TMMOB Maden Mühendisleri Odası

KARADON FACİASINDA HAYATINI KAYBEDEN MESLEKTAŞLARIMIZI VE MADEN EMEKÇİLERİNİ SAYGIYLA ANIYORUZ. UNUTMADIK, UMUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!

BASIN AÇIKLAMASI
Güncellenme Zamanı: 17.05.2018 11:46:52
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 17.05.2018 Son Güncelleme: 17.05.2018 11:51:05

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 17 Mayıs 2010 tarihinde Zonguldak/Karadon` da meydana gelen ve aralarında 2` si maden mühendisi olan 30 maden emekçisini ölümlerinin 8. Yılında basın açıklaması yaparak saygıyla andı.

KARADON FACİASINDA HAYATINI KAYBEDEN MESLEKTAŞLARIMIZI VE MADEN EMEKÇİLERİNİ SAYGIYLA ANIYORUZ.
UNUTMADIK, UMUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!

Soma Faciasının ardından 4 yıl geçti. Soma Faciasının yıldönümlerinde ve her kazadan sonra yaptığımız açıklamalarda da belirtmiş olduğumuz üzere madencilik ve iş güvenliği politikalarında bilimin ve tekniğin gerektirdiği düzenlemeler ile çalışma yaşamında emeğin aleyhine yapılan düzenlemeler sürdükçe ne yazık ki ülkemizde facialar yaşanmaya devam edecektir.

2010 ve 2014 yıllarının Mayıs ayı ülkemiz madencilik tarihine acılarla dolu bir ay olarak geçmiştir. 13 Mayıs 2014` de ülkemiz tarihinin en büyük faciası olan Soma Faciası gerçekleşmiş ve 5` i maden mühendisi meslektaşımız olmak üzere 301 maden emekçisi, 17 Mayıs 2010 tarihinde ise Zonguldak/Karadon` da gerçekleşen faciada aralarında 2 meslektaşımızın bulunduğu 30 maden emekçisi yaşamını kaybetmiştir.

17 Mayıs 2010 tarihinde meydana gelen Karadon Faciasının 8. Yıldönümünde başta Karadon olmak üzere Soma, Ermenek, Şirvan ve Şırnak facialarında yaşamını kaybeden maden emekçilerinin nezdinde iş kazalarında yaşamını kaybeden tüm emekçileri saygıyla anıyor yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyoruz.

Karadon Grizu Patlamasının ceza davasının yerel mahkemede ki görüşülmesi tamamlanmış olup taşeron firma yetkilileri ile müessese yetkilisi kamu görevlilerine 5 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmiştir. Davada ceza alanların mahkumiyetleri Yargıtay tarafından 29 Nisan 2016 tarihinde onanmış ve yerel mahkemede yargılanarak beraat eden 2 maden mühendisi içinse aleyhte bozularak yeniden yargılanmalarına karar verilmiştir.

Ancak Odamız komisyonlarında yer alan bilim insanları ile konunun uzmanı meslektaşlarımız tarafından hazırlanan bilimsel raporlarda da belirtildiği üzere bu tip faciaların asıl nedeni sektörde uygulamaya konulan özelleştirme, taşeronlaşma, rodövans vb. gibi yanlış uygulamalar olup bu uygulamaları yaşama geçirenler hakkında hiçbir işlem yapılmamıştır. Bu nedenle Karadon Faciasını müteakip Soma` lar, Ermenek` ler, Şirvan` lar yaşanmıştır ve yaşanmaya da devam edecektir.

Madencilik sektörü, doğası gereği önemli riskler içeren ve bu nedenle bilgi, deneyim, uzmanlık ve sürekli denetim gerektiren dünyanın en tehlikeli iş koludur. Özellikle yeraltı kömür madenciliği, işçi sayısı başına düşen kaza ve ölüm sıralamasında bütün sektörlerin başında yer almaktadır.

Ancak sektörde yaşanan faciaların önlenmesi için geçen uzun yıllara rağmen hala ne maden kanununda ne de iş güvenliği yasasında maden mühendisliği bilim ve tekniğine uygun gerekli önlemler alınmamış olup ne yazık ki hazırladığı raporlarla kamuoyu önünde hak ettiği saygınlığa rağmen Odamızın görüşleri ısrarla dikkate alınmamaktadır.

Madencilik sektörü, içerdiği riskler ve tehlikeler nedeniyle daha yakından izlenmeli, değerlendirilmeli ve kaza önleme çalışmalarına daha fazla ağırlık verilmelidir. Bu düşüncelerle iş cinayetlerinin önlenmesi için yetkilileri bir kez daha gerekli önlemleri almaya ve göreve davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
17 Mayıs 2018, Ankara

Okunma Sayısı: 113