TMMOB Maden Mühendisleri Odası

-Madencilikte Ulusal - Uluslararası Çevre Standartları, Mevzuatı ve Denetim
-Madencilik Faaliyetlerinin Sosyal Boyutu
-Madencilikte Sürdürülebilirlik Kavramı
-Madencilikte Çevreye Duyarlı Teknolojiler
-Çevresel Etkilerin İzlenmesi ve Kontrolü
-Çevresel Risk Değerlendirme Çalışmaları
-Madencilik Faaliyeti Kaynaklı İklim Değişikliği, Hava Kalitesi Kirliliği ve Denetimi
-Madencilik Faaliyeti Kaynaklı Yeraltı ve Yüzey Suları Kirliliği ve Önlemler
-Çevresel Açıdan Kalker ve Mermer Ocakları İşletmeciliği
-Madenlerde Atık Yönetimi
-Atık/artık Malzemeler için Potansiyel Kullanım Alanları
-Madencilik Faaliyetleri Sonrasında Sahaların Doğaya Yeniden Kazandırılması
-Madencilikte Çevresel Bakımdan Örnek Uygulamalar
-Çevre Eğitimi
-Atık Tesislerin Kontrolü, Ekonomisi ve Otomasyonu