TMMOB Maden Mühendisleri Odası

21 HAZİRAN ZONGULDAK’IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU VE UZUN MEHMET’İ ANMA GÜNÜ

HABER
Güncellenme Zamanı: 27.06.2016 13:37:59
ZONGULDAK
Yayına Giriş: 21.06.2016 Son Güncelleme: 27.06.2016 13:38:44

 

21 HAZİRAN ZONGULDAK`IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU VE

UZUN MEHMET`İ ANMA GÜNÜ

Değerli konuklar;

Zonguldak`ın düşman işgalinden kurtuluşu ve Uzun Mehmet`ianma gününe hoş geldiniz. Bizlerin şu an burada var olmasını sağlayan Uzunmehmet`i, Kurtuluş Savaşının meşalesini ateşleyen Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve kömür madenlerinde can veren Maden Şehitlerini saygıyla anıyorum.

Uzun Mehmet`in 1929`da kömürü bulmasıyla başlayan macerası, ülkemiz sanayi tarihinin de akışını değiştirmiş, yüz elli yılı aşkın süredir maden işçilerinin alın terleriyle üretilen taşkömürü, demir çeliğin de bölgemizde üretilmesine aracı olmuştur.

Sanayinin girdisi olan taşkömürünün çok zor koşullar altındaki üretimi; havzamızda ağır sanayi yatırımlarının başlamasına yol açmış, Karabük Demir Çelik Fabrikası ve ardından Ereğli Demir Çelik Fabrikasıyla ülkemiz kalkınmasında öncü rol oynamış ve oynamaya devam edecektir. Milyonlarca yıldır şehrimizin derinliklerinde gizlenen taşkömürü rezervleri; şehrimize ısı, enerji ve hayat sağlamaya devam ederken, bölgemizde enerji santrallerinin de kurulmasıyla yeni bir oluşuma yelken açmıştır.

Hal böyleyken; bir ülkenin tamamı veya belirli bir bölgesi için belirlenen kalkınma hedefleri çerçevesinde ekonomik, sosyal ve kültürel değişimleri yukarılara çıkarma amacıyla hazırlanan kalkınma planlarında/üst politika belgelerinde Zonguldak Havzası`ndaki kömürlere ilişkin somut bir gelecek öngörüsü bulunmamaktadır. Örneğin, onuncu Kalkınma Planı`nda ve Orta Vadeli Program`da yerli linyit kaynaklarına ilişkin somut hedefler konulurken, yerli taşkömürlerine yer verilmemektedir.

Dolayısıyla Zonguldak Havzası`ndaki kömür üretimlerinin önümüzdeki yıllarda hızla gerilemesi muhtemel görünmektedir. Üretimdeki bu gerileme; havza kömür madenciliğinde çalışmakta olan binlerce kişinin doğrudan ve havzanın ekonomisini ise dolaylı olarak olumsuz etkileyecektir. Bunların sonucunda ise çeşitli sosyal sorunların ortaya çıkması kaçınılmazdır.

Bugüne kadar madencilik sektöründe özelleştirme çalışmalarından olumlu bir sonuç alınamamış, sektör giderek küçülmüş, buna karşın iş kazaları artmıştır. Taşkömürü ithalatına yıllık 4 milyar dolardan fazla kaynak ayrılmaktadır. Yerli üretimin öneminin kavranmaması nedeniyle TTK`da üretime yönelik istihdamın önü açılmamaktadır.

Bu politikadan/politikasızlıktan vazgeçilmeli yerli üretimin önündeki engeller kaldırılmalıdır. TTK`ya yeni yatırımlar yapılarak işçi açıkları giderilmeli, bölgemiz eski günlerine geri dönmelidir.

13 Mayıs 2014`de Soma`da meydana gelen ve 301 maden emekçisinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan faciadan sonra geleceği öngörmeden yapılan yasal düzenleme hem Zonguldak hem de ülke genelinde faaliyet gösteren firmaları zorda bırakmış, olan yine, büyük ölçüde, buralarda çalışan işçilere olmuştur. Firmalar; çift asgari ücret, çalışma saati, hafta sonu tatili gibi işçi lehine, göz boyama kabilinden, yapılan iyileştirmeler nedeniyle maliyet artışlarını gerekçe göstererek ya işyerlerini kapatmışlar veya faaliyetlerini daraltmışlardır. Madencilik Firmalarının iflas etmeleriyle oluşan yeni durumlar karşısında işsiz kalan gençlerimiz kaçak ocaklarda çalışmaya itilmiş, iş güvenliğinden yoksun ve sigortasız bir şekilde yapılan bu çalışmalar "sosyal devlete!"olan güvenin de sarsılmasına neden olmuştur/olmaktadır.

Dolayısıyla Uzunmehmet`in ateşlediği kömür meşalesi sönmek üzeredir. 21 Haziran 2016 gününün Zonguldak ve çevresinde yaşayan halkımızın güvenli gelecek umudunun bir başlangıcı olması dileğiyle kömür meşalesinin yükselmesini umuyor hepinize saygılar sunuyorum.

21 Haziran 2016

Erdoğan KAYMAKÇI

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Zonguldak Şube Başkanı 

Okunma Sayısı: 96