TMMOB Maden Mühendisleri Odası

KÖLELİK DÜZENİNDE KİRALIK MÜHENDİS UYGULAMASINA HAYIR!

BASIN AÇIKLAMASI
Güncellenme Zamanı: 08.07.2018 12:38:55
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 08.07.2018 Son Güncelleme: 08.07.2018 12:39:51

Maden Tetkik ve Arama  (MTA) Genel Müdürlüğü‘nün hizmet alımı yoluyla mühendis istihdamı ihalesinin TMMOB tarafından açılan dava sonucunda iptal edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Başkanımız Emin Koramaz tarafından 6 Temmuz 2018 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

 KÖLELİK DÜZENİNDE KİRALIK MÜHENDİS UYGULAMASINA HAYIR!

2018 yılı Şubat ayında Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen hizmet alımı yoluyla mühendis istihdamı ihalesine ilişkin Birliğimiz tarafından açılan iptal davasında,  İdare Mahkemesi, kamuda sürekli ve asli görevlerde çalışacak personelin ihale yoluyla istihdam edilemeyeceği gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verdi.

MTA Genel Müdürlüğü`nün 3 Şubat 2018 tarihinde "Personel Hizmet Alımı" başlığıyla yayınladığı,  229`u Mühendis olmak üzere toplam 235 personel için hizmet alım ihalesine ilişkin Birliğimiz tarafından yapılan incelemede, ilanda hizmete ilişkin herhangi bir tanım yapılmadığı, mesleki-teknik kriter belirlenmediği ve işin yapılacağı yerin sınırlanmadığı saptanmış, dolayısıyla kurumun asli işleri için kadroya atama dışında personel istihdamı amaçlayan ihalenin kamu yararı taşımadığı gerekçesiyle iptali istemiyle dava açılmıştı.

İdare Mahkemesinde 31 Mayıs 2018 tarihinde verilen kararda özetle, mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda "hizmet" tanımı içinde yer almadığı belirtilmiştir. Devletin, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görüleceğinin düzenlendiği  Anayasanın 128. maddesine vurgu yapılarak; kamu hizmeti yürüten davalı idarenin asli ve sürekli görevleri için Anayasada belirtilen istihdam şekilleri dışında personel istihdam edilmesine yönelik olarak alınan ihale kararında da bu yönde yapılan ilan işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. 

Kamuda son dönemlerde giderek yaygınlaşan ihale/hizmet alımı yoluyla istihdam edilme uygulamasına ilişkin emsal niteliğinde olan bu karar, yıllardır mücadelesini verdiğimiz "kamuda kadrolu, güvenceli istihdam" yolunda en önemli kazanımlardan biridir. Mahkeme kararıyla iptal edilen ihale sonrasında, MTA Genel Müdürlüğünde, sözkonusu mühendislik hizmetlerinin sürdürülebilmesi için yeni mühendis kadrosu açılmalıdır. Birlik olarak bu konunun takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.

Bizler TMMOB olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sözleşmeli, geçici, güvencesiz istihdam usullerine karşı tüm mühendis, mimar ve şehir plancılarının kamuda güvenceli ve kadrolu istihdam edilmesi için mücadele vermeye devam edeceğiz.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü, Yaşasın Mücadelemiz!

Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Okunma Sayısı: 353