ANA SAYFA BİZE ULAŞIN TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

10 AĞUSTOS 2020, PAZARTESİ
 

MÜHENDİS YEMİNİ MADENCİ MARŞI

»VI. ÖĞRENCİ KURULTAYI KİTABI

GENÇ MADENCİ KİTAPLAR
Güncellenme Zamanı: 06.02.2020 12:05:50
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 12.03.2019 Son Güncelleme: 06.02.2020 12:24:55

Ülkemizde her geçen gün artan baskı ve neticesinde oluşan anti demokratik ortam içerisinde ortaya çıkan belirsizlikler üniversiteleri ve tüm eğitimi olumsuz anlamda etkilemiştir. AKP iktidarına yakın yetkililerinde beyan ettiği gibi sap ile samanın birbirine karıştırılması, üniversitelerdeki barış ve özgürlük talebinde bulunan öğretim üyelerinin görevlerinden uzaklaştırmalarına neden olmuş, oluşan korku ve baskı ortamının neticesinde öğretim üyelerinin, öğrencilerin sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri gibi yapılarla ilişkiye geçmelerinde sorunlara sebebiyet vermiştir. Her darbe ve baskı döneminde olduğu gibi bu dönemde de Maden Mühendisleri Odası, antidemokratik uygulamalara ve baskılara karşı, üniversitelerde ve alanlarda daha fazla yer almayı, öğrenciler ve üyeler ile bir araya gelmeyi kendine görev edinmiş ve bu doğrultuda çalışmalarını aralıksız sürdürmüştür. Maden Mühendisleri Odası 46.Dönem faaliyetleri kapsamında, üniversitelerde daha fazla yer almak ve Maden Mühendisleri Odası’nın özgürlük, demokratikleşme ve mesleki konulardaki taleplerini daha yüksek sesle dile getirebilmek amacıyla öğrenci üyelerimizden oluşan örgütlenmemiz Genç Madenci’ ye her alanda destek vermiştir ve mücadelelerinde daima yanlarında olmuştur. Genç Madenci, Ankara merkezli olarak birçok teknik ve sosyal söyleşi, teknik gezi, haftalık toplantılar ile çalışmalarını sürdürmüş olup yerelde de Şubeler vasıtasıyla faaliyetler düzenlemiştir. Bu faaliyetler kapsamında Maden Mühendisleri Odası, Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerde bulunan Genç Madencileri bir araya getirmek ve eksik, üzerinde durulması gereken konulara daha farklı açılardan bakmak, incelemek amacıyla 6.Öğrenci Kurultayı’nı 9-10 Mart 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirmiştir. 

Göreli olarak daha demokratik olan 1960 Anayasasını yaratan konjonktürün sağladığı daha geniş özgürlük alanının neticesinde, Türkiye’de özerk üniversitelerin ve Tam Bağımsız Türkiye mücadelesinin öncüsü olan 68 Kuşağı filizlenmiştir. 68 Kuşağı ile kıvılcımlanan özgürlükçü, ilerici ve örgütlü gençlik hareketi, önce 12 Mart 1971 sonra 12 Eylül 1980 darbesi olmak üzere darbeler, darbe girişimleri, sivil faşist şiddet ortamında tırpanlanmış ve içine kapanık, bireyselci bir hal aldırılmaya zorlanmıştır. Geçmişte olduğu gibi bugün de Maden Mühendisleri Odası, darbelerin, belirsizliklerin, antidemokratik uygulamaların, korku ve baskıların karşısında üniversitelerde daha fazla yer alma ihtiyacı duymuş ve demokratik, aydın ve ilerici taleplerin yanında mücadeleyi, geçmişten gelen örgütsel ilkeleri doğrultusunda, görev bilmiştir. Darbeler ve baskılar neticesinde özgürlük, eşitlik isteyen ülkenin sivil toplumu tırpanlanırken yerine tarikatların, cemaatlerin ve sivil faşist çetelerin kadrolaşma ve özel yurtlar vasıtasıyla üniversitelerde örgütlendirilmesi sağlanmış ve bu yapılar aracılığıyla biatçı bir toplum dizayn edilmek istenmiştir.12 Eylül askeri cuntasının gerçekleştirdiği gerici ve faşist darbenin ardından siyasal iktidarlar tarafından desteklenerek gerici zihniyete, tarikatlara ve cemaatlere teslim edilmek istenen üniversitelerde Genç Madenciler, pırıl pırıl parlayan düşünceleri, aydınlıkçı ve özgürlükçü talepleri ile laik, bilimsel eğitim ve üniversite mücadelelerini daima sürdürmüşlerdir. 
    
Üniversiteleri, 12 Eylül faşizmi ile kurulan YÖK vasıtasıyla gün ve gün daha da geriye götürmek isteyen, 
Üniversiteleri ticarethane gibi görerek bilimsellikten ziyade kar amacı güden, 
Üniversitelerde, tarikatları ve cemaatleri kadrolaşma vasıtasıyla kuvvetlendiren ve cesaretlendiren, 
Üniversitelerde özgürlükten ve özerklikten ziyade baskıları ve biatı egemen kılmak isteyen zihniyete karşı; 

Maden Mühendisleri Odası öğrenci örgütlüğü Genç Madenci bilimsel, çağdaş ve özerk üniversite mücadelesini her alanda sürdürmektedir ve Odamızın kurulduğu günden itibaren savunduğu ilkeler ve politikalar çerçevesinde sürdürmeye de devam edecektir.
 
Öncelikle bu kitabın düzenlenmesinde ve basım aşamasında çalışmalarda bulunan öğrenci arkadaşlarımız Elvan Aydıncak, Ezgican Takar, Fatma Arpa, Umut Özdemir, Cemre Taç, Ebru Yeşilkaya, Kaan Taha Karakülah ve Abdülkadir Kısakol ile VI.Öğrenci Kurultayı’nın düzenlenmesinde büyük emeği geçen Genç Madenci Çalışmalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Veyis Sır ve çalışmalarımızda desteklerini daima hissettiren Maden Mühendisleri Odası 46.Dönem Yönetim Kurulu ile Odamızın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ayhan Yüksel’e teşekkürü bir borç biliriz. 

YAŞASIN BİLİMSEL VE ÖZERK ÜNİVERSİTE MÜCADELESİ
YAŞASIN MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI 
YAŞASIN ÖZERK, ÇAĞDAŞ VE BİLİMSEL ÜNİVERSİTE MÜCADELESİNİN ÖNCÜSÜ GENÇ MADENCİLER!!!

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

12 Mart 2019, Ankara

Dosyalar

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir. Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 18
SAYFA ÜSTÜ
ANA SAYFA

COPYRIGHT © 2006-2020 TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

BU SAYFAYI ÖNER BU SAYFAYI YAZDIR

Selanik Caddesi No:19/4 KIZILAY / ANKARA
TEL: (+90) 312 425 10 80   FAKS:(+90) 312 417 52 90

Key İnternet Hizmetleri