TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Sempozyumun dili Türkçe‘dir.

Bildiriler için telif ücreti ödenmez.

Sempozyum kitapçığında yer alan bir bildiri başka bir yerde tekrar yayınlanamaz.

Bildirilerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Kitapta yer alacak bildirilerin yazarlarından katılım ücreti alınmaz. Ancak ortak çalışmalarda bu ayrıcalık sadece bildiriyi sunan yazara sağlanır.

Sunulabilecek bildirilerin seçimi; uzman kişilerden oluşturulacak kurullarca, bildirinin içeriğine ve yazım koşullarına uygunluğuna göre yapılacak olup, bildiriler sözlü veya poster şeklinde sunum olacaktır.

Bildiri yazarı tarafından sunulur. Sözlü veya poster olarak sunulan bildirilerin tam metni sempozyum kitapçığında basılır.