TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI KEYFİ UYGULAMALARA DEVAM EDİYOR. ONLARCA MÜHENDİS SÜRGÜN EDİLİYOR

BASIN AÇIKLAMASI
Güncellenme Zamanı: 16.05.2018 18:37:07
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 16.05.2018 Son Güncelleme: 17.05.2018 12:35:23

ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI KEYFİ UYGULAMALARA DEVAM EDİYOR.
ONLARCA MÜHENDİS SÜRGÜN EDİLİYOR

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, kamu işleyişinin, yürürlükteki mevzuatın dışında, yani hukuk dışı keyfi uygulamalarına devam ediyor.

Bakanlığın hizmet birimlerinden olan ve maden işletmelerinde denetim görevi de yapan Maden İşleri Genel Müdürlüğünde net hukuki dayanakları olmayan personel hareketleri gerçekleştirilmektedir. Aralarında meslektaşlarımızın da bulunduğu çok sayıda personelin, kendi istekleri dışında MTA Genel Müdürlüğünde görevlendirildiği başka kamu kurumlarında da görevlendirilebilecekleri öğrenilmiştir. Bu tür personel hareketlerinin ya personelin isteğiyle ya da kamu gereklilikleri çerçevesinde kamu normlarına uygun bir şekilde nedenleri açıklanarak, şeffaf bir şekilde yapılması gerekmektedir. Hukuka ve kamu normlarına uygun olmayan görevlendirmelerin adı SÜRGÜNdür. Bakanlık karar vericilerin keyfi değerlendirmeleri ile yapılıyor olması, yani bu sürgün uygulaması her alanda hukukun üstünlüğünü savunan bizler açısından kabul edilemez niteliktedir.

Üyelerimizin MTA`ya neden sürüldüğü sorulduğunda muhtemelen alacağımız cevap "İHTİYAÇ" olacaktır. Oysa MTA`da kısa süre önce kadrolu çalıştırılması gereken mühendisler, kurumda taşeron vasıtası ile istihdam edilmişlerdir. MTA`nın personel ihtiyacı var ise bu personel neden açılacak kadrolar ile giderilmemektedir. Ülkemizin MTA bünyesinde kadrolu ve sürekli mühendis istihdam edecek maddi gücü bulunmamakta mıdır? Ülkemizin maddi gücü var ise neden taşeron vasıtası ile geçici olarak mühendis istihdam edip; üstüne üstlük bu da yetmezmiş gibi, hâlihazırda personel açığı olduğu bilinen Maden İşleri Genel Müdürlüğü personelini MTA`da görevlendirilmektedir.

Bakanlık verilerine göre 2017 yılı sonu itibarı ile Maden İşleri Genel Müdürlüğü`nde toplam 423 personel görev yapmaktadır. Bunların ise sadece 194`ü Teknik Hizmetler sınıfında yer almaktadır. Maden İşleri Genel Müdürlüğü`nün yetişmiş personeli neden başka kurumlara tayin edilmektedir?

Bakanlık yetkililerine sormak istiyoruz.

1- Aralarında üyelerimizin de bulunduğu mühendislere ve diğer kamu görevlilerine yaşatılan bu sürgünlerin hukuki gerekçeleri nelerdir?
2- Personel görevlendirmelerinde ki ilkeler ve kurallar nelerdir?
3- Yapılmak istenen MİGEM`in yeniden yapılandırılması mıdır? Eğer böyleyse sektörün, üniversitelerin, meslek odalarının ve sendikaların görüşüne neden başvurulmamaktadır?

Maden hakları ile ilgili ruhsatları vermek ve bu ruhsat sahalarındaki madencilik faaliyetlerini takip etmek gibi görevler yüklenmiş olan Maden İşleri Genel Müdürlüğü`nün, yetersiz personel sayısı nedeni ile işlerini yürütemez hale geldiği bu dönemde; Genel Müdürlüğün görevlerini tamamı ile yürütemez hale getirecek bu geçici görevlendirmelerin biran önce sonlandırılması gerekmektedir.

Aksi takdirde maden işletmelerinin denetlemesi alanında uzmanlaşmış bir kamu kurumu olması gereken MİGEM`in her fırsatta eleştirdiğimiz kurumsal ve yönetsel sorunlarını gidermek ve işlevsel hale getirmek yerine, mevcut deneyimleri ortadan kaldıracak bir biçimde personelin kamu hukuku normlarına aykırı bir şekilde kurum dışında görevlendirilmesi, denetim görevlerinde aksaklıkların yaşanmasına da neden olabilecektir.

Soma faciasından yitirdiğimiz 301 canı, Şirvan`da yaşanan faciayı ve diğer maden facialarını Bakanlık yöneticilerine hatırlatmak istiyoruz. Madencilik faaliyetlerinin denetiminden sorumlu olan MİGEM`in yapısal ve idari sorunlarını çözmek yerine sorunları artıracak her keyfi uygulama yeni facialara, kamusal kayıplara, toplumsal acılara neden olabilecektir. Bunun sorumluluğu bu kararı alan Bakanlığa ve bürokratlarına ait olacaktır.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
16 Mayıs 2018

Okunma Sayısı: 638