TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SİİRT ŞİRVAN` DA HAYATINI KAYBEDEN MADEN EMEKÇİLERİNİ SAYGI İLE ANIYORUZ!

BASIN AÇIKLAMASI
Güncellenme Zamanı: 18.11.2017 00:12:59
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 18.11.2017 Son Güncelleme: 18.11.2017 00:13:20

SİİRT ŞİRVAN`DA HAYATINI KAYBEDEN MADEN EMEKÇİLERİNİ SAYGI İLE ANIYORUZ!

Armutcuk, Kozlu, Yeni Çeltek, Sorgun, Gediz, Dursunbeyli, Kemalpaşa, Elbistan, Karadon, Soma, Ermenek, Şirvan, Şırnak

ÖLÜMLER SÜRÜYOR SÜRECEK!

UNUTMAYACAĞIZ UNUTTURMAYACAĞIZ

Siirt ili Şirvan ilçesindeki Bakır Maden Ocağında 17 Kasım 2016 tarihinde saat 20:30 sıralarında meydana gelen şev kayması nedeniyle 16 maden işçisi hayatını kaybetmiştir. Facia, ruhsat hukuku Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan ve 28.01.2004 tarihinde özelleştirilerek özel sektöre devredilen açık işletme yöntemiyle işletilen bakır madeninde meydana gelmiştir.

Maden işçilerini ölümlerinin birinci yıldönümünde saygıyla anıyoruz.

Olayın yargı süreci devam etmekte olup gerçek nedeni; proje çalışmasının, uygulama aşamalarının ve işletme süreçlerinin detaylı incelenmesi sonucu belirlenebilecektir. Ancak Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi Savcılığı tarafından 2 Aralık 2016 tarihinde hazırlanan bilirkişi ön raporuna dayanılarak hazırlanan iddianame ile aralarında maden, jeoloji ve kimya mühendislerinin bulunduğu 7 mühendis ile 4 alt işveren yetkilisi hakkında taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmaktan dava açılmıştır.

Yargıtay pek çok kararında hayatın olağan akışına aykırı durumları dikkate almış ve bu yönde kararlar vermiştir. Oysa ki bu olayda hem bilirkişi raporunda hem de iddianamede hayatın olağan akışı dikkate alınmayarak çalışmanın durdurulmaması gerekçesiyle mühendisler önce bilirkişi raporuyla kusurlu bulunmuşlar sonrada iddianame ile sanık durumuna düşürülmüşlerdir.

Ülkemiz koşullarında maaşını işverenden alan, iş güvencesi ve mesleki bağımsızlığı olmayan "daimi nezatretçilerin" ve "iş güvenliği uzmanlarının" çalışmayı durdurma yetkileri fiiliyatta bulunmamaktadır. Çünkü bu durum ülkemizde hayatın olağan akışına aykırıdır. Ancak yaşanan facialarda çalışma hayatının olağan koşullarını belirleyen gerçek sorumlular yerine mühendislerin günah keçisi ilan edilmeleri ise çalışma hayatının en belirgin ve olağan özelliğidir.

4857 sayılı İş Kanunun 2. Maddesi; " Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde…" biçiminde üst işveren alt işveren ilişkisini tanımlamaktadır. Maden işletmelerinde yapılan dekapaj ve üretim işleri yardımcı bir iş olmayıp, asıl işin ta kendisidir. Bununla birlikte maden işletmelerinde yapılan işler tabi ki uzmanlık gerektirmektedir. Ancak bu maddede tanımlanan üst işveren alt işveren ilişkisinin hiç dikkate almayan, çalışma yaşamını alabildiğince esnekleştiren, kuralsızlaştıran ve denetimsizleştirenlerdir.

Elbistan, Soma, Ermenek ve Şirvan da yaşanan cinayetlerin üretim zorlaması ve daha fazla kar amacıyla taşeron marifetiyle projeye uygun olmayan üretim faaliyetleri nedeniyle meydana geldiğine tanık olmaktayız. Asıl sorumluların bu uygulamaları bile bile yaşama geçirenler, bu kararları bile bile alanlardır. Bu nedenlerle; Elbistan, Soma, Ermenek ve Şirvan`da yaşanan faciaları iş cinayetleri olarak değerlendiriyoruz. Ancak bu cinayetlerin sorumluları sertifikalarla diplomaları dahi yok sayılan, ekmek ve yaşam mücadelesi veren maden mühendisleri değil bu kararları alıp uygulayanlardır.

17 Kasım 2016 tarihinde Siirt Şirvan`da hayatını kaybeden 16 maden işçisinin nezdinde Armutcuk, Kozlu, Yeni Çeltek, Sorgun, Gediz, Dursunbeyli, Kemalpaşa, Elbistan, Karadon, Soma, Ermenek, Şirvan, Şırnak ve adını sayamadığımız onlarca, maden faciasında yaşamını kaybeden maden emekçilerini bir kez daha saygı ile anıyoruz.

TMMOB

MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU

17 Kasım 2017, Ankara

Okunma Sayısı: 117