TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Sempozyumda yer alması düşünülen konular ana başlıklar altında aşağıda verilmektedir. Belirtilen başlıkların dışında kalan çalışmalar, Bilimsel Kurulun değerlendirmesine bağlı olarak Sempozyum`da yer alabilir.

- Endüstriyel hammadde madenciliği ve yasal mevzuatlar
- Endüstriyel hammadde madenciliğinde planlama ve üretim teknikleri
- Endüstriyel hammadde madenciliğinde cevher hazırlama ve cevher zenginleştirme uygulamaları
- Yapı hammaddeleri ve teknolojisi (agrega, çimento, doğaltaş, tuğla-kiremit vb.)
- Cam ve seramik hammaddeleri
- Kâğıt, plastik ve boya sanayi hammaddeleri
- Kimya ve kozmetik sanayi hammaddeleri
- Geri dönüşüm teknolojileri ve uygulamaları
- Bor ve bor üretim teknolojileri
- Refrakter sanayi hammaddeleri
- Cevher hazırlama ve zenginleştirmede yenilikler ve yeni cihazlar
- Üretim planlama modelleri ve tesis tasarım simülasyonları
- Sektördeki üretim faaliyetlerinin çevresel etkileri ve değerlendirilmesi
- Sektörde işçi sağlığı, iş güvenliği ve meslek hastalıkları
- Küresel ekonominin getirdiği sektörel zorluk ve fırsatlar
- Endüstriyel hammadde sektörü pazarlama stratejileri, sektöre finansal bakış