TMMOB Maden Mühendisleri Odası

2019 YILI MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

SMMH LİSTE
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 28.12.2018 Son Güncelleme: 12.02.2019 15:50:40


MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2019 YILI)

 

 

 

HİZMET TÜRÜ

ÜCRET

BİRİM

 

 

 

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

 

 

a. Büro- Şantiye - Açık İşletme, Tesis*

    3.022,00

TL/AY

b. Şantiye- Açık İşletme, Tesis (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise)

3.870,00

TL/AY

c. Şantiye- Açık İşletme, Tesis (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise)

5.550,00

TL/AY

d. Yeraltı İşletmesi

6.160,00

TL/AY

e. Yeraltı İşletmesi (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise)

6.420,00

TL/AY

f. Yeraltı İşletmesi (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise)

7.270,00

TL/AY

g. Tünel – Metro

4.240,00

TL/AY

h. Sondaj (Maden, Su)

4.720,00

TL/AY

ı. Sondaj (Jeotermal, Mineralli Sular)

4.720,00

TL/AY

i. Sondaj (Petrol, Doğalgaz)

5.200,00

TL/AY

j. YTK 5.1.a Personel

4.680,00

TL/AY

k. YTK 5.1.c Personel

3.710,00

TL/AY

l. YTK 5.2. Personel

5.550,00

TL/AY

m. YTK Koordinatör

6.160,00

TL/AY

DÜŞÜNSEL (İSTİŞARİ) HİZMET

 

 

a. Sözlü Olarak Sunulması*

950,00

TL

b. Rapor Halinde Sunulması*

1.250,00

TL

GEÇİCİ HİZMET (KEŞİF HİZMETİ)

 

 

a. Hizmetin İlk Günü*

1.010,00

TL

b. Sonraki Her Gün İçin*

760,00

TL

DANIŞMANLIK (MÜŞAVİRLİK HİZMETİ)*

3.400,00

TL/AY

YTK HİZMETLERİ

Arama (TL/AY)

Açık (TL/AY)

Yer altı (TL/AY)

1 (a)

 

925,00

 

1 (b)

 

925,00

 

2 (a)

 

1.540,00

 

2 (b)

680,00

1.540,00

 

2 (c)

 

1.540,00

 

3 Grup

680,00

1.540,00

 

4(a)

680,00

1.360,00

1.730,00

4(b)

680,00

1.360,00

2.160,00

4 (c)

680,00

1.360,00

1.730,00

4 (ç)

680,00

1.360,00

2.160,00

5 Grup

680,00

1.360,00

 

PROJE HİZMETLERİ

 

 

a. Ön İnceleme Raporu

1.700,00

TL

b. Maden Arama Projesi

4.540,00

TL

c. Ön Arama Faaliyet Raporu

5.660,00

TL

d. Genel Arama Faaliyet Raporu

6.790,00

TL

e. Detay Arama Faaliyet Raporu

8.030,00

TL

f. Terk Raporu

1.320,00

TL

g. Sondaj Kuyu İnşa ve Tatbik Projesi

1.610,00

TL

h. İşletme Projesi (Ia. grubu madenler için)

5.660,00

TL

ı. İşletme Projesi (Ib ve II. grup madenler için)

10.850,00

TL

i. İşletme Projesi (III. IV. V. VI. grup madenler için) / Temdit Projesi

13.690,00

TL

j. Patlayıcı Madde Kullanım, İhtiyaç ve Kapasite Raporu

2.080,00

TL

k. Ekspertiz Raporu

2.080,00

TL

l. Kamulaştırma vb. Rapor Düzenlemesi

2.270,00

TL

m. Orman İzni

2.470,00

TL

n. ÇED Yönetmeliği Kapsamında ÇED Raporu (Maden Müh. Hizmeti)

9.170,00

TL

o. ÇED Yönetmeliği Kapsamında Proje Tanıtım Dosyası (Maden Müh. Hizmeti)

3.970,00

TL

ö. Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Kazandırma Yönetmeliği Kapsamındaki Proje Hizmeti

3.970,00

TL

p. Zemin Etüt Raporu (Maden Müh. Hizmeti) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatları Uygulanacak Olup, 2.730-TL‘ den Az Olamaz

