TMMOB Maden Mühendisleri Odası

•·  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı

•·  İş Güvenliği Hukukunda Asıl İşveren-Alt İşveren  Yükümlülükleri

•·  Alt İşveren Uygulamalarının İş Kazaları Üzerindeki  Etkileri

•·  İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Doğan Cezai  ve Hukuki Sorumluluklar

•·  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Risk Yönetimi

•·  Risk, Belirsizlik ve Duyarlılık Analizleri

•·  Kişisel Koruyucu Donanımlar

•·  Acil Durum Planlama

•·  İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Ekonomik Analizleri

•·  İş Güvenliği Eğitimi

•·  Arama-Kurtarma

•·  Patlayıcı Madde Kullanımında İş Güvenliği

•·  Tahkimat, Havalandırma ve Nakliyat İşlerinde Güvenlik

•·  Yeraltı ve Açık İşletmelerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

•·  Cevher Hazırlama Tesislerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

•·  Maden İşletmeleri ve Yardımcı Tesislerinde Yangın ve  Korunma Teknikleri

•·  İş Ekipmanlarının Kullanımında Güvenlik İlkyardım ve Tahlisiye

•·  Gaz ve Toz Patlamaları

•·  Maden İşletmeleri İşyeri Organizasyonu ve OHSAS  18001 Uygulamaları

•·  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Yeni Teknolojiler

•·  Maden İşletmelerinde Ergonomi

•·  6331 Sayılı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu ve  Uygulamaları

•·  Diğer Konular