TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI İLE EŞİTLİK, ADALET VE LİYAKAT İLKESİNİ HİÇE SAYIYOR

BASIN AÇIKLAMASI
Güncellenme Zamanı: 08.06.2018 10:30:49
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 08.06.2018 Son Güncelleme: 08.06.2018 10:32:34

Oda Yönetim Kurulumuz 8 Haziran 2018 Tarihinde Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ)`de yapılan atamalar ve yapılacak olan görevde yükselme sınavına ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı ile Eşitlik, Adalet ve Liyakat İlkesini Hiçe Sayıyor.

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ)`de geçtiğimiz günlerde müdürlük, başmühendislik ve şeflik gibi pozisyonlara vekaleten atamalar yapıldı. Kurumun hafızası olan deneyimli personel pasif görevlere getirilirken, bu personelden boşalan bu kadrolara vekaleten atamalar gerçekleştirildi. Atamalarda aranması gereken liyakat ve deneyim gibi kriterler göz ardı edilerek yapılan bu vekaleten atama işlemimden çok kısa bir süre sonra başmühendislik ve şeflik pozisyonları ile ilgili görevde yükselme sınavı için duyuruda bulunuldu. Bu duyuruda, 19 Temmuz 2018 tarihinde şef ve başmühendislik  unvanları için yapılacak olan sınavda, taşrada görev yapan meslektaşlarımız ve diğer Kurum personelinin Genel Müdürlükte daha önce vekaleten atamalar yapılan bu pozisyonlara başvuru yapamayacağı belirtilmektedir.  Genel Müdürlük tarafından, vekaleten atamaların yapıldığı bu kadrolara yönelik başvuruların, önünün kesilmek istendiği anlaşılmaktadır.

Gerek sınav duyurusundan hemen önce, boş kadrolara vekaleten atamalar yapılması, gerekse sınav duyurusu ile taşra teşkilatındaki meslektaşlarımızın ve diğer Kurum personelinin gerekli şartları sağladığı halde Genel Müdürlük pozisyonlarına başvurabilmesinin engellendiği düşünülürse 19 Temmuz`da gerçekleştirilecek sınavda, TKİ Genel Müdürlüğü, personeli arasında gözetmesi gereken adalet, eşitlik ve liyakat gibi çok önemli kavramları göz ardı ederek, telafisi mümkün olmayacak haksızlıklara sebebiyet verecektir.

Halihazırda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği; hükümlerine aykırılık taşıyan bu uygulamadan vazgeçilmesi gerekmektedir.

Maden Mühendisleri Odası olarak üyelerimizin görevde yükselme sınavında haksızlığa uğramalarını engellemek amacıyla yazılı ve sözlü sınav süreci ve sonrasında konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

8 Haziran 2018, Ankara

 

Okunma Sayısı: 419