3.000,00

 

r. Fizibilite Projesi (13.690 TL dan az olamaz)

Proje Yatırım Bedelinin  % 0,2 si

s. Ruhsat Müracaat İşlem Ücreti

1.300,00

TL

Ş. Fizibilite Arama Dönemi Raporu

9.060,00

TL

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ

 

 

(C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı*

4.720,00

TL/AY

(B) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı*

5.750,00

TL/AY

(A) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı*

6.850,00

TL/AY

SORUMLU MÜDÜRLÜK/ÇEVRE GÖREVLİSİ

 

 

İşletme-Tesis*

3.880,00

TL/AY

İşletme-Tesis (Daimi)*

6.800,00

TL/AY

Otogaz İstasyonları (İstasyon başına)*

1.760,00

TL/AY

Çevre Görevlisi (EK-I)*

2.830,00

TL/AY

Çevre Görevlisi (EK-II)*

1.430,00

TL/AY

JEOTERMAL KAYNAK ve DOĞAL MİNERALLİ SU SAHALARINA AİT HİZMETLER

 

 

1-ARAMA, İŞLETME, KORUMA ALANI VE ÇED RAPORLARI (Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz)

 

 

a. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Ruhsatı ve Arama Projesinin hazırlanması 

7.800,00

TL

b. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan Yıllık Arama Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için)

3.110,00

TL

c. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların İşletme Projesi ve Raporlarının düzenlenmesi

10.920,00

TL

d. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan İşletme Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için)

4.680,00

TL

e. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Kaynak Koruma Alanı Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için)

7.800,00

TL

2- TEKNİK HİZMETLER (Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz)

 

 

a. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise)

4.300,00

TL/AY

b. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için)

1.020,00

TL/AY

c. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise)

4.680,00

TL/AY

d. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için)

1.170,00

TL/AY

e. Jeotermal Kuyuda Ölçüm Yapılması ve Değerlendirilmesi (Her bir ölçüm için)

2.340,00

TL

f. Jeotermal kaynağın Rezervuar Modelleme Çalışması ve Değerlendirmesi ile Raporunun hazırlanması (Bir ruhsat sahası için)

38.960,00

TL

KAYA- ZEMİN (JEOTEKNİK ETÜD) ÇALIŞMALARI

 

 

1-PLANLI ALANLAR İMAR TİP YÖNETMELİĞİ (19.08.2008 TARİH 26972 SAYILI KANUN) KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

 

 

I. Kategoriye Giren Yapılar İçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Raporu

 

 

0-1000 m2 alan için

1.130,00

TL

II. ve III. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Raporu

 

 

0-1000 m2 alan için

1.130,00

TL

1000-3000 m2 alan için

2.270,00

TL

3000-5000 m2 alan için

3.200,00

TL

2-ALT YAPI PROJELERİ (Tünel, otoyol, demiryolu, metro)

 

 

a. Daimi hizmetler

4.540,00

TL/AY

b. Proje danışmanlık hizmeti

7.940,00

TL/AY

c. Proje hazırlama

34.250,00

TL

d. Proje kontrolünde belli periyodlarda veri toplama

470,00

TL/GÜN

e. Projenin revize raporu hazırlanması

6.800,00

TL

 

 

 

NOT  

Hesaplamalarda, aşağıda verilen hizmetler için ayrıca ücretlendirme yapılacaktır.

- Sondaj hizmetleri

- Laboratuvar hizmetleri

Danışmanlık kapsamında hazırlanacak proje, rapor ve benzeri çalışmalar, tarifedeki ilgili kalemlere uygun olarak ayrıca ücretlendirilecektir. 

 

- Ücretler net ücretlerdir.

- Bu çalışmalar sırasında yol, yemek, konaklama, topoğrafik ölçüm ve harita yapımı ve benzeri giderler işverene aittir.

- Aynı anda Şirket ve YTK da görevlendirilen maden mühendisi olan yürütmüş olduğu görevle ilgili bu tarifede belirlenen en yüksek ücreti alır.

*Belirtilen hizmetler Cevher Hazırlama Mühendisleri için de geçerlidir.

Okunma Sayısı: 31554