TMMOB Maden Mühendisleri Odası

BASIN AÇIKLAMALARI

 
Toplam 479 adet.
 

BİR NAFİLE ÇABA: TMMOB AKP’YE TESLİM OLMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB Yasası değişikliğini içeren torba yasada yapılan son düzenlemeler üzerine 28 Ocak 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

SAYIN BAKAN’I VE SİYASİ İKTİDARI YANLIŞLIKLARI DÜZELTMEYE DAVET EDİYORUZ.

Sayın Bakan’ı ve Siyasi İktidarı Yanlışlıkları Düzeltmeye Davet Ediyoruz. Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilikler Maden Kanunu Tasarısından Çıkarılmalı. Teknik Nezaretçilik Kurumu Yaşatıldığı Sorunlar Çözülerek Güçlendirilmelidir.

YAŞANACAK MADEN FACİALARININ SORUMLULARINI AÇIKLIYORUZ.

YAŞANACAK MADEN FACİALARININ SORUMLULARI AKP İKTİDARI VE MADEN KANUNUNU BİRLİKTE HAZIRLAYANLARDIR.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANININ TMMOB’YE YÖNELİK BUGÜNKÜ AÇIKLAMALARINA YANITIMIZI 22 OCAK’TA KENT MEYDANLARINDAN TOPLUCA VERECEĞİZ.

Çevre ve Şehircilik Bakanı bugün (20.01.2015) basında yer aldığı şekli ile TMMOB ve Bağlı odalarımız hakkında açıklamalarda bulunmuş. Hiç şaşırmadık.

AKP, BİRLİĞİMİZE VE BAĞLI ODALARIMIZA YÖNELİK BASKICI TUTUMUNDA HIZ KESMİYOR, TORBA YASADAN SONRA ŞİMDİ DE TORBA TEBLİĞ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 24 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete’ de yayımladığı Tebliğ ile ilgili 24 Aralık 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NIN TEHDİTLERİ BİZİ BU ÜLKE İÇİN MÜCADELEDEN VAZGEÇİREMEYECEKTİR.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın TMMOB ile ilgili yayımladığı tebliğ sonrası yaptığı açıklama üzerine 25 Aralık 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

ÖZELLEŞTİRME VE TAŞERONLAŞTIRMA ÖLDÜRMEYE, AKP ÖZELLEŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR…

Seçimler öncesinde sıcak para ihtiyacı artan AKP Hükümeti, enerji alanında özelleştirmelere devam etmektedir. Art arda yaşadığımız maden faciaları sonrasında kömür madenciliği ve elektrik üretiminde kamunun sorumluluk üstlenmesi gerektiği ortaya çıkmış olmasına karşın, Yatağan Termik Santralı’nın ardından alel acele Orhaneli, Tunçbilek ve Soma B termik santrallarımız da satılmaktadır.

AKP İKTİDARI, YENİ BİR TORBA YASA TASARISI İLE KAMUSAL ALANLARA EL KOYMA VE RANT SÜREÇLERİNİN ÖNÜNDEKİ SON ENGELLERİ KALDIRMA HAZIRLIĞINDA..

Bugün ülkemizde egemen olan ranta dayalı sermaye birikim politikaları AKP iktidarı elinde esasen kentsel-kırsal-kültürel-doğal varlıkların el değiştirmesi veya el konulması şeklinde yapılaşma üzerinden, inşaat sektörü ve bağlantılı olarak arazi ve mülkiyet düzenlemelerine dayanmaktadır.

SON KALE TMMOB ve ODALARIMIZ. MESLEĞİMİZE, BİRLİĞİMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ.

AKP iktidarı ajandasını yine karıştırmaya başladı. TMMOB Yasası’nı tekrar gündeme alarak hazırladığı torba yasa ile TMMOB ve Oda örgütlülüklerimizi yok etmeye çalışmaktadır. Denetlemelerle, yetkileri kısıtlamayla, iktidar imkanlarıyla girdikleri seçimlerle TMMOB ve Odaları susturamayan, ele geçiremeyen AKP iktidarı son çare olarak yasa değişiklikleri ile Birliğimizi ve Odalarımızı ele geçirmeye çalışmaktadır.

TMMOB VE TTB 2015 BÜTÇESİNE KARŞI 13 ARALIK’TA DİSK VE KESK’İN YANINDA OLACAK…

2015 yılı bütçe kanun tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilerek Genel Kurul’a sevk edildi. Bu bütçeye karşı DİSK ve KESK tarafından 13 Aralık 2014 Cumartesi günü Ankara’da düzenlenecek mitingde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) de dayatılan soyguna ve sömürüye karşı mücadeleyi büyütmek için yerini alacaktır.

Dünya Madenciler Günü Bildirgesi

Yüreğinde insan sevgisi, barış, kardeşlik, özgürlük, eşitlik, bağımsızlık tutkusu bulunan; güzel günlerin bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşcesine, omuz omuza kurulacağına inanan ve bu inançla bulunduğu her yerde; Soma’da, Ermenek’te, Kozlu’da, Karadon’da, Kemalpaşa’da, Dursunbey’de, Gediz’de, işyerinde, sokağında, mahallesinde, köyünde kentinde mücadele eden; başka türlü bir dünyanın mümkün olduğuna ve çocuklarına daha onurlu bir geleceği sunabileceğine dair sarsılmaz bir kararlılığı olan herkesi madencinin öfkesi, umudu, direnişiyle selamlıyoruz.

YAŞANACAK MADEN FACİALARININ SORUMLULARINI KAMUOYUNA AÇIKLIYORUZ!

Bilindiği üzere demokratik ülkelerde ulusal düzlemde herhangi bir mevzuat değişikliği yapılacağı zaman izlenmesi gerekli yol bellidir. Mevzuat değişikliği ilgili uzman kurum ve kuruluşlar ile ilgili taraflardan sendikaların, meslek odalarının ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak yapılır.

“Ben Yaptım Oldu” Anlayışı ile Hazırlanan “İş Güvenliği Eylem Paketi” Boş Çıkmış Dağ Fare Doğurmuştur.

Başbakan tarafından 12.11.2014 tarihinde “İş Güvenliği Eylem Paketi” açıklanmıştır. Paketin hazırlanma sürecinin uzun zamandır devam etmesi ve Bakanlıklar arasında koordinasyonlu olarak bir çalışma yürütüldüğünün açıklanması sonucu kamuoyu nezdinde, işçi sağlığı ve güvenliği hususunda köklü reform niteliğinde çözümlerin geleceği konusunda bir beklenti oluşmuştur.

SOMA FEZLEKESİ İLE SİSTEMİN SORUMLULUĞU MÜHENDİSLERE YÜKLENDİ !

Ruhsat hukuku TKİ`ye ait olan Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafından hizmet alım yolu ile işletilen Manisa İli Soma İlçesi Eynez / Karanlıkdere yeraltı kömür ocağında, 13 Mayıs 2014’te meydana gelen olay sonucunda, aralarında 5 maden mühendisi üyemizin de bulunduğu 301 maden emekçisinin yaşamını yitirdiği bir facia yaşanmıştır.

SOMA`DAN DERS ALMADIK. İŞ CİNAYETLERİ DEVAM EDİYOR.

28 Ekim 2014 Salı günü saat 12:15 sıralarında özel sektöre ait Karaman/Ermenek’te IR : 617-1260 ruhsat nolu sahada takriben 778 kotunda yapılan çalışmalar sırasında sahanın mücavirinde bulunan ve daha önce çalışılmış, eski imalatlara yaklaşılması nedeniyle, eski imalatta bulunan tahminen 10.000 metreküp suyun aniden ocak içerisindeki çalışma alanlarına dolması sonucu ocakta bulunan 18 maden emekçisi su altında kalmıştır.

BOR MADENLERİMİZİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ ve GİZLİ BİR FORMÜL DAHA

08.10.2014 tarihli ve 29139 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "Orta Vadeli Program (2015-2017)" kapsamında Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek`in basın yayın kuruluşlarına yaptığı açıklamalarda, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü`ne ait olan Sülfirikasit ve Borikasit fabrikalarının özelleştirileceği kamuoyuna açıklanmıştır.

YAPILAN ENERJİ ZAMLARI HALKIMIZIN VE SEKTÖRÜMÜZÜN YAŞADIĞI SORUNLARIN ARTARAK DEVAM EDECEĞİNİ GÖSTERMEKTEDİR. ENERJİ ZAMLARINA HAYIR!...

Siyasi iktidarın dolardaki artışa ve ülkede yaşanan susuzluğa bağladığı elektrik ve doğalgaz zamları, hükümetin ülkemizde uyguladığı politikaların çöktüğünü kendi ağzından itiraf etmesidir.

BEN YAPTIM ANLAYIŞI MADENCİLİĞİ BİTME NOKTASINA GETİRMİŞTİR.

Bilindiği üzere demokratik ülkelerde ulusal düzlemde herhangi bir mevzuat değişikliği yapılacağı zaman izlenmesi gerekli olan yol bellidir. Yapılacak olan mevzuat değişikliğine ilişkin çalışmalar uzman kuruluş tarafından hazırlandıktan sonra tüm bakanlıklar ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin ve sendikaların görüşleri alınarak hazırlanır.

RANT POLİTİKALARI VE SERMAYENİN KAR HIRSI İNSAN YAŞAMINI HİÇE SAYMAKTADIR.

Soma Faciasının yaraları hala kanamaya devam ederken maalesef ulus olarak bir facia daha yaşadık. İstanbul Mecidiyeköy’de eski Ali Sami Yen Stadı arsasında yapımı süren rezidans inşaatında 6 Eylül 2014 tarihinde saat 19:00 sıralarında işçileri taşıyan asansörün 32. Kattan yere çakılması sonucu 10 işçimiz yaşamını kaybetmiştir.

12 EYLÜL’ÜN ACILARI DEVAM EDİYOR

34 yıl önce ülkemizin üzerine bir karabasan gibi çöken 12 Eylül faşizminin ilanı, Ankara`dan ve TRT stüdyolarından yapılmıştı. Tank sesleriyle ve marşlarla uyandırılmamızla başlayan süreç, Türkiye‘yi siyasal, sosyal, hukuksal ve bilimsel alanlarda büyük yıkımlara uğratmıştır.

KOŞULLAR AYNI, HAYDİ 1 EYLÜL’E !!

Emperyalizm, işbirlikçileri ile birlikte Filistin’de, Suriye’de, Irak’ta, Rojava’da, Şengal’de egemenliğini güçlendirmek için halkları boğazlayarak kan akıtmaya devam etmektedir. Emperyalist savaş, hakları birbirine düşman ederek bölgemizde hakların birlikte hareket edebilmesinin olanaklarını ortadan kaldırmaktadır.

ENERJİ ALANINDAKİ ÖZELLEŞTİRMELERE SON VERİLMELİDİR.

Orhaneli Termik Santrali, TKİ’ ye ait kömür sahaları ile birlikte özelleştirilmek üzere bugün itibariyle Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na devredilmiştir. Soma ve Tunçbilek Termik santrallerinin de devredilmesi çalışmaları devam etmektedir.

SOMA FACİASININ 3. AYINDA YİNE RÖDEVANS YİNE TAŞERON YİNE KAZA

Soma faciasının üzerinden 3 ay geçmesine rağmen sorunların çözümüne yönelik hiçbir önlem alınmaması ve hiçbir çalışma yapılmaması nedeniyle kazalar devam etmektedir.

FİLİSTİN HALKINA KARŞI YÜRÜTÜLEN KATLİAMA SON VERİLMELİDİR

Filistin halkına karşı yürütülmekte olan katliamı kınıyor ve Filistin halkının yaşam hakkının sağlanması ve silahların susması için başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bölgedeki devletleri gerekli diplomatik girişimlerde bulunmak üzere göreve davet ediyoruz.

İSTANBUL CEBECİ TAŞ OCAKLARI ALARM VERİYOR!!! YETKİLİLERE DUYURULUR

İstanbul` da yapımı sürdürülen havaalanı, 3. Köprü, otoyollar ve bağlantı yolları gibi mega projeler ile kentsel dönüşüm kapsamında yapılaşma için gerekli agrega ihtiyacı nedeniyle Avrupa yakasının vazgeçilemeyen üretim noktası olan Cebeci Bölgesi mevcut koşulları ile iş güvenliği konusunda alarm vermektedir.

UNUTMAYACAĞIZ UNUTTURMAYACAĞIZ

2 Temmuz 1993 tarihinde 33 insanımızın, tempolu alkışlar ve sevinç naraları eşliğinde ateşe verilerek öldürüldüğü Madımak katliamının üzerinden 21 yıl geçti. İnsanlık tarihine bu olayla utanç sayfalarından birini ekleyen Türkiye, ne yazık ki Madımak katliamıyla yüzleşmedi.

BOR MADENLERİNDE GİZLİ ÖZELLEŞTİRME, MADENCİLİKTE TAŞERONLAŞMA ARTARAK DEVAM ETMEKTEDİR

1978 yılında Devletçe işletilecek madenler arasında olması kabul edilen ve o yıldan bugüne kadar çeşitli yasal değişikliklere rağmen aranması, işletilmesi ve pazarlanmasının halen devlet eliyle yapılması gereken bor madenlerinin özelleştirilmesi gündemi hiç kapanmamıştır.

ETKB, MİGEM VE TKİ’Yİ GÖREV VE SORUMLULUKLARINA SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUZ.

Maden İşleri Genel Müdürü’nün 13.05.2014 tarihinde Soma’da meydana gelen maden faciasını araştırmak üzere kurulan TBMM Araştırma Komisyonu’na yaptığı sunumun basına yansıyan bölümünde, MİGEM tarafından sadece proje denetimi yapıldığı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili denetim yapma sorumluluklarının bulunmadığı belirtilmektedir.

ÖZELLEŞTİRME İŞSİZLİKTİR, GÜVENCESİZLİKTİR, GELECEKSİZLİKTİR

17 Nisan 2014 tarihinde, daha önce özelleştirilen Seyitömer Termik Santralı ve kömür işletmesinde, işten çıkarmaları protesto ettikleri gerekçesiyle işine son verilen 18 işçinin geri alınması amacıyla iş bırakan 750 işçinin de işine son verilmiştir.

ŞIRNAK ÖLÜM KUYULARINDA SON 15 GÜNDE 5 ÖLÜM

Şırnak‘ta bulunan, ruhsat uhdesi Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu‘na (TKİ) ait olan ve İl Özel İdaresi tarafından kapatılan kömür ocaklarında kaçak olarak yapılan üretim çalışmaları sonucunda, 04 Haziran 2014 tarihinde 1 işçi, 11 Haziran 2014 tarihinde 3 işçi ve 18 Haziran 2014 tarihinde 1 işçi olmak üzere 15 günde toplam 5 işçi yaşamını yitirmiştir.

ODAMIZA KARŞI YÜRÜTÜLEN BASKI POLİTİKALARI ARTARAK DEVAM ETMEKTEDİR

60 yıllık onurlu bir geçmişe sahip olan Odamız bu dönemde de bilimden, emekten ve halktan yana çalışmalarını sürdürmeye devam etmekte olup aynı anlayışı Soma faciasında da sürdürmüştür.

ŞIRNAK’TA YİNE ÖLÜM, YİNE FACİA, YİNE KATLİAM!

Şırnak‘ta bulunan, ruhsat uhdesi Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu‘na (TKİ) ait olan ve İl Özel İdaresi tarafından kapatılan kömür ocaklarında, 04 Haziran 2014 tarihinde kaçak üretim çalışması sırasında oluşan göçükte 1 işçi, 11 Haziran 2014 tarihinde yapılan kaçak üretim çalışması sırasında ise 3 işçi daha gazdan boğularak yaşamını yitirmiştir.

SOMA TORBAYA SIĞMAZ

Soma Faciası yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada derin bir toplumsal travma yaratmış, yurttaşlarımızı derinden etkilemiştir.

KAZA DEĞİL CİNAYET KADER DEĞİL KATLİAM

TKİ ye ait olan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından hizmet alım yolu ile işletilen Soma İlçesi yer altı kömür ocağında 13 Mayıs 2014’te meydana gelen facia sonucunda, aralarında 5 maden mühendisinin de bulunduğu 301 mağden emekçisi yaşamını yitirmiştir.

TEDİRGİNİZ!

Soma’da 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan ve resmi rakamlarla 301 maden emekçisinin can verdiği facia ile birlikte çalışmalara ara verilen ocaklara tekrar işçilerin çağrıldığını duymaktayız.

AKP İKTİDARI ODAMIZI SUSTURMAYA ÇALIŞARAK SOMA FACİASININ ÇÖZÜMÜNÜ BULDU !!!

Odamız, 22 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete` de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile “İdari ve Mali Denetim” yönünden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlanmıştır.

DEFALARCA SÖYLEDİK, YİNE SÖYLEYECEĞİZ: MADENCİLERE VEFA VE NAMUS BORCUMUZDUR!

Ruhsat hukuku TKİ’ye ait olan Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafından hizmet alım yolu ile işletilen Manisa İli Soma İlçesi Eynez/Karanlıkdere yeraltı kömür ocağında, 13 Mayıs 2014’te meydana gelen olay sonucunda, aralarında 5 maden mühendisinin de bulunduğu 301 madencinin yaşamını yitirdiği bir facia yaşanmıştır.

PATRONLAR SERBEST ÖLEN VE ÖLEMEYEN MADEN MÜHENDİSLERİ GÜNAH KEÇİSİ

Hukuk süreci başladı ve basına verdiğimiz beyanlar gerçekleşti. Olayın gerçek sorumlusu olan Bakanlar, Müsteşarlar, Genel Müdürler sorumlu tutulmayıp, şirket patronları serbest kalırken 3 maden mühendisi ile iki maden teknikeri tutuklanmıştır.

MADEN EMEKÇİLERİNİ UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ.

Manisa İli Soma İlçesi Eynez mevkiinde bulunan yeraltı kömür ocağında, meydana gelen olay sonucunda aralarında 5 maden mühendisi meslektaşımızın da bulunduğu yüzlerce maden emekçisinin yaşamını yitirdiği şu günlerde; 17 Mayıs 2010 tarihinde Zonguldak-Karadon’da meydana gelen maden kazasının üzerinden de 4 yıl geçmiş bulunmaktadır.

YAŞADIKLARIMIZ KÖMÜR KARASI KADAR KARA GÜNLERDİR

Kazada yaşamlarını kaybedenleri saygıyla anıyor, ailelerine, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı, yaralı olarak kurtulan canlarımıza acil şifalar diliyoruz.

İŞSİZLİĞE, YOKSULLUĞA, SÖMÜRÜYE HAYIR DEMEK İÇİN 1 MAYIS’ TA ALANLARDAYIZ.

24 Ocak 1980 ekonomi kararları ile başlayan neo-liberal politikalar, son 10 yıl içerisinde dozunu artırarak uygulanan ekonomik dönüşüm programlarıyla, serbestleştirme ve özelleştirmeler eşliğinde emek aleyhine devam etmektedir.

MADEN ve ENERJİ EMEKÇİLERİNİN YANINDAYIZ

27 Ağustos 2013 tarih ve 28748 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2013/146 sayılı kararına göre, Muğla - Yatağan ve Milas‘taki 3 termik santral ile kömür sahaları özelleştirme kapsamına alınmış ve söz konusu santraller ile kömür sahalarının ihale ilanına çıkılmıştır.

MADEN KANUNU YİNE DEĞİŞİYOR AMA SORUNLAR YİNE ÇÖZÜLEMEYECEK!..

Başbakanlık Genelgesinden kaynaklanan sorunların çözümü nedeniyle yapılmaya çalışılan Maden Kanunu değişikliği ile sektörün zaten var olan sorunları artarak devam edecek, yatırımlar azalacak istihdam daralacak ve madenlerimiz yabancıların eline geçecektir.

HEP SÖYLEDİK BİR KEZ DAHA SÖYLÜYORUZ !.. MADENCİLİĞİN ÖNÜNDEKİ GENELGE ENGELİNİ KALDIRIN, MADENCİLİĞİN ÖNÜNÜ AÇIN.

Madencilik sektörü; ülkemizin sanayileşmesi, kalkınması ve refah toplumu olması için olmazsa olmaz bir öncelik taşımaktadır. Çünkü, tamamıyla ulusal bir değer olup üretilen mallarda önemli bir ithalat girdisi bulunmamaktadır.

BERKİN ‘DE BİZİM BURAK CAN DA BİZİM

Berkin Elvan’ın 269 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 11 Mart 2014 tarihinde ölümüyle Gezi Direnişinde ölen insan sayımız yediye ulaşmıştı. Gezi Direnişinde ve Berkin’in ölümünden sonra yaşanan süreç içerisinde toplumun taleplerini dikkate alması ve suçluları bulması gereken siyasi iktidar bunları bir tarafa bırakarak siyasi rant elde etmek amacıyla toplumu germiş ve bir çatışma ortamı yaratmıştır.

PATLAYICI MADDE KULLANIMI MADEN MÜHENDİSİ NEZARETİNDE YAPILMALIDIR!

Aydın İli Kuşadası İlçesinde yapımı devam etmekte olan çevre yolu inşaatı için gerekli olan hammadde ihtiyacının karşılanması için halkın yaşam alanına yakın bir taş ocağında 11 Mart 2014 tarihinde yapılan kontrolsüz patlatma sonucunda çevreye savrulan taşlar nedeniyle çok sayıda yaralanmalı ve maddi kayıplı bir iş kazası meydana gelmiştir.

BERKIN ELVAN‘I UNUTMAYACAĞIZ

Gezi direnişinin 16. Gününde 14 yaşında iken vurulan ve 15 yaşında 269 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra yaşamını kaybeden Berkin Elvan Haziran Direnişi ve sonrasında halka karşı uygulanan polis terörü sonucu kaybettiğimiz gençlerimizin en küçüğü olarak tarihe geçti.

44. Dönem Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi

TMMOB Maden Mühendisleri Odası’nın, 44. Olağan Genel Kurulu sonunda, Dünya ve Ülke gündemine ilişkin, aşağıdaki görüş ve önerilerin kamuoyuna duyurulması kararlaştırılmıştır.

"8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ" KUTLU OLSUN.

Kadınlar yüzyıllardır emeğin görünmeyen tarafında yer aldılar ve kapitalizm her defasında kadınları perdelerin arkasında bıraktı. Yüzyıllar geçti, çağ değişti, teknoloji gelişti fakat bunca değişime rağmen kadına bakış bir türlü değişmedi.

TMMOB BASIN AÇIKLAMASI: HER 3 MART‘TA; " İŞ CİNAYETLERİNİ DURDURUN" DİYORUZ

3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü dolayısıyla yapılan basın açıklamasına haberin devamında ulaşabilirsiniz.