TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SOMA İÇİN ADALET İSTİYORUZ!...

BASIN AÇIKLAMASI
Güncellenme Zamanı: 11.07.2018 18:39:41
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 11.07.2018 Son Güncelleme: 11.07.2018 18:54:11

Oda başkanımız Ayhan Yüksel, Şube Başkanlarımız ve Yönetim Kurulu üyelerimiz ile çok sayıda üyemiz Soma Faciası`nın 9 ve 11 Temmuz 2018 tarihlerinde görülen karar duruşmalarına katılmışlardır.  Karar duruşmasının akabinde alınan karara ilişkin olarak Odamız tarafından yapılan basın açıklaması aşağıdadır.

Gerçek Sorumlular Yargılanmadığı ve Hak Ettikleri Cezayı Almadığı Sürece

Vicdanlar Kanayacak, ADALET sağlanamayacaktır.

Soma İçin Adalet İstiyoruz!...

13 Mayıs 2014 tarihinde aralarında 5 maden mühendisi meslektaşımızın da yer aldığı 301 maden emekçisini, alınmayan önlemler sonucu meydana gelen faciada kaybettik. TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak facianın yaşandığı saatlerden itibaren Genel Merkez Yönetim Kurulumuz, Şube Yönetim Kurullarımız ve uzmanlarımızla birlikte facianın bütün süreçlerine dâhil olmaya çalıştık. Mesleki bilgi birikimimizi, bilimin süzgecinden geçirerek facianın olası nedenleri hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi esas aldık.

Odamız facianın ardından, facianın meydana gelmesindeki nedenlerle birlikte sorumlularının belirlenmesi için; konunun uzmanlarından oluşan 10 kişilik bir komisyon oluşturdu. Komisyonun değerlendirmesi sonucu, facia ile ilgili olarak, ilgili bakanlıklar ve kuruluşlardan 26 adet bilgi ve belge istedik. Bir kurum haricinde hiçbiri bilgi ve belge tarafımıza vermedi. Buna rağmen, uzman meslek odası olmamız nedeniyle sahip olduğumuz bilgi birikimi ve örgütlü gücümüz ile elde ettiğimiz bilgi ve belgelerle bir ön rapor hazırladık. Raporumuz kamuoyu ve ilgili çevreler tarafından hak ettiği ilgiyi gördü ve pek çok yerde kaynak olarak gösterildi.

Soma Davasının hukuka uygun yürümesi için, nedenlerinin ve gerçek sorumlularının ortaya çıkarılması için, adalet için, davaya müdahil olmak istedik. Talebimiz reddedildi. Ancak mücadelemiz bitmedi. TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak üyelerimizle birlikte geniş katılımla davayı takip etmeye devam ettik, 22 blok duruşmanın tamamının açılışında hazır bulunduk, davanın duruşmalarını izledik, dava süresince hazırlanan tüm raporları inceledik, adaletin sağlanması için ihtiyaç duyulan teknik konularda kamuoyunu ve basını bilgilendirdik.

Madencilikte uygulamaya konulan taşeronlaşma üzerine 2006 yılında bilimsel makale hazırladık. Taşeronlaşma Zonguldak/TTK` da ölümlere neden olacak dedik. Dinlemediler, 17 Mayıs 2010 tarihinde Zonguldak/Karadon` da grizu patladı 30 kişi hayatını kaybetti. Karadon Faciasının akabinde 2010 yılında Soma` da facia yaşanabilir dedik. Dinlemediler, 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma Faciası yaşandı. Soma`nın akabinde ülkemizde 400 adet Soma var dedik. Dinlemediler, Ermenek Faciası yaşandı.

Bu kazaların teknik nedenleri farklı olsa da kök nedenleri belli ve benzerdi. Kazaların asıl nedenleri küresel politikalar gereği yürürlüğe sokulan özelleştirme, taşeronlaştırma, rödevans ve yoğun emek sömürüsüne dayanan güvencesiz, örgütsüz, kuralsız, esnek çalışma süreçleridir.

Soma Faciasının hemen akabinde dönemin Soma Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan "şüpheli olduğu tespit edilen 3 kişinin olay sırasında vefat ettiği anlaşılmıştır" açıklamasından da hatırlanacağı üzere facianın sorumluluğu öncelikli olarak faciada yaşamını kaybeden maden mühendislerine yüklenmek istenmiştir. Ancak yaptığımız açıklamalar ve itirazlar üzerine geri adım atmak zorunda kalan sayın savcı, bu kez de sorumluluğu ölemeyen maden mühendislerine yüklemek istemiştir.

Yoksulluğun arttığı ülkemizde, vatandaşların açlıktan ölmek yerine, önlem alınmayan madenlerde çalışarak ölmek ihtimali arasında nasıl tercih yapıyorlarsa; artık maden mühendisleri de benzer tercihleri yapmaktadırlar. Dolayısıyla emekçi maden mühendisleri de ya açlıktan ya da önlem alınmayan maden işletmelerinde ölmek arasında tercihte bulunacak; eğer sağ kalırlarsa mahkûm olmamaktan kurtulamayacaklardır. Soma`da, Ermenek`te, Şirvan`da, Elbistan`da ve Karadon`da yaşandığı gibi.

Soma Faciasının sorumluları ne hayatını kaybeden ne de o ocakta yaşamla ölüm arasına sıkışmış maden emekçileri ve maden mühendisleridir. Asıl sorumlular servetlerine servet katmak için, üretim zorlaması sonucu elde edecekleri prim nedeniyle 301 insanın ölümünü göze alanlardır. Ocaklara taşeronu, rödevansçıyı sokanlardır. Çalışma barışı yerine rant için emeğin sömürüsüne göz yumarak üretim zorlamasını sağlayanlardır. Maden mühendisliği bilim ve tekniğini hiçe sayarak ülkemizde 18. yüzyıl madenciliğinin yapılmasına göz yumanlardır.

Ne yazık ki gerçek sorumlular yargı önüne çıkarılmamış ve çıkarılması için çaba da gösterilmemiştir. Aksine koruma altına alınmıştır.

Soma Faciasının 11 Temmuz 2018 tarihinde yapılan karar duruşmasında facianın gerçek sorumluları olan işverenlerin, çalıştırdıkları maden mühendislerinden daha az ceza almalarını ve hatta berat etmelerini kabul etmek mümkün değildir.

Gerçek sorumlular yargılanmadığı ve hak ettikleri cezayı almadığı sürece ölümler yaşanmaya devam edecektir.

Gerçek sorumlular yargılanmadığı ve hak ettikleri cezayı almadığı sürece vicdanlar kanayacak, ADALET sağlanamayacaktır.

Soma İçin Adalet İstiyoruz.

301 maden emekçisinin ölümüne neden olanların ortaya çıkarılması ve hak ettikleri cezaları almaları esas gayemizdir. Bunlardan dolayıdır ki TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak facianın meydana geldiği 4 yıl 2 aydır ve davanın başladığı 3 yıl 3 aydır sürecin içerisinde yer aldık. Soma davasının sonu nereye varırsa varsın, bilime ve hukuka uygun bir karar için, ADALET için TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak mücadelemizi bundan sonraki hukuki süreçlerde de devam ettireceğimizi kamuoyuna duyururuz.

SOMA`YI UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!..

UNUTURSAK KALBİMİZ KURUSUN

Saygılarımızla,

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
11 Temmuz 2018, Akhisar

Okunma Sayısı: 162