TMMOB Maden Mühendisleri Odası

44. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU YAYIMLANMIŞTIR

HABER
Güncellenme Zamanı: 24.01.2018 10:45:13
ZONGULDAK
Yayına Giriş: 24.01.2018 Son Güncelleme: 24.01.2018 10:49:37

Değerli üyelerimiz;

2016 yılında Genel Kurul üyelerimizin takdirleriyle 2 yıllık süre için göreve geldik. Genel Kurulumuzun bizlere verdiği yetki ile odamız ilkeleri doğrultusunda; üyelerimizin, sektörümüzün ve ülkemizin sorunlarını her platformda vurgulayarak, çözüm önerilerimizi dile getirmeye çalıştık. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen üyelerimize ve çözüm önerileri ile katkı koyan meslektaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyor dönem içinde kaybettiğimiz meslektaşlarımızı ve tüm maden şehitlerimizi saygı ve sevgiyle anıyoruz.

Odamız 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve Ana Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip, Anayasanın 135. Maddesinde tanımlanan kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Doğal kaynakların bulunmasında, işletilmesinde, sanayinin gereksinimine uygun olarak hazırlanmasında ve pazarlanmasında, ülke ve kamu yararı doğrultusunda madencilik politikaları üretmek bu hedefe ulaşmak için gerekli görülen tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak odamızın temel görevidir. TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi 44. Dönem Yönetim Kurulu olarak örgütlü mücadelenin onuruyla, meslek ve meslektaş sorunlarının halkın temel sorunlarından ayrılmayacağı bilinciyle yukarıda tanımlanan görevimizi yerine getirmeye çalıştık.

Geride bıraktığımız dönem hem madencilik sektörü hem de ülkenin genel siyasi ve ekonomik durumunun belirsizliği dikkate alındığında sorunlu ve zor bir dönem olarak hepimizi derinden etkilemiştir.
Madencilik sektörünün kendisine özgü yapısal sorunları yanında, yaşanan toplu ölümlü kazalar bu döneme damgasını vurmuştur. Özelleştirme-taşeronlaştırma uygulamaları sonucunda özellikle işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında savunmasız kalan ve aynı zamanda özel riskler içeren sektörde yaşanan iş kazaları, toplum olarak hepimizin ortak acısı olmuştur. Facia, hem "madencilik" hem de "işçi sağlığı ve güvenliği" alanında son 15 yıldır ağırlaştırılmış bir biçimde sürdürülen "özelleştirme", "piyasalaştırma" ve "taşeronlaştırma" politikalarının çöktüğünü göstermektedir.

Odamız; kamu yararı gözetmeyen ve örgütsüz bir toplum hedefleyen bu tür özelleştirme ve taşeronlaştırma uygulamalarının her zaman karşısında olmuş ve bu doğrultuda mücadelesini sürdürmüştür. Yaşadığımız iş kazaları mücadelemizin ne kadar haklı olduğunun acı bir sonucu olarak karşımızda durmaktadır.

Değerli üyelerimiz;

İki yıllık görev süremiz boyunca odamızla birlikte hareket eden meslektaşlarımıza emek ve demokrasi mücadelesinde birlikte olduğumuz meslek kuruluşlarına, sendikalara ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkürü bir borç biliyoruz. Genel Kurul sonucunda oluşacak yönetim kurulunun bu mücadeleyi daha ileriye götüreceğine inancımız tamdır.

Saygılarımızla.


TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Zonguldak Şubesi Yönetim Kurulu

Dosyalar

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir. Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 79