TMMOB Maden Mühendisleri Odası

2  Eylül 2013 : Özetlerin Gönderilmesi

16 Eylül 2013:  Özetlerin Kabul veya Ret Sonucunun Yazara Bildirilmesi

2 Ekim 2013: Bildiri Tam Metninin Kongre Sekreterliğine Ulaştırılması

1 Kasım 2013: Bildirilerin Kabul Edilip Edilmediğinin İlgili Yazara Bildirilmesi

21-22 Kasım 2013:  Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu ‘2013

Not: Bu tarihler planlanılan tarihler olup, tarihlerde çeşitli değişiklilikler olabilir.