TMMOB Maden Mühendisleri Odası

MİGEM DİPLOMAMA, EMEĞİME, EKMEĞİME DOKUNMA!

BASIN AÇIKLAMASI
Güncellenme Zamanı: 10.11.2017 17:02:28
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 10.11.2017 Son Güncelleme: 10.11.2017 17:05:15

MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ!..

DİPLOMAMA, EMEĞİME, EKMEĞİME DOKUNMA…

MİGEM!..

MESLEĞİMDEN, EMEĞİMDEN, EKMEĞİMDEN ELİNİ ÇEK…

Bilindiği üzere "Maden Yönetmeliği" 21.09.2017 tarih ve 30187 sayılı Resmî Gazete` de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilinen odur ki; yasa, yönetmelik, genelge ve benzeri tamimler bir alana ait hukuki düzenlemenin araçlarıdır.  Maden Yönetmeliği adı altında yapılan "hukuki" düzenlemeden de, maden rezervlerinin bilim ve tekniğin bugünkü kazanımlarıyla, insan odaklı olarak; aranması, işletilmesi ve üretilmesinin hukuki alt yapısının düzenlenmesi beklenirdi!

Ancak yapılan düzenleme ile Odamızın "Daimî Nezaretçi Atama" yetkisi ortadan kaldırmıştır. Bu değişiklideki asıl amaç Odamızın öncelikli olarak bilimden, teknikten ve kamu yararından yana olan politikalarının baskılanmasıdır. Odamızın üye hak ve menfaatlerini korumak maksatlı yaptığı "SGK Protokolü" ve "Asgari Ücret" uygulamaları gibi çalışmalardan rahatsız olanlarla birlikte davranarak bu hakların yok edilmesini sağlamaktır. Bu düzenleme esas itibariyle; ücretli çalışan maden mühendislerini düşük ücrete mahkûm edecek, iş güvencesinden ve mesleki bağımsızlıktan yoksun bırakacak ve sömürülmesine neden olacaktır.

Maden Kanunu` nun 31. maddesine göre maden üretimi bir maden mühendisinin nezaretinde yapılır ifadesine rağmen; 2a ve 2b grubu madenlerde maden mühendisliği hizmetleri kuşların kanadına bağlanarak 20 Km. mesafedeki 3 maden işletmesinde 1 daimî nezaretçi çalıştırılması hükmüne bağlanmıştır. Kanuna aykırı olan bu durum maden ocaklarındaki mühendis emeğini, çalışma sürelerini sınırlayacak, dolayısıyla mühendislerin ocaklarda yapılan maden üretimlerine nezaretini ortadan kaldıracak, maden rezerv kayıplarına yol açacak, işçi sağlığı ve güvenliği bakımından işyerleri daha da güvensiz hale gelecek ve mühendislerinin daha fazla sömürülmesine neden olacaktır.

18 Şubat 2015 tarihinde 3213 sayılı Maden Kanunu` nda yapılan değişiklikler ve bu değişikliklere göre çıkarılmış olan yönetmeliklerle MİGEM maden mühendislerinin diplomalarını yok saymıştır. Maden Mühendisleri çıkarılan YTK, UMREK ve Maden Yönetmelikleri ile özel maden işletmelerinde ve serbest mühendislik müşavirlik hizmetlerinde çalışamaz hale gelmiştir. MİGEM adeta diplomalarımıza el koymuş ve maden mühendisliğini verdiği sertifikalara bağlamıştır. MİGEM` in haksız ve hukuksuz uygulamaları bunlarla da sınırlı kalmamış ve 6592 sayılı kanundan önce elde etmiş olduğumuz "müktesep haklar" yok sayılmıştır.

Diplomamıza, emeğimize ve ekmeğimize el koyma çabasında sınır tanımayan MİGEM, maden mühendislerini sömürmeye ve onlar üzerinden rant elde etmeye başlamıştır. Odamızın yıllarca başarıyla çok cüzi ücretlerle yürütmüş olduğu eğitimleri yok saymış ve tüm tekliflerimizi reddederek yetkisi olmadığı halde hukuka ve yönetmeliğe aykırı bir şekilde eğitimleri özel bir şirkete fahiş fiyatla yaptırarak üyelerimizi sömürmekte, sömürtmektedir.

MİGEM` in maden mühendisleri üzerinde ki hukuksuzlukları ve dayatmaları bunlarla da sınırlı kalmamıştır. İlgili mevzuata göre tüzel kişilikler için bir zorunluluk olan "Kep Adresi" hukuka aykırı bir şekilde daimî nezaretçiler ve teknik elemanlar için de bir zorunluluk haline getirilmiştir. Bu alanda da maden mühendisleri üzerinden birilerine rant çıkarılmakta ve üyelerimiz hak kaybına uğramaktadır.

6592 sayılı kanuna göre çıkarılmış diğer yönetmeliklerde olduğu gibi Maden Yönetmeliği` nde de yukarıda belirtilen hukuka aykırılıklar devam ettirilmiş olup İş Kanunu, Ticaret Kanunu gibi pek çok temel kanuna aykırı düzenlemeler yapılmıştır.

MİGEM yaptığı bu düzenlemeler ile asli işini bırakmış kendisini bir taraftan eğitim kurumu ilan etmiş, diğer taraftan ticari ve çalışma yaşamını düzenleyen bir kurum olarak görmeye başlamıştır.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak, MİGEM` i maden mühendislerinin diplomasından, emeğinden ve ekmeğinden elini çekmeye, asli işi olan ülke madenciliğini geliştirmek için gerekli düzenlemeleri yaparak sektöre ve maden mühendislerine karşı yarattığı ve yaşattığı mağduriyetleri gidermeye davet ediyoruz.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak üyelerimizle birlikte yapılan bu düzenlemeleri Odamıza, mesleğimize, meslektaşımıza ve sektörümüze karşı saldırılar olarak değerlendirmekteyiz. Başta yukarıda belirttiğimiz hususlar öncelikli olmak üzere hukuki alanda davalar açarak ve diğer demokratik haklarımızı kullanarak mücadele edeceğimizi bildiririz.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

10 Kasım 2017, Ankara

Okunma Sayısı: 593