TMMOB Maden Mühendisleri Odası

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI

HABER
Güncellenme Zamanı: 05.05.2018 13:52:53
ZONGULDAK
Yayına Giriş: 05.05.2018 Son Güncelleme: 09.05.2018 13:19:09

 

Saygıdeğer Zonguldaklılar, Değerli emekçi kardeşlerim...

Bu ülkenin aydınlık yürekli insanları, bugün aramızda işçilerimiz-kamu emekçilerimiz var, işsizlerimiz var, kadınlarımız, yaşlılarımız, gençlerimiz, öğrencilerimiz var, esnafımız var... Bu alanlar sizlerle güzelleşiyor, sizlerle özgürleşiyor.

İşçilerin, emekçilerin ve ezilenlerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan ve geniş katılımlarla tüm dünyada kutlanan bu günde meydanlardayız. 1 Mayıs Düzenleme Kurulu adına hepinize hoş geldiniz diyor birlik, mücadele ve dayanışma gününüzü kutluyorum.  1 Mayıslarda katledilen arkadaşlarımızı saygıyla anıyorum. Dünyanın dört bir tarafındaki yüz milyonlarca emekçi sömürüsüz, baskısız ve savaşsız bir dünya özlemini 1 Mayıs alanlarında haykırmaktan onur duymaktadır.

Saygıdeğer Zonguldaklılar,

 

Her 1 Mayıs‘ta kadını-erkeği, genci-yaşlısı emekçiler olarak yüreklerimizi koyarak inatla alanlarda buluşuyor özgür ve demokratik bir ülke için mücadeleye devam etme andı içiyoruz. İçiyoruz çünkü, işçilerin ve emekçilerin; 8 saatlik işgünü, sendikalaşma, haftalık, yıllık izin, kıdem tazminatı, güvenceli çalışma gibi bugün sahip olduğu haklar, sermayeye karşı gerektiğinde canlarını feda ederek verdikleri çetin mücadeleler sonucunda kazanılmıştır. 1 Mayıs 1886‘da görkemli bir gösteriye dönüşen Amerikalı işçilerin 8 saatlik işgünü mücadelesi bu tarihi mücadelenin kilometre taşı, bir dönemeç noktası olmuştur. O günlerden bugünlere gelindiğinde asıl meselenin, asıl mücadelenin üretenler ve yönetenler arasında, üretenler ve sermaye arasında olduğu somutlaşmıştır. Güçlülerden ricada bulunarak, itaat ederek veya kişisel çözüm arayarak değil, örgütlü mücadele sonucunda insanca haklara ulaşılabileceği kanıtlanmıştır.

Sevgili dostlar;

 

Bugün ülke olarak tarihimizin belki de en karanlık döneminden geçiyoruz. 15 Temmuz darbe girişimini "Allahın bir lütfü" olarak nitelendiren AKP-Saray Rejimi, tek adam diktatörlüğünü inşa edebilmek için saldırılarına her gün bir yenisini ekliyor. "...en kısa sürede bitirmek istiyoruz. Şartların normal gitmesi durumunda bunun için en fazla 1-1.5 aylık bir süre düşünüyoruz. Umarım ikinci bir uzatmaya gerek kalmaz..."

denilen OHAL hukuksuzluğu 7. kez uzatılarak ülkemizde demokrasi, adalet, eşitlik, özgürlük, barış, insanca bir yaşam isteyen milyonları hedef alıyor. KHK uygulamaları ile emekçilerin hak arama mücadelelerine set çekiliyor, işçilerin üretimden gelen güçlerini kullanmalarına izin verilmiyor, işçi ücretleri baskılanıyor, grevler yasaklanıyor. İş dünyasına "...tüm sanayi kesimine seslenmek isterim, 7. OHAL dahil bir fabrikada grev söz konusu mu? Bu süreç içerisinde Türkiye‘de sanayi durmamıştır. OHAL çok ciddi bir çözüm kaynağımız oluyor..." diye sesleniliyor. Tarım çökertilip büyük gıda tekellerine gün doğuyor,

Türkiye‘nin şeker pancarı üretimi için büyük önem taşıyan şeker fabrikaları sermayeye peşkeş çekiliyor, ülkemiz; gizliliğin egemen olduğu, atıkları konusunda güvenliğin tam olarak sağlanamadığı, denetime kapalı Nükleer Santral macerasına doğru yol alıyor.

Üniversitelerimiz esir alınıyor, bilimden ve özgürlüklerden uzak bir sürece sokuluyor. Bugün barışı, laikliği, özgürlüğü, bilimi savunan binlerce üniversiteli ceza evlerinde tutuklu bulunuyor. AKP-Saray yönetimi; gençliği de tutuklamalarla, yasaklarla, saldırılarla bastırmaya çalışıyor. Ülke hiçbir kurala bağlı olmadan yönetiliyor.

Değerli dostlar;

Sahip olduğumuz kömür varlığıyla uzun yıllar ülkemizin kalkınmasına çok büyük katkılarda bulunan bir bölgede yaşıyoruz. Ülkemiz için, Zonguldak için büyük önem taşıyan taşkömürü havzamız da önümüzdeki süreçte yerli veya yabancı sermayeye peşkeş çekilecek bir döneme girecektir. Mevzuat 

değişiklikleriyle bunun ilk adımları atılmıştır. Bizler alanda bulunan Zonguldak‘lılar olarak, birlikte ortak mücadele yürüterek özelleştirme saldırılarına karşı koymalı, işimize ekmeğimize madenlerimize sahip çıkmalıyız.

Bir ülkede emeğin haklarını korumanın, kazanımlarını kalıcı hale getirmenin yolu, o ülkede demokrasinin, barışın, adaletin, hukukun üstünlüğünün tesis edilmesinden geçmektedir. Emek ve demokrasi mücadelesi, birlik, mücadele ve sınıf dayanışması ile sürdürülürse başarılı olur. Karanlıktan aydınlığa giden yol 1 Mayıs emek, mücadele ve dayanışma gününde bir arada olmaktan geçer.

Bizler tüm emek ve meslek örgütlerini emeğin kazanımlarını korumak ve geliştirmek için ortak mücadeleye çağırıyoruz.

1 Mayıs bugüne dek, sermayenin sömürücülüğüne karşı emeğin; savaş çığırtkanlığına karşı barışın; baskılara karşı özgürlüğün; düşmanlığa karşı

kardeşliğin; kar hırsına karşı sosyal adaletin; yobazlığa, gericiliğe karşı aydınlığın; tek sesliğe karşı kültürel çeşitliliğinin sesi olmuştur.

Zonguldak Demokrasi Platformu olarak;

  • işçi sınıfının temel hak ve özgürlüklerinin yasaklanmadığı,

  • Kentlerimizin, doğamızın talan edilmediği,

  • Her gün 7-10 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını kaybetmediği,

  • Kadın ve çocuk emeğinin sömürülmediği,

  • Evrensel hukuk ilkelerinin ayaklar altına alınmadığı,

  • Barınmadan ulaşıma, eğitimden sağlığa kadar tüm kamusal hizmetlerin piyasanın egemenliğine bırakılmadığı,

  • İşsizlik ve yoksulluğun kader olmadığı,

  • Grevlerin yasaklanmadığı,

  • Madenlerimizin sermayeye peşkeş çekilmediği,

 

 

 

 

  • OHAL rejiminin ve KHK uygulamasının tarihe karıştığı

bir ülke özlemini hep birlikte dile getirmeliyiz.

Değerli Dostlar; ezenlere karşı hep ezileni destekleyen yurtsever şairimiz Rıfat Ilgaz‘ın bir şiiriyle sözlerimi bitirmek istiyorum.

Kilim gibi dokumada mutsuzluğu

Gidip gelen kara kuşlar havada

Saflar tutulmuş top sesleri gerilerden

Tabanında depremi kara güllelerin

Duymuyor musun

Kaldır başını kan uykulardan

Böyle yürek böyle atardamar

Atmaz olsun

Ses ol ışık ol yumruk ol

Karayeller başına indirmeden çatını

Sel suları bastığın toprağı dönüm dönüm

Alıp götürmeden büyük denizlere

Çabuk ol

 

Tam çağı işe başlamanın doğan günle

 

Bul içine tükürdüğün kitapları yeniden

Her satırında buram buram alın teri

Her sayfası günlük güneşlik

Utanma suçun tümü senin değil

Yırt otuzunda aldığın diplomayı

Alfabelik çocuk ol

 

Yollar kesilmiş alanlar sarılmış

Tel örgüler çevirmiş yöreni

Fırıl fırıl alıcı kuşlar tepende

Benden geçti mi demek istiyorsun

Aç iki kolunu iki yanına

Korkuluk ol...

 

Yaşasın emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü

Yaşasın 1 Mayıs. 1 Mayıs 2018.

 

 

Okunma Sayısı: 98