecavüzlere karşı çıkmak, geleceğimize sahip çıkmak için çağırıyoruz.

-İşçi ölümleri engellenebilir bir sorundur. İş cinayetlerine karşı çıkmak için çağırıyoruz.

-Yaşam tarzımıza müdahaleye dur demek için, gerçek bir laiklik için çağırıyoruz.

-Hurafelere karşı bilimi ve özgür düşünceyi savunmak için çağırıyoruz.

-Hak gasplarına, hukuksuz işten çıkartmalara, KHK ile işten atılmalara hayır demek için çağırıyoruz.

-Devletin hukuk kuralları içerisinde davranması, yurttaşların yurttaş olmaktan kaynaklanan tüm haklarına saygı gösterilmesi için çağırıyoruz.

-Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış için çağırıyoruz.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak, merkez ve şubelerimizle, bölge, il-ilçe temsilcilerimizle, tüm yönetici ve üyelerimizle, bu 1 Mayıs`ta da, insanın insana, devletin yurttaşlarına saygı gösterdiği, demokrasinin, barışın, özgürlük ve eşitliğin sağlandığı mutlu ve huzurlu bir ülke talebi ile TMMOB çatısı altında alanlarda olacağız, taleplerimize sahip çıkacağız.

Yaşasın 1 Mayıs.

Yaşasın işçilerin, emekçilerin "Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü"

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
1 Mayıs 2019, Ankara

Okunma Sayısı: 101