TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Sergi Koşulları ve Yükümlülükler

1. Sergi, Maden Mühendisleri Odası‘nın sorumluluğunda düzenlenecektir.

2. Sergi alanının hazırlanması, genel temizliği ve güvenliği, stand tanıtım yazılarının hazırlanması, Maden Mühendisleri Odası‘ nın sorumluluğundadır

3. Sergi Kayıt ve Ödeme Formunu doldurup, imzalayan katılımcılar (firma, kurum veya kuruluşlar) sergi koşullarını kabul eder ve yükümlülüklerini yerine getirirler

4. Sergi alanı ücreti 250 TL/m2 dir.

5. Katılımcılar, malzemelerini getirmedikleri takdirde ayrılan yerleri boş bırakılarak sergiye katılmış kabul edilirler

6. Firma stand görevlileri sempozyum süresince her türlü etkinlikten yararlanacak olup, katılım ücreti 350,- TL. dir.

7. Maden Mühendisleri Odası, sergiye katılmak isteyen bir katılımcıyı kabul etmek veya etmemek yetkisine sahiptir. Başvurusu kabul edilmeyen katılımcılar tarafından yapılan ödemeler tam olarak geri ödenir

8. Maden Mühendisleri Odası, her stand için iki adet sandalye, bir masa, bir çöp kovası ve bir adet priz sağlayacaktır. Katılımcılar, kendi stand alanı içindeki düzenlemelerden sorumlu olacaklardır. Katılımcıların talep edecekleri diğer hizmet ve ekipmanlar ücreti karşılığında sağlanacaktır

9. Sergiye katılımın iptal edilmesi gerektiğinde, sergi ücretinden %10 düşülerek kalan miktar geri ödenir. Bunun için iptal başvurusunun 28 Ekim 2013 tarihine kadar yazılı olarak Sempozyum sekreterliğine yapılması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak iptal başvurularında hiçbir geri ödeme yapılmaz

10. Sergi, 07 Kasım 2013 Perşembe günü saat 10:00‘ da açılacak ve 08 Kasım 2013 Cuma günü saat 17:00‘ de kapanacaktır

11. Katılımcılar, açılış saatinden 24 saat önce sergi malzemelerini getirip, stand hazırlığını 15 saat önceden tamamlamak zorundadır. Stand‘ da en az bir temsilcinin bulunması gereklidir

12. Katılımcıların kongre süresince sergilerini açık tutmaları gerekir. Sergilenen malzemelerin en geç 08 Kasım 2013 Cuma günü saat 20.00‘ den önce sergi alanından kaldırılmış olması gerekir

13. Sergilenen malzemelerin sigortalanması katılımcıya aittir

14. Katılımcılar, sergiye katılım haklarını üçüncü kişilere devredemezler

15. Bu anlaşmanın şartları, sergi katılım ücretinin ödenmesi, Sergi Kayıt ve Ödeme Formunun doldurulması ve sempozyum sekreterliğine gönderilmesi durumunda geçerli olur.

 

Dosyalar

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir. Acrobat® Reader® yüklemek için