TMMOB Maden Mühendisleri Odası

45. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

HABER
ZONGULDAK
Yayına Giriş: 30.04.2018 Son Güncelleme: 30.04.2018 21:00:08

 

TMMOB

Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi

45. Dönem Çalışma Programı

Şubemizde 45. Dönem çalışma programında yapılacak çalışmalar; örgütlenme, mesleki, bilimsel ve sosyal - kültürel çalışmalar olmak üzere 4 ana başlık altında toplanmıştır. Ayrıca şube genelinde üye ve üye olmayan meslektaşlarımıza yönelik 45. Dönemde meslektaşlarımızın odadan beklentilerini sistemli bir şekilde ortaya koyabilmek amacıyla anket formu düzenlenmiştir. Bu anket çalışmasına başlanmıştır ancak çalışma raporuna yetiştirilememiştir.

1. Örgütlenme Çalışmaları

 • Kurumlarda ve özel sektörde çalışan üyelerimizi yılda en az bir kere ziyaret ederek şubemizin çalışmalarını kendilerine aktarmak, meslektaşlarımızın sorunlarını belirlemek, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini almak ve şube olarak çözüm önerileri geliştirmek. Maden Mühendisleri Odası ile belirlenen sorunlara ilişkin ortak çalışmalar yürütmek.

İşyeri ziyaretlerini sadece üyelerle sınırlı tutmamak ve kamu kurum yöneticileri, özel iş yeri sahipleri ve yöneticileri ile madencilik de yaşanan sorunlarla ilgili görüşmeler yapmak.

 • Şubemize bağlı illerde, kurumlarda ve özel sektörde yeni göreve başlayan meslektaşlarımıza, yönetim kurulu üyelerince veya temsilcilerimiz aracılığı ile odamızın; amaçları, ilkeleri ve çalışmaları hakkında bilgi vermek ve oda çalışmaları ile etkinliklere katılımlarını sağlamak.

   

 • Son yıllarda Maden Mühendisliği bölümü tercihlerinde yaşanan gerilemeye istinaden; Şubemiz İlindeki Maden Mühendisliği Bölümüne yeni kayıt olacak öğrencilere odayı tanıtmak, öğrenci komisyonu ve öğrenci temsilciliğinin oluşumunu sağlamak.

   

   

 • Çalışma gruplarını oluşturmak:

  Daha önceki yıllarda çalışma programında oluşturulan çalışma grupları ve komisyonların faaliyetleri incelendiğinde yeterli düzeyde verimli çalışmalar yürütülemediği tespit edilmiştir. Daha etkin çalışma yapabilmek amacıyla 45. Dönemde çalışma grupları ve komisyonlar ihtiyaç halinde belirlenecek olup, o anda isimler belirlenecektir. Çalışma raporumuzda şu anda gruplar ana başlıklar halinde aşağıda verilmiştir.

 • Kadın Çalışma Grubu: Kadın üyelerimizin çalışma yaşamında ve diğer alanlarda karşılaştıkları sorunları belirleyerek çözüm önerilerinde bulunmak ve bu kapsamda çalışmaları raporlaştırmak.

 • Mesleki Sorunlar Çalışma Grubu: Üyelerimizin mesleki yaşamda karşılaştıkları özlük hakları ile ilgili sorunları belirleyerek çözüm önerileri geliştirmek.Bu kapsamda yapılan çalışmaları raporlaştırmak.

 • Öğrenci Çalışma Grubu: Öğrencilerin; öğrenim süreleri boyunca Oda ile ilişkilerini sağlamak, oda etkinliklerine katılımını özendirmek. Öğrencilerin çeşitli maden disiplinlerinde deneyim sahibi olabilmeleri için teknik gezi vb. programları hazırlamak.Yapılan çalışma ve önerileri raporlaştırmak.

 • Örgütlenme Çalışma Grubu: Üyelerin oda çalışmalarına daha aktif katılımlarının sağlanması amacıyla öneriler geliştirmek.Yapılan çalışmaları raporlaştırmak.

 • Sosyal Faaliyetler Çalışma Grubu: Şube üyesi meslektaşlarımız arasında mesleki konular yanında sosyal ve kültürel alanlarda etkinlikler düzenleyerek, diyalog ve dayanışmayı artırmak.

 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu: İşyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemleri belirlemek, mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması için çalışmalar yapmak, ülkemizde ve havzamızda meydana gelen iş kazalarını ve meslek hastalıklarını takip ederek nedenlerini belirlemek, tespitlerde bulunmak.

2. Mesleki Çalışmalar

 • İş kazaları ve hukuki sorumluluk konularında panel, söyleşi ve eğitimler düzenlenecektir.

 • Aidatlar konusunda yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla çalışmalar yürütülecektir.

 • 45. Dönemde meslektaşlarımızın oda ve şubemizde yapılmasını istedikleri faaliyetler ve odamız ile ilgili düşüncelerini tespiti amacıyla ANKET çalışması düzenlenecektir.

 • Her 3 ayda bir temsilciler toplantısı yapılmaya çalışılacaktır.

3. Bilimsel Etkinlikler

 • 21. Kömür Kongresi çalışmaları sürdürülmekte olup 11-12 Nisan 2018 tarihleri arasında Zonguldak`ta gerçekleştirilecektir.

 • 45. Dönemde Taşkömürü Raporunun güncellenmesi sağlanacaktır.

 • Şube bilimsel kurulunun oluşturulması sağlanacaktır.

 • 10. Maden Mühendisliği Eğitim Çalıştayı Aralık 2018 tarihinde yapılması planlanmaktadır.

   

 1. Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

 • Üyelerimizin madencilik konusunda bilgi ve deneyimini artırmak üzere ve üniversite maden mühendisliği öğrencilerinin katılımıyla yılda en az bir teknik gezi düzenlemek.

 • Örgütlenme çalışmaları 1. madde doğrultusunda yemek, kahvaltı ve piknikler  düzenleyerek üyelerimizle hem iletişim sağlamak hem de şubemiz çalışmaları hakkında görüş ve önerilerini almak.

 • 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında etkinlikler düzenlemek

 • 1 Mayıs İşçi Bayramı`nda etkinlikler düzenlemek.

 • Mimar, Mühendis ve Şehir Plancıları dayanışma günü, Sivas Katliamı, Maden Şehitleri Günü, Uzun Mehmet`i anma günü, demokrasi şehitleri haftası, 8 Mart emekçi kadınlar günü gibi ülkemiz ve odamız açısından önemli günlerde gerek basın açıklamaları gerekse etkinlikler düzenleyerek bu günlerin demokrasi ve emek mücadelesindeki yerini bir kez daha pekiştirmek.

 • Üyelerimizin birbirlerini daha yakından tanımaları ve kaynaşmaları amacıyla ve diğer emek örgütleriyle birlikte spor etkinlikleri düzenlemek.

Okunma Sayısı: 65