TMMOB Maden Mühendisleri Odası

• Sempozyumun resmi dili Türkçe‘dir (*).

• Bildiriler için telif ücreti ödenmez.

• Kitapta yer alacak bildirilerin yazarlarından katılım ücreti alınmaz. Ancak ortak çalışmalarda bu ayrıcalık yalnız bildiri sunan kişiye sağlanır.

• Bildirilerin seçimi bilimsel kurul tarafından yapılacak olup sunulacak bildirilerin sorumluluğu bildiri sahibine aittir.

 (*) Yabancı dilde  katılım  olduğu taktirde, tebliğ sahibi tarafından türkçeleştirilerek sempozyum  kitabında yer alacak, sunum esnasında da tercüman desteğiyle sunum  sağlanacaktır.

Bildiri Sunacaklar İçin Önemli Not

Bildiri ile katılmak isteyenlerin en son 26 Ekim 2012 tarihine kadar konu başlığı ve çalışmayı kısaca ifade eden özeti sempozyum yürütme kuruluna iletmeleri gerekmektedir.

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI VE YAZIM ŞABLONU EKTEDİR.

Dosyalar