ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI KONUK DEFTERİ ENGLISH MADENBİS ÜYE GİRİŞİ TMMOB

20 NİSAN 2018, CUMA
 

e-KÜTÜPHANE
ADANA ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE ZONGULDAK ŞUBE BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ İL TEMSİLCİLİKLERİ GENÇ MADENCİ
Mobil Uygulaması
 

» SOMA FACİASININ 3. YIL DÖNÜMÜNDE "SOMA` YI UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ!" ŞİARIYLA ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDA ANMA ETKİNLİKLERİ DÜZENLENMİŞTİR.

BASIN AÇIKLAMASI

Yayına Giriş Tarihi: 13.05.2017
Güncellenme Zamanı: 15.05.2017 11:37:35
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ

 

Güncellenme Zamanı: 13.05.2017 16:51:32

13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan Soma Maden Faciasının 3. yılında aralarında 5 maden mühendisi meslektaşımızın da bulunduğu hayatını kaybeden 301 maden emekçisini anmak, yaşanan facialara dikkat çekmek için, 13 Mayıs 2017 tarihinde saat 14.00` te Soma Madenci Heykeli önünde TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel tarafından okunan basın açıklaması.

 

 

SOMA‘ YI UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ !

SOMA İÇİN ADALET İSTİYORUZ. 

Saygıdeğer Basın Emekçileri,

Sevgili Meslektaşlarım,

Değerli Soma Halkı,

Bugün 13 Mayıs 2017, bundan üç yıl önce 13 Mayıs 2014 tarihinde saat 15:30 sıralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Eynez Kömür Ocağında çıkan yangın sonucu aralarında 5 maden mühendisi meslektaşımızın da bulunduğu 301 maden emekçisi yaşamını kaybetmiştir. Ölümlerinin üçüncü yıl dönümünde 301 canımızın acısı hala yüreğimizde.

Başta Soma faciası olmak üzere, Şirvan, Ermenek, Karadon, Elbistan,  Kemalpaşa, Dursunbeyli, Gediz, Armutcuk, Kozlu ve adını sayamadığımız diğer tüm facialarda yaşamını kaybeden meslektaşlarımızı ve maden emekçilerini bir kez daha saygıyla anıyor ve başta yakınları olmak üzere tüm camiamıza bir kez daha başsağlığı diliyoruz.

Maden Mühendisleri Odası olarak facianın yaşandığı ilk gün buradaydık. Halkımıza, maden emekçilerine, meslektaşlarımıza ve ailelerine "Soma`yı unutmayacağız, unutturmayacağız" dedik ve söz verdik. Önce ki iki yılda olduğu gibi bu yılda ülkemizin dört bir yanından Adana`dan, Diyarbakır`dan, İstanbul`dan, İzmir`den, Zonguldak`tan ve Ankara`dan sözümüzü tutmaya geldik.

Facianın yaşandığı gün siyasi otorite facianın nedenini "trafo patlaması" olarak göstermiş, savcılık ise "tutuklama yapmıyoruz çünkü sorumlular öldü" diyerek faciada yaşamını kaybeden meslektaşlarımızı yargılama başlamadan suçlu ilan etmişti. Ancak TMMOB Maden Mühendisleri Odası bu oyunu bozmuştur. Odamız olayın meydana gelmesi ile birlikte olaya müdahil olmuş, mesleki demokratik kitle örgütü olmanın vermiş olduğu sorumluluk ile gerçeklerin üzerinin örtülmesi engellenmiş ve örgütümüz tarafından yapılan çalışmalar, hazırlanan raporlar ile kamuoyu aydınlatılmıştır.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan raporda da belirtildiği ve toplumun tüm kesimlerinden de kabul gördüğü üzere kazanın asli ve sistemsel nedenleri neo liberal politikalar sonucu yaşama geçirilen taşeronlaştırma, üretim zorlaması, mevzuattan kaynaklanan esnekleşme ve kuralsızlaşma ile denetimsizleştirmedir.

Facianın gerçek sorumluları iş güvencesinden, mesleki bağımsızlıktan yoksun,  işi ile aşı arasında sıkışmış olan ölen ya da ölemeyen maden mühendisleri değil bu ocaklara taşeronu, rödevansçıyı sokanlardır.

Gerçek sorumlular yaptıkları yasalarla esnek ve kuralsız çalışma ile üretimi zorlayanlar, denetimi etkisizleştirenlerdir.

Gerçek sorumlular maden mühendisliği bilim ve tekniğini hiçe sayarak ülkemizde 18. yüzyıl madenciliğinin yapılmasına izin verenlerdir.

Gerçek sorumlular insan yaşamını hiçe sayan ve bu işin fıtratında vardır diyen anlayıştır.

Soma faciasından sonra siyasi iktidar tarafından benzeri faciaların yaşanmaması için vaatlerde bulunulmuştu. Ancak üç yıl geçmiş olmasına rağmen maden mühendisliği bilim ve tekniğine uygun gerekli ve yeterli önlemlerin alınmaması nedeniyle başta Ermenek ve Şirvan faciaları olmak üzere ölümler yaşanmaya devam etmiştir.

Maden Kanunu` nda yapılan değişiklikle madenciliğin gelişimi için gerekli olan politikaları belirlemek ve ölümleri sonlandırmak için gerekli önlemleri almakla görevli olan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Maden İşleri Genel Müdürlüğü bu görevi yapmak bir yana işçi sağlığı ve iş güvenliğindeki sorumluluğunu kaldırılmıştır.

Faciadan sonra alınması gerekli önlem olarak ileri sürdükleri ATEX, yaşam hattı ve yeraltı takip sistemleri ertelenerek yürürlükleri durdurulmuştur.  Ancak Odamız tarafından açılan dava sonucunda bu hata düzeltilmiştir.

Elektrik piyasası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören Torba kanunla madencilik bilim ve tekniğine aykırı hususlar gerekçe olarak gösterilerek madenlerin bir plan çerçevesi içerisinde projelendirilmesini öngören Havza Madenciliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Soma Faciasının nedenleri içerisinde bulunan dayıbaşı uygulaması çalışma yaşamını köleleştiren kiralık işçilik özel istihdam büroları kanunu ile yasal çerçeveye kavuşturulmuştur.

ATEX, kiralık işçilik, özelleştirme, rödevans ve ruhsatları bölünmesi gibi yasal düzenlemeler iş kazalarını önlemeyecek olup facialara neden olacaktır.

Ülkemizde kazalar "fıtrat" olarak değerlendirildiği sürece, siyasi iktidar ve sermaye tarafından maden mühendisliği bilim ve tekniğine uygun gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmadıkça, güvencesiz çalışma koşulları devam ettiği sürece, emekten ve insandan yana politikalar yaşama geçirilmediği sürece ölümler yaşanmaya devam edecektir.

Siyasi iktidarın, madenlerde ölümlerin yaşanmaması için, bilimin ve tekniğin sesi ve temsilcisi olan yaşamın her alanında mücadele eden, mesleğinin ve meslektaşının sorunlarından ayırmayan odalarımızın sesine kulak vermesi gerekmektedir.

Soma Davasına müdahillik talebimiz mahkeme tarafından kabul edilmemiş olsa da davanın ilk günü olan 13 Nisan 2015 de TMMOB Maden Mühendisleri Odası Genel Merkezi ve Şubeleri ile birlikte sözümüzü tutmak üzere Akhisar Adliyesi`nde idik. Son celsenin görüldüğü 18 Nisan 2017 tarihinde de Akhisar`da idik ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Davanın bilime ve hukuka uygun olarak yürütülmesi için ADALET için davanın takipçisi olacağımızı kamuoyu ile bir kez daha paylaşıyoruz.

SOMA`YI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ!...

SOMA İÇİN ADALET İSTİYORUZ!...

HERKES İÇİN, HERYERDE, HER ZAMAN ADALET İSTİYORUZ.

Saygılarımızla;

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

13 Mayıs 2016, Soma

 

 

 

Ankara` da Olgunlar Sokak`ta Madenci Anıtı önünde  Soma Katliamı`nın üçüncü yıldönümünde DİSK-KESK-TMMOB-ATO ve ASMMMO olarak basın açıklaması yapıldı. 

 

 

 

İstanbul Tünel meydanında TMMOB, DİSK, KESK ve TTB öncülüğünde bir araya gelen emek ve meslek örgütleri 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma Katliamında hayatını kaybeden 301 madenci için basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklama Odamız adına İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Makar tarafından yapıldı. Basın açıklamasının ardından toplu olarak İstanbul Şubemiz tarafından 6 Mayıs` ta açılan Soma Fotoğraf ve Resim sergisine geçildi.

 

Bursa` da gerçekleştirilen anma törenine Odamız İl Temsilciliği, diğer emek ve meslek örgütleri katılım gösterdi.

 

Diyarbakır` da, TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu (İKK) tarafından düzenlenen anma töreninde "Soma`yı Unutmayacağız, Unutulmasına Asla İzin Vermeyeceğiz" bilinciyle, "asli sorumluluklarını devrederek bu cinayetlere sebep olanların bağımsız yargıya ve topluma hesap vermeleri için mücadelemizi sürdüreceğiz" denildi.

 

Güncellenme Zamanı: 13.05.2017 15:23:32
ANKARAGüncellenme Zamanı: 13.05.2017 15:23:51
ANKARAGüncellenme Zamanı: 13.05.2017 15:24:38
ADANAGüncellenme Zamanı: 13.05.2017 23:28:35
ADANAGüncellenme Zamanı: 13.05.2017 23:29:21
Güncellenme Zamanı: 13.05.2017 23:37:30
Güncellenme Zamanı: 13.05.2017 23:38:47
Güncellenme Zamanı: 13.05.2017 23:39:29
Güncellenme Zamanı: 13.05.2017 23:40:10
Güncellenme Zamanı: 13.05.2017 23:40:52
Güncellenme Zamanı: 13.05.2017 23:41:26
Güncellenme Zamanı: 13.05.2017 23:42:01
Güncellenme Zamanı: 13.05.2017 23:42:35
Güncellenme Zamanı: 13.05.2017 23:43:26
 

(198 KB) (13.05.2017 23:23:15)

(151 KB) (13.05.2017 23:31:34)

(200 KB) (13.05.2017 23:34:00)

(254 KB) (14.05.2017 00:01:09)

(112 KB) (15.05.2017 11:30:08)

(51 KB) (15.05.2017 11:36:02)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 165

Tüm Basın Açıklamaları

SAYFA ÜSTÜ
ANA SAYFA BU SAYFAYI ÖNER BU SAYFAYI YAZDIR
   

Şubeler:
»ADANA ŞUBE »DİYARBAKIR ŞUBE »İSTANBUL ŞUBE »İZMİR ŞUBE »ZONGULDAK ŞUBE
 
Bölge Temsilciği:
»SİVAS BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ 
 
İl Temsilcilikleri:
»ADANA-ALADAĞ »ADANA-KOZAN »ADANA-POZANTI »ADIYAMAN »AFYONKARAHİSAR »AĞRI »AMASYA »ANTALYA »ARTVİN »AYDIN »BALIKESİR »BALIKESİR-DURSUNBEY »BARTIN »BARTIN-AMASRA »BATMAN »BİLECİK »BOLU »BURDUR »BURDUR-BUCAK »BURDUR-YEŞİLOVA »BURSA »ÇANAKKALE »ÇANAKKALE-ÇAN »ÇORUM »DENİZLİ »DÜZCE »EDİRNE »EDİRNE-KEŞAN »EDİRNE-UZUNKÖRÜ »ELAZIĞ »ERZİNCAN »ERZURUM »ESKİŞEHİR »GAZİANTEP »GİRESUN »GÜMÜŞHANE »HAKKARİ »HATAY »HATAY-İSKENDERUN »ISPARTA »KAHRAMANMARAŞ »KAHRAMANMARAŞ-ELBİSTAN »KARABÜK »KARAMAN »KASTAMONU »KAYSERİ »KIRIKKALE »KIRKLARELİ »KOCAELİ »KONYA »KONYA-ILGIN »KONYA-SEYDİŞEHİR »KÜTAHYA »KÜTAHYA-GEDİZ »KÜTAHYA-TAVŞANLI »MALATYA »MANİSA »MARDİN »MERSİN »MUĞLA »ORDU »OSMANİYE »RİZE »SAKARYA »SAMSUN »SİİRT »SİVAS-DİVRİĞİ »ŞANLIURFA »ŞIRNAK »TEKİRDAĞ »TRABZON »TUNCELİ »UŞAK »VAN »ZONGULDAK-KDZ.EREĞLİ  

   

COPYRIGHT © 2006-2018 TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

Selanik Caddesi No:19/4 KIZILAY / ANKARA
TEL: (+90) 312 425 10 80   FAKS:(+90) 312 417 52 90
Sürekli Eğitim Merkezi FAKS: (+90) 312 419 76 80

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.