TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından düzenlenecek olan VII. Delme - Patlatma Sempozyumu‘ nun amacı, madencilik ve inşaat sektörlerinde yaygın uygulaması bulunan delme ve patlatma konusunun tüm yönleriyle ayrıntılı olarak uygulayıcıları ve uzmanları tarafından tartışılmasıdır.

Bu sempozyum; bilgi birikimini artırmayı, yeni yaklaşım ve teknolojileri tanıtmayı ve tartışmalarla çözüm önerileri getirmeyi hedeflemektedir.