TMMOB Maden Mühendisleri Odası

*Delme Teknolojisi ve Gelişmeler ,

*Mevzuat ve İş Güvenliği Sorunları ,

*Bilim, Teknoloji ve Eğitim,

*Bilgisayar Uygulamaları ve Modelleme ,

*Patlayıcı Maddeler ve Ateşleme Gereçleri ,

*Yerüstü, Yeraltı ve Özel Patlatma Uygulamaları ,

*Delme Patlatmada Verimlilik ve Ekonomi ,

*Patlatma Kaynaklı Çevresel Etkiler,

*Alternatif Kazı ve Kaya Parçalama Yöntemleri,