TMMOB Maden Mühendisleri Odası

1. MEZOPOTAMYA MADEN KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SEMPOZYUMU

08.10.2015 - 09.10.2015 (DİYARBAKIR)

Genel Bilgiler

 İsmini aldığı Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan ve bu nehirlerle beslenip karşılığını verimli topraklar olarak veren Mezopotamya bölgesi bilindiği üzere Sümerler, Akadlar, Babilliler, Asurlular ve Aramiler gibi dünyanın en tanınmış ve köklü medeniyetlerinden birçoğuna ev sahipliği yapmış, bu medeniyetlerce de kültürel anlamda beslenmiştir. Verimli toprakları ve uygun iklim şartları nedeniyle çok eski zamanlardan beri yoğun göçe sahne olmuş Mezopotamya, birçok farklı kültür ve halkın karıştığı bir bölge olmuştur. Bilinen ilk okuryazar topluluklara ev sahipliği yapmış bölgede madencilik de ilk kez gelişen dallar arasındadır. Mezopotamya`da madencilik doğal obsidyenlerle başlamış, bakır, demir ve tunçla devam ederek günümüze kadar gelişmiştir. Mezopotamya`daki uygarlıklar, ilk olarak doğal obsidyenlerden kesici aletler yapmışlar. Daha sonra da, soğuk bakırdan, delici aletler yapmaya başlamış ve diğer madenleri de insanlığın gelişimi seyrince işleyip kullanmışlardır. Ayrıca günümüzün en değerli kaynaklarından olan petrol ve doğalgaz yataklarına da ev sahipliği yapmaktadır.

Şimdi ise Mezopotamya`nın kadim şehri Diyarbakır kapılarını size açmaktan mutluluk duyuyor. 8-9 Ekim 2015`te TMMOB Maden Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan ve bölgede yapılan madencilik faaliyetlerini inceleyip değerlendirmeyi amaçlayan, çok dilli akademik bir çalışma olarak vücut bulacak Mezopotamya Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi Sempozyumu`nda sizleri de akademik çalışmalarınızla aramızda görmekten gurur duyarız.