TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Bilim, teknoloji ve sanayi alanlarında baş döndüren bir hızla gelişmeler yaşanmakta ve bu gelişmeler, sağlık ve güvenlik açısından pek çok sorunu beraberinde getirmektedir. Tartışmasız, tüm çalışanları ilgilendiren bu "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği" sorunları ile mücadele, doğası gereği içerdiği riskler nedeniyle bilgi, deneyim ve uzmanlık gerektiren çok ağır ve tehlikeli sektörlerin başında gelen madencilik sektörü için öncelikli konulardandır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin temel felsefesi, tehlikelerin önlenmesinin yanında, risklerin öngörülmesi, değerlendirilmesi ve bu risklerin tamamen ortadan kaldırılması ya da kabul edilebilir seviyelere indirilebilmesidir. Bu bağlamda, "Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu"nun dördüncüsü, 21-22 Kasım 2013 tarihleri arasında, Adana‘da düzenlenecektir. Sempozyumun ana hedefi, farklı kulvarlardaki bilim insanlarını ve sektör temsilcilerini "Maden İşletmelerinde, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği" konusunda bir araya getirerek son yıllardaki bilimsel araştırma ve teknolojik gelişmeleri paylaşmak, tartışma ortamı sağlamak ve konuya ilişkin bir kaynak sağlamaktır.