TMMOB Maden Mühendisleri Odası

BASIN AÇIKLAMALARI

 
Toplam 479 adet.
 

Madencilik Sektörü Batma Noktasında

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun.

Birileri Kendini Bu Ülkenin Sahibi mi Sanıyor ?

Maden Mühendisleri ve İşsizlik

Altın Politikaları Sempozyumu ile ilgili Açıklama

20-21 Şubat 2009 tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan Sempozyum konusunda bazı çevrelerce çıkarılan haberlerle ilgili olarak açıklama yapma gereği doğmuştur.

Bugün "24 Ocak"

16 yıl önce bugün araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu yaşamını yitirmiştir.

Enerji verimliliği zamlarla değil yatırımla sağlanmalıdır.

2009 Bütçesi Borç Ödeme Bütçesidir ...

Madencilik kuruluşlarına ayrılan payların oldukça düşük oluşu, bu kurumların yeterli çalışma yapamayacaklarının göstergesidir. Ayrıca yaşanan krizin sektöre yansımaları da hesap edilmemiştir.

İnsan Yaşamının Şirket Satış Fiyatına Endekslenmesini Protesto Ediyoruz ...

31 Aralık 2008 tarihinde 7 gencimiz doğalgazdan kaynaklanan karbon monoksit zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirmiştir. Gençlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

İsrail Vuruyor, Dünya Seyrediyor. Gazze Katliamını Kınıyoruz ...

İsrail Devleti kitle katliamlarıyla, sivil insanların öldürülmesiyle ve işkencelerle tüm insani ve hukuki kuralları ve değerleri ayaklar altına almış, ABD ile birleştirdiği çıkarı için Ortadoğu’yu bir kan gölüne çevirmiştir.

BASINA VE KAMUOYUNA: Meslek Odaları Toplumsal Sorumluluklarını Yerine Getirmeye Devam Edecektir

02 Aralık 2008

Basına ve Kamuoyuna: Bor Madenlerimize Darbe

9 Kasım 2008, Ankara

Basına ve Kamuoyuna: Yanlış Politikaların Bedelini Halkımız Ödüyor! Bu Durum Kabul Edilemez…

Dışa bağlı olmanın faturasını halkımız ödemektedir. Bunun en somut örneği 1 Kasım 2008 günü gece yarısı doğalgaza yapılan zamlardır.

BASINA VE KAMUOYUNA:15 gün önce Tunceli'de bir maden mühendisi ile oğlunun PKK tarafından...

PKK Saldırısını nefretle Kınıyoruz ...

3 Ekim 2008'de Hakkâri'nin Şemdinli İlçesi Aktütün Karakolu'na yapılan baskın sonucu, 15 asker yaşamını yitirmiştir. Ölenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

İş Cinayetleri Devam Ediyor ...

Özgün koşulları nedeniyle dünyanın en zor ve son derece ağır çalışma şartlarının olduğu madencilik sektöründe iş kazaları önlenememektedir.

Mühendis - Mimar Örgütlülüğü 100 Yaşında (1908-2008)

Ülkemizdeki ilk Mimar ve Mühendis örgütlenmesi olan Osmanlı Mimar ve Mühendis Cemiyeti 18 Eylül 1908 tarihinde kurulmuştur. Bu yıl ülkemizdeki Mimar ve Mühendis örgütlenmesinin yüzüncü yılını kutlamaktayız.

Bor ve Kömür Madenlerimize Sahip Çıkalım ...

Ülkemizde 1980' li yıllardan bu yana neoliberal politikalar gereği, IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşların programları uygulanmaktadır.

12 Eylül'ü Yaratanlar Yargılansın ...

12 Eylülün, henüz ne kendisiyle ne de sonuçlarıyla hesaplaşılmadı. 12 Eylülün yarattığı yasalar, kurumlar, yol açtığı sonuçlar bugün de geçerliliğini koruyor. Bu "darbe"yle hesaplaşabilmemizin yolu ise emek, demokrasi ve bağımsızlık mücadelesini hayatın her alanında örmekten geçiyor.

1 Eylül Dünya Barış Günü Kutlu Olsun ...

1 Eylül, insanlık tarihinin en acımasız ve en kirli savaşı İkinci Büyük Emperyalist Paylaşım Savaşı'nın başladığı gündür. Ardında 52 milyon ölü, milyonlarca yaralı, sakat ve moloz yığını haline gelmiş kentler ile acı ve gözyaşı bırakan bu emperyalist paylaşım savaşının başladığı gün, Dünya Barış Günü olarak anılmaktadır.

İş Cinayetleri Durdurulsun

Tuzla tersanelerinde yaşanan bu olay sıradan bir iş kazası değildir. Test edilen filikaya kum torbaları yerine işçilerin bindirilerek test yapılması bu olayın bir iş cinayeti olduğunu göstermektedir.

İstanbul' daki Bombalı saldırı ile İlgili Basın Açıklaması ...

İstanbul' daki Bombalı saldırıyı kınıyoruz ...

Hayat Televizyonunun Karartılmasını Kınıyoruz ...

AKP Hükümeti, ifade özgürlüğüne saldırarak, Hayat Televizyonunu karartıp yayınını durdurmuştur.

Sivas' ı Unutturmayacağız ...

02 Temmuz 1993

15-16 Haziran' ın Yıldönümünde TUZLA İşçilerinin Yanındayız ...

Bugün, 15-16 Haziran 1970 büyük işçi direnişinin 38. yıl dönümü. Aradan geçen 38 yılın ardından 15-16 Haziranı, iş cinayetlerini, yani Tuzla’ları, Dursunbey’leri, Gediz’leri Zonguldak’ları, Kozlu’ları ve daha birçoklarını yeniden hatırlamanın, hatırlatmanın ve üzerine gitme gerekliliğini öne çıkarmanın tam zamanıdır.

" Dağıtım Özelleştirmelerinden Vazgeçin ... "

Özelleştirme Karşıtı Platformu' nun ortak basın açıklaması ...

Basına ve Kamuoyuna : İstanbul’ da Fiili Sıkıyönetim!… Saldırıları Kınıyoruz…

İşçiler, emekçiler yüzyılı aşkın bir süredir dünyanın her yanında 1 Mayıs‘ı işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak kutlamaktadır.

Basına ve Kamuoyuna: Üretim İçinde Eğitim, Eğitim içinde Üretim

Ülkemizin kaçırdığı en büyük eğitim projesi: Köy Enstitüleri

Basına ve Kamuoyuna: Kamu Kurumlarında Yaşananların Üzerini Örtemezsiniz

Ülkemiz yönetimleri, uzunca bir süredir "Yeni Dünya"nın gereklerinden zannederek; planlama düşüncesini terk etmişler, stratejik öngörüyle insan kaynakları planlamasını da göz önüne alan ulusal kalkınma modellerinin geliştirilmesinden vazgeçmişlerdir.

BASIN AÇIKLAMASI

Basına ve Kamuoyuna: Facianın 16. Yılında 263 Maden Emekçisini Saygıyla Anıyoruz

3 Mart 1992 yılında Kozlu Kömür Ocağı'nda madeninde grizu patlaması sonucu 263 maden işçisi yaşamını yitirmiştir. Bu kaza, dünya madencilik tarihinde yaşanan en büyük maden kazalarından birisi olarak tarihe geçmiştir.

Basına ve Kamuoyuna: Sadaka Usulü Yardım

Türkiye Cumhuriyeti, sosyal bir hukuk devletidir. Anayasa, "kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak" ve "insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak" vb. devletin görevleri arasında saymıştır.

Basına ve Kamuoyuna

Odamız EPDK ve İthal Kömür Santralı Lisansına Karşı Dava Açtı

Basına ve Kamuoyuna: Toplumsal Yaşam, Dini Kurallar Doğrultusunda Düzenlenmeye Çalışılmaktadır.

yapılmak istenen değişiklikler laiklik ilkesini ortadan kaldırma çabalarını artıracaktır. Bu değişiklikler sonunda üniversitelerin akılcılık ve bilimsel mantıktan uzaklaşması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin din devletine dönüşümü kaçınılmaz olacaktır.

Basına ve Kamuoyuna

Odamız çalışmalarında, bilimsel bilgiyi temel almakta, bilimsel bilgi ile desteklenmeyen söylem ya da tasarılardan uzak durmakta ve önyargılı değerlendirmelerden kaçınmaktadır.

Basına ve Kamuoyuna

UNUTMADIK

Basına ve Kamuoyuna: Acele Kamulaştırma mı? El koyma mı?

Yerel halkın onayını almamış hiçbir ekonomik girişimin ülkeye yarar getirmesi beklenemez. Madencilik sektörüne ilişkin alınacak kararlarda ilgili yöre halkının da katılımı sağlanmalıdır.

Doğal Gazda Her Kış Aynı Korku Yaşanıyor.

İran, ülkemize sattığı doğal gazı daha önce yaptığı gibi tekrar kesmiştir. Uzmanlar, 9 günlük gaz stoku bulunduğunu bildirmişlerdir. Doğal gaza bağımlı olan sanayimizin bu durumdan nasıl olumsuz etkilendiği geçen yıl acı bir şekilde yaşanmıştır.

Diyarbakır'daki Bombalı Eylemi Nefretle Kınıyoruz

Diyarbakır'da gerçekleşen ve 5 yurttaşımızın ölümü, 67 yurttaşımızın da yaralanmasına neden olan terör eylemini nefretle kınıyoruz.

DEVLET MALI DENİZ !!!

“Avukat hastalandı”, bakanlık davada 8 milyar dolar kaybetti

MADENLER, HALKIN YARARINA İŞLETİLMELİDİR

Son dönemde Kaz dağlarında yapılan maden arama çalışmaları nedeniyle yeniden gündeme gelen altın madenciliği, toplumda olduğu kadar bilim ve teknik çevrelerde de tartışma konusu olmaktadır.

PKK Saldırılarını Kınıyoruz

Terör ve Şiddet Çözüm Değildir

TERÖR VE ŞİDDET ÇÖZÜM DEĞİLDİR

Son zamanlarda ülkemizin birçok yerinde terör ve şiddet olayları hızla yükselmekte, asker ve sivil pek çok vatandaşımız bu olaylar sonucu yaşamını yitirmektedir. Yaşamını yitiren askerlerimizin ve vatandaşlarımızın ailelerine ve halkımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz.

MADENCİLİK YİNE UNUTULDU

60. Hükümet programı, TBMM’de görüşülerek kabul edilmiştir. 72 sayfalık program incelendiğinde; gerek meslek ve uzmanlık alanlarımız kapsamındaki bölümler, gerekse toplumsal gereksinimler açısından pek çok noksanlık tespit edilmiştir.

ENERJİ PLANLAMASINDAKİ YANLIŞLAR DEVAM EDİYOR

Dünyada sık sık gündeme gelen enerji veya enerji hammaddeleri krizleri, ülkeleri, enerji politikalarını olası krizleri gözeterek planlamaya, kaynak kullanımında dikkatli olmaya ve ekonominin enerjiye olan bağımlılığını azaltacak önlemleri almaya yöneltmiştir.

PETKİM SATILAMAZ!

Bilindiği üzere, PETKİM’in %51 oranındaki kamu hissesinin blok satış yöntemi ile özelleştirme ihalesi pazarlık görüşmeleri tamamlanmıştır.

Basına ve Kamuoyuna

SİVASI UNUTTURMAYACAĞIZ 2 Temmuz 1993 günü Sivas‘ta faşist ve şeriatçı güçlerin gerçekleştirdikleri katliam sonucunda 37 demokrat, yurtsever ve devrimci insanımız katledildi.

KAMU KURULUŞLARI, SİYASİ KAYIRMACILIK YAPILARAK YOK EDİLİYOR

İŞ CİNAYETLERİ DURMAK BİLMİYOR

27 mayıs 2007 tarihinde Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Yeşildağ beldesi yakınlarındaki bir mermer ocağında, saat 04.00 sıralarında meydana gelen iş kazası sonucu yaklaşık 100 ton ağırlığındaki mermer bloğunun altında kalan 3 işçi hayatını kaybetmiştir.

BASINA VE KAMUOYUNA

22 Mayıs 2007 tarihinde Ankara- Ulus semti Anafartalar çarşısında patlatılan bomba 6 yurttaşımızın ölümüne neden olmuş 100’e yakın yurttaşımız da yaralanmıştır. İnsan yaşamını hiçe sayan bu alçakça saldırıyı gerçekleştirenleri nefretle kınıyoruz